شاخص یاب

دلار / دلار سنگاپور

  • نرخ فعلی:1.3589
  • بالاترین قیمت روز:1.359
  • پایین ترین قیمت روز:1.3585
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3586
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.3588
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار سنگاپور در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3589 ریال1:26:09
1.3588 ریال1:24:13
1.3589 ریال1:23:09
1.3588 ریال1:18:13
1.3587 ریال1:12:12
1.359 ریال1:10:12
1.3586 ریال1:06:13
1.3588 ریال1:05:10
1.3587 ریال1:03:13
1.3586 ریال1:02:10
1.3587 ریال0:55:11
1.3585 ریال0:54:12
1.3586 ریال0:52:10
1.3589 ریال0:50:12
1.3587 ریال0:49:10
1.3586 ریال0:47:09
1.3588 ریال0:46:09
1.3586 ریال0:39:12
1.3588 ریال0:22:10
1.3587 ریال0:07:10
1.3586 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات