شاخص یاب

دلار / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:9.0283
  • بالاترین قیمت روز:9.0313
  • پایین ترین قیمت روز:9.0214
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.0282
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:9.0274
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.0283 ریال1:32:10
9.0282 ریال1:31:10
9.0276 ریال1:30:17
9.0273 ریال1:29:09
9.0265 ریال1:27:14
9.0251 ریال1:26:09
9.0267 ریال1:25:12
9.0263 ریال1:24:13
9.0267 ریال1:23:09
9.0223 ریال1:22:09
9.0261 ریال1:21:12
9.0239 ریال1:20:12
9.0279 ریال1:19:10
9.0281 ریال1:18:13
9.0283 ریال1:17:09
9.0286 ریال1:16:09
9.0257 ریال1:15:15
9.0313 ریال1:14:09
9.0269 ریال1:13:09
9.0257 ریال1:12:12
9.027 ریال1:11:09
9.0281 ریال1:10:12
9.0273 ریال1:09:12
9.0261 ریال1:07:13
9.0254 ریال1:06:13
9.0261 ریال1:05:10
9.0278 ریال1:04:09
9.0248 ریال1:03:13
9.0245 ریال1:02:10
9.0276 ریال1:01:12
9.0267 ریال1:00:17
9.0245 ریال0:58:09
9.0242 ریال0:57:13
9.0264 ریال0:56:09
9.0245 ریال0:55:11
9.0255 ریال0:54:12
9.0245 ریال0:53:09
9.0242 ریال0:52:10
9.0258 ریال0:51:13
9.0236 ریال0:50:12
9.0256 ریال0:49:10
9.0214 ریال0:48:13
9.0238 ریال0:47:09
9.0254 ریال0:46:09
9.0277 ریال0:45:13
9.0271 ریال0:44:09
9.0275 ریال0:43:09
9.0276 ریال0:42:13
9.028 ریال0:41:10
9.0274 ریال0:39:12
9.0297 ریال0:22:10
9.0281 ریال0:20:12
9.0305 ریال0:07:10
9.0282 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات