شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7764
  • بالاترین قیمت روز:0.7775
  • پایین ترین قیمت روز:0.7764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7774
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.7775
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7764 ریال1:32:11
0.7768 ریال1:31:10
0.7769 ریال1:30:17
0.7768 ریال1:29:09
0.7769 ریال1:28:10
0.777 ریال1:27:14
0.7769 ریال1:26:09
0.7768 ریال1:25:12
0.7769 ریال1:24:13
0.7768 ریال1:23:09
0.7769 ریال1:22:09
0.7768 ریال1:20:12
0.7769 ریال1:19:10
0.7771 ریال1:18:13
0.777 ریال1:17:09
0.7771 ریال1:13:09
0.777 ریال1:12:13
0.7769 ریال1:09:12
0.7771 ریال1:08:09
0.7769 ریال1:04:09
0.7771 ریال1:03:13
0.777 ریال1:02:10
0.7772 ریال1:00:18
0.7771 ریال0:51:13
0.7772 ریال0:40:12
0.7773 ریال0:39:12
0.7775 ریال0:22:10
0.7774 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات