شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.61
  • بالاترین قیمت روز:112.62
  • پایین ترین قیمت روز:112.54
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.61
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:112.55
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.06

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.61 ریال0:31:08
112.58 ریال0:30:12
112.54 ریال0:29:08
112.56 ریال0:27:10
112.57 ریال0:21:09
112.56 ریال0:18:09
112.57 ریال0:17:07
112.59 ریال0:16:07
112.6 ریال0:14:07
112.62 ریال0:11:07
112.6 ریال0:05:08
112.61 ریال0:03:10
نظرات