شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سکه

قیمت معاملاتی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 114,760,000(0%) 0113,490,000114,810,000۱۶ مرداد
سکه بهار آزادی 111,000,000(0%) 0110,000,000111,000,000۱۶ مرداد
نیم سکه 56,800,000(0%) 056,800,00056,800,000۱۶ مرداد
ربع سکه 32,800,000(0%) 032,800,00032,800,000۱۶ مرداد
سکه گرمی 17,500,000(0%) 017,500,00017,500,000۱۶ مرداد
قیمت تک فروشی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 114,910,000 (0%) 0 113,660,000 114,980,000 ۱۶ مرداد
سکه بهار آزادی 111,140,000 (0%) 0 110,140,000 111,140,000 ۱۶ مرداد
نیم سکه 56,900,000 (0%) 0 56,900,000 56,900,000 ۱۶ مرداد
ربع سکه 32,880,000 (0%) 0 32,880,000 32,880,000 ۱۶ مرداد
سکه گرمی 17,560,000 (0%) 0 17,560,000 17,560,000 ۱۶ مرداد
حباب سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
حباب سکه بهار آزادی 3,860,000 (0%) 0 2,880,000 5,520,000 ۱۶ مرداد
حباب سکه امامی 120,000 (0%) 0 10,000 730,000 ۱۶ مرداد
حباب نیم سکه 640,000 (0%) 0 140,000 770,000 ۱۶ مرداد
حباب ربع سکه 4,060,000 (0%) 0 3,840,000 4,300,000 ۱۶ مرداد
حباب سکه گرمی 3,340,000 (0%) 0 3,190,000 3,510,000 ۱۶ مرداد
سکه و طلا در بورس قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای لوتوس 98,000 (0%) 0 95,403 98,000 ۱۷ مرداد
صندوق طلای مفید 33,959 (0%) 0 33,430 33,959 ۱۷ مرداد
سکه 1 روزه سامان 6,300,600 (0%) 0 6,300,600 6,300,600 ۴ فروردین
سکه 1 روزه صادرات 1,144,135 (0%) 0 1,130,010 1,144,135 ۱۷ مرداد
سکه 1 روزه رفاه 1,144,135 (0%) 0 1,132,881 1,144,135 ۱۷ مرداد
سایر سکه‌ها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه فردایی 115100000 (0%) 0 114750000 115500000 ۱۶ مرداد

سکه بهار آزادی

 • نرخ فعلی : 111,000,000
 • بالاترین قیمت روز : 111,000,000
 • پایین ترین قیمت روز : 110,000,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 111,000,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سکه امامی

 • نرخ فعلی : 114,760,000
 • بالاترین قیمت روز : 114,810,000
 • پایین ترین قیمت روز : 113,490,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 114,760,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نیم سکه

 • نرخ فعلی : 56,800,000
 • بالاترین قیمت روز : 56,800,000
 • پایین ترین قیمت روز : 56,800,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 56,800,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

ربع سکه

 • نرخ فعلی : 32,800,000
 • بالاترین قیمت روز : 32,800,000
 • پایین ترین قیمت روز : 32,800,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 32,800,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111,941,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,818,182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 109,000,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5,760,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 5.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 89,741,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 25,018,056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 27.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 75,877,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 38,882,714 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 51.24%