شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.78
  • بالاترین قیمت روز:6.7866
  • پایین ترین قیمت روز:6.7722
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.7773
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:6.7777
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.78 ریال6:06:13
6.7797 ریال6:05:11
6.7805 ریال6:04:17
6.7807 ریال6:03:14
6.7811 ریال6:02:11
6.7828 ریال6:01:11
6.7831 ریال6:00:20
6.7836 ریال5:59:13
6.7837 ریال5:58:10
6.784 ریال5:57:20
6.7845 ریال5:56:10
6.7854 ریال5:55:12
6.7848 ریال5:54:14
6.785 ریال5:53:11
6.7851 ریال5:52:12
6.7841 ریال5:51:14
6.7835 ریال5:50:14
6.7834 ریال5:49:10
6.7833 ریال5:48:13
6.7834 ریال5:47:10
6.7828 ریال5:46:10
6.7834 ریال5:45:14
6.7846 ریال5:44:09
6.7851 ریال5:43:11
6.7852 ریال5:39:13
6.7861 ریال5:37:09
6.786 ریال5:36:14
6.7853 ریال5:35:11
6.7859 ریال5:34:11
6.7852 ریال5:33:15
6.7851 ریال5:32:11
6.7859 ریال5:31:14
6.7866 ریال5:30:19
6.7856 ریال5:29:11
6.7861 ریال5:28:11
6.7858 ریال5:26:11
6.7845 ریال5:21:14
6.7839 ریال5:20:13
6.7824 ریال5:19:09
6.7826 ریال5:18:14
6.7828 ریال5:17:10
6.7833 ریال5:16:10
6.7832 ریال5:15:16
6.7826 ریال5:14:10
6.783 ریال5:12:14
6.7836 ریال5:11:10
6.7833 ریال5:10:12
6.7816 ریال5:07:09
6.7826 ریال5:05:10
6.7777 ریال5:04:10
6.78 ریال5:03:15
6.7813 ریال5:02:11
6.7796 ریال5:01:10
6.7795 ریال5:00:20
6.779 ریال4:59:09
6.7791 ریال4:58:11
6.7797 ریال4:57:12
6.7795 ریال4:56:10
6.7793 ریال4:55:11
6.7787 ریال4:54:13
6.7793 ریال4:53:09
6.7784 ریال4:52:10
6.777 ریال4:51:13
6.7763 ریال4:50:14
6.7766 ریال4:49:10
6.777 ریال4:48:12
6.7771 ریال4:47:11
6.7749 ریال4:46:09
6.7748 ریال4:45:15
6.7745 ریال4:44:09
6.7739 ریال4:43:10
6.7748 ریال4:42:12
6.7755 ریال4:41:10
6.7751 ریال4:40:12
6.7754 ریال4:39:14
6.7743 ریال4:38:10
6.7744 ریال4:37:11
6.774 ریال4:36:12
6.7744 ریال4:35:10
6.7736 ریال4:34:10
6.7728 ریال4:33:13
6.7722 ریال4:32:11
6.776 ریال1:28:09
6.7759 ریال1:27:12
6.7758 ریال1:20:12
6.7757 ریال1:07:09
6.7761 ریال1:03:13
6.776 ریال1:02:10
6.7762 ریال1:01:12
6.7744 ریال0:56:09
6.7741 ریال0:55:10
6.7749 ریال0:53:09
6.775 ریال0:52:10
6.7749 ریال0:47:09
6.7751 ریال0:43:12
6.7773 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات