شاخص یاب

دلار / کوتزال گواتمالی

  • نرخ فعلی:7.74
  • بالاترین قیمت روز:7.74
  • پایین ترین قیمت روز:7.726
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.726
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۴:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7.74
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کوتزال گواتمالی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.74 ریال4:24:12
7.726 ریال4:23:09
7.74 ریال0:58:09
7.726 ریال0:57:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات