شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:5.005
  • بالاترین قیمت روز:5.005
  • پایین ترین قیمت روز:4.903
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.9525
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:4.903
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.102

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.005 ریال13:43:14
4.92 ریال13:19:18
4.925 ریال13:03:22
4.93 ریال13:01:18
4.903 ریال12:55:18
4.97 ریال12:36:19
5 ریال10:37:18
4.9525 ریال3:13:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات