شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8436
  • بالاترین قیمت روز:7.8443
  • پایین ترین قیمت روز:7.8434
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8435
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7.8436
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8436 ریال5:12:14
7.8438 ریال5:09:13
7.8437 ریال5:06:12
7.844 ریال5:05:10
7.8438 ریال5:04:10
7.8437 ریال5:02:11
7.8441 ریال5:00:20
7.8442 ریال4:55:11
7.8439 ریال4:54:13
7.8438 ریال4:52:10
7.8436 ریال4:50:14
7.8435 ریال4:39:14
7.8438 ریال4:38:10
7.8436 ریال4:35:10
7.8435 ریال4:34:10
7.8436 ریال4:33:13
7.8437 ریال4:29:09
7.8436 ریال4:28:10
7.8438 ریال4:27:13
7.8436 ریال4:23:09
7.8437 ریال4:21:14
7.844 ریال4:19:09
7.8443 ریال4:18:13
7.844 ریال4:17:09
7.8439 ریال4:16:10
7.8443 ریال4:14:09
7.8439 ریال3:00:18
7.844 ریال2:57:14
7.8437 ریال2:41:10
7.8436 ریال2:28:09
7.8435 ریال2:27:14
7.8436 ریال2:07:11
7.8435 ریال2:06:14
7.8436 ریال1:54:13
7.8435 ریال1:46:09
7.8436 ریال1:37:08
7.8435 ریال1:36:14
7.8434 ریال1:30:17
7.8437 ریال1:27:12
7.8435 ریال0:43:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات