بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 518.25 (0%) 0 496.25 518.25 ۲۸ اردیبهشت
پنبه 86.51 (0%) 0 85.08 87.52 ۲۸ اردیبهشت
جو 244.1 (0%) 0 242.3 244.6 ۲۸ اردیبهشت
برنج 12.35 (0%) 0 12.253 12.528 ۲۸ اردیبهشت
ذرت 401.75 (0%) 0 395.25 403.25 ۲۸ اردیبهشت
شکر 11.66 (0%) 0 11.46 11.7 ۲۸ اردیبهشت
سویا 998 (0%) 0 993.5 1007.5 ۲۸ اردیبهشت
روغن سویا 31.05 (0%) 0 30.95 31.41 ۲۸ اردیبهشت
کنجاله سویا 375.2 (0%) 0 375 380.7 ۲۸ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 150.4 (0%) 0 150.4 150.4 ۲۹ اردیبهشت
کاکائو 1882 (0%) 0 1882 1882 ۲۹ اردیبهشت
قهوه 1766 (0%) 0 1744 1766 ۲۸ اردیبهشت
شکر 330.2 (0%) 0 330.2 330.2 ۲۹ اردیبهشت
الوار 624 (0%) 0 624 647.8 ۲۸ اردیبهشت
کاکائو 2671.5 (0%) 0 2621.5 2728 ۲۸ اردیبهشت
آب پرتقال 166.6 (0%) 0 166.35 169.6 ۲۸ اردیبهشت
فیدر گاو 132.32 (0%) 0 131.88 133.38 ۲۸ اردیبهشت
گاو زنده 102.55 (0%) 0 102.275 103.8 ۲۸ اردیبهشت

گندم

 • نرخ فعلی : 518.25
 • بالاترین قیمت روز : 518.25
 • پایین ترین قیمت روز : 496.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 518.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 86.51
 • بالاترین قیمت روز : 87.52
 • پایین ترین قیمت روز : 85.08
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 86.51
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 11.66
 • بالاترین قیمت روز : 11.7
 • پایین ترین قیمت روز : 11.46
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 11.57
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.78%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.09
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 998
 • بالاترین قیمت روز : 1007.5
 • پایین ترین قیمت روز : 993.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۸ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 998
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

تمام صفحه
راهنما انتخاب نماد
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 450 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 503 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 15.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 483 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 35.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 458 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 60.25 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 13.16%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 24.55 (0%) 0 24.55 25.1 ۲۷ اردیبهشت
بازار آمریکا / شکر 11.66 (0%) 0 11.52 11.71 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 12.325 (0%) 0 11.97 12.495 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / برنج (p) 12.325 (0%) 0 12.325 12.5 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / پنبه 86.55 (0%) 0 81.68 87.41 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / قهوه 118 (0%) 0 117.3 118.45 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / کاکائو 2678 (0%) 0 2622 2725 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / الوار 624 (0%) 0 624 646.5 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.66 (0%) 0 15.66 15.66 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.66 (0%) 0 14.51 15.66 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 376.3 (0%) 0 346.2 380.3 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / روغن سویا 30.98 (0%) 0 30.96 31.36 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 376.3 (0%) 0 376.3 389.8 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 30.98 (0%) 0 30.98 30.98 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / گاو زنده 98.225 (0%) 0 98.225 99.8 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / فیدر گاو 137.625 (0%) 0 137.4 140.175 ۲۸ اردیبهشت
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 98.225 (0%) 0 98.225 98.225 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 137.625 (0%) 0 137.625 137.625 ۲۹ اردیبهشت
بازار آمریکا / آب پرتقال 166.2 (0%) 0 166.2 169.95 ۲۸ اردیبهشت