شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:601
  • بالاترین قیمت روز:603.52
  • پایین ترین قیمت روز:601
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:602.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۸:۱۸
  • نرخ روز گذشته:601
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
601 ریال13:18:18
603.52 ریال13:17:15
601 ریال8:58:14
602.8 ریال8:57:18
601 ریال6:10:16
602.8 ریال6:09:18
601 ریال3:17:12
602.8 ریال3:16:13
601 ریال1:09:13
602.8 ریال1:08:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات