صفحات مرتبط

تابلو معاملات سکه آتی

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل آبان ماه 1397شاخص در روز جاری

کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
   
   
   
- حجم کل - ریال
اندازه قرارداد قیمت تسویه روزانه حجم ارزش موقعیتهای باز
   

قرارداد آتی زعفران نگین تحویل دی ماه 1397شاخص در روز جاری

کدقرارداد
تقاضا عرضه قیمت های معامله شده
حجم قیمت-ریال قیمت-ریال حجم اولین بالاترین پایین ترین آخرین
   
   
   
- حجم کل - ریال
اندازه قرارداد قیمت تسویه روزانه حجم ارزش موقعیتهای باز
   

نمودار تحولات در روز جاری

نمودار سکه ها در روز جاری

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

قیمت سکه - بازار نقدی

قیمت سکه قیمت زنده تغییر? درصد تغییر ? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 44,000,000 0 0% 40,000,000 44,000,000 ۱۷ مهر
امامی 46,100,000 0 0% 41,050,000 47,500,000 ۱۷ مهر
نیم 23,500,000 0 0% 20,750,000 23,500,000 ۱۷ مهر
ربع 11,750,000 0 0% 10,400,000 11,750,000 ۱۷ مهر
گرمی 6,800,000 0 0% 6,600,000 6,800,000 ۱۷ مهر
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه