شاخص یاب

دلار / کرون نروژ

  • نرخ فعلی:8.5583
  • بالاترین قیمت روز:8.5663
  • پایین ترین قیمت روز:8.5538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.5663
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:8.5659
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0076

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون نروژ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8.5583 ریال1:32:10
8.5588 ریال1:28:10
8.5585 ریال1:27:14
8.557 ریال1:26:09
8.5564 ریال1:25:12
8.5541 ریال1:24:13
8.5538 ریال1:23:09
8.5564 ریال1:22:09
8.5549 ریال1:21:12
8.5575 ریال1:20:12
8.5546 ریال1:19:10
8.5599 ریال1:18:13
8.5576 ریال1:17:09
8.5614 ریال1:16:09
8.5606 ریال1:15:15
8.563 ریال1:14:10
8.5631 ریال1:13:09
8.5629 ریال1:12:13
8.5603 ریال1:11:09
8.562 ریال1:10:12
8.5596 ریال1:09:12
8.5608 ریال1:08:09
8.5616 ریال1:07:13
8.5604 ریال1:06:13
8.5623 ریال1:05:10
8.5625 ریال1:03:13
8.56 ریال1:02:10
8.5628 ریال1:01:12
8.5627 ریال1:00:17
8.5599 ریال0:59:09
8.5602 ریال0:58:09
8.5606 ریال0:57:13
8.5608 ریال0:56:09
8.5606 ریال0:55:11
8.5611 ریال0:54:12
8.5602 ریال0:53:09
8.5599 ریال0:52:10
8.56 ریال0:51:13
8.5592 ریال0:50:12
8.5606 ریال0:49:10
8.5625 ریال0:48:12
8.5648 ریال0:47:09
8.5624 ریال0:46:09
8.565 ریال0:45:13
8.5645 ریال0:44:09
8.5641 ریال0:43:09
8.5624 ریال0:42:12
8.5649 ریال0:41:10
8.5653 ریال0:40:12
8.5658 ریال0:39:12
8.5656 ریال0:22:10
8.5663 ریال0:20:12
8.5652 ریال0:07:10
8.5663 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات