شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 496.12 (0%) 0 490.88 503.62 ۱۷ مرداد
پنبه 62.23 (0%) 0 62.19 64.87 ۱۷ مرداد
جو 268 (0%) 0 266.9 270.8 ۱۷ مرداد
برنج 11.543 (0%) 0 11.49 11.57 ۱۷ مرداد
ذرت 308 (0%) 0 307.38 311.62 ۱۷ مرداد
شکر 12.66 (0%) 0 12.66 12.98 ۱۷ مرداد
سویا 871.25 (0%) 0 870.5 882.62 ۱۷ مرداد
روغن سویا 31.46 (0%) 0 31.03 31.8 ۱۷ مرداد
کنجاله سویا 280.5 (0%) 0 279.9 281.35 ۱۷ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
گندم 162.65 (0%) 0 162.65 162.65 ۱۸ مرداد
کاکائو 1706 (0%) 0 1706 1706 ۱۸ مرداد
قهوه 1396 (0%) 0 1366 1396 ۱۷ مرداد
شکر 372.3 (0%) 0 372.3 372.3 ۱۸ مرداد
الوار 647 (0%) 0 646.9 653 ۱۸ مرداد
کاکائو 2548.5 (0%) 0 2507 2551.5 ۱۷ مرداد
آب پرتقال 115.1 (0%) 0 114.05 116.05 ۱۷ مرداد
فیدر گاو 143.43 (0%) 0 142.54 144.6 ۱۷ مرداد
گاو زنده 106.537 (0%) 0 106.263 107.562 ۱۷ مرداد

گندم

 • نرخ فعلی : 496.12
 • بالاترین قیمت روز : 503.62
 • پایین ترین قیمت روز : 490.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 496.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

پنبه

 • نرخ فعلی : 62.23
 • بالاترین قیمت روز : 64.87
 • پایین ترین قیمت روز : 62.19
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 62.23
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

شکر

 • نرخ فعلی : 12.66
 • بالاترین قیمت روز : 12.98
 • پایین ترین قیمت روز : 12.66
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 12.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 871.25
 • بالاترین قیمت روز : 882.62
 • پایین ترین قیمت روز : 870.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۷ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 871.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 518 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 526 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 29.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 510 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 13.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 525 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 28.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.82%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
بازار آمریکا / شکر 26.8 (0%) 0 26.8 26.8 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / شکر 12.67 (0%) 0 12.67 12.99 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / گندم 495 (0%) 0 491 526 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / گندم بهاره 510 (0%) 0 495 535 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / جو 264 (0%) 0 263 274 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / ذرت 320 (0%) 0 320 343 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / برنج 11.525 (0%) 0 11.48 11.695 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / برنج (p) 11.525 (0%) 0 11.48 11.525 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / پنبه 62.36 (0%) 0 62.21 65.89 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / قهوه 117.9 (0%) 0 116.1 125.15 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / کاکائو 2523 (0%) 0 2439 2527 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / الوار 648 (0%) 0 647 653 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازار آمریکا / شیر (Class III) 16.23 (0%) 0 16.23 16.23 ۱۸ مرداد
بازار آتی آمریکا / شیر (Class III) 16.23 (0%) 0 16.23 24.53 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / سویا 867 (0%) 0 866 879 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / کنجاله سویا 286.8 (0%) 0 280.7 299.8 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / روغن سویا 30.75 (0%) 0 30.7 31.63 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / سویا (p) 867 (0%) 0 867 878 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 286.8 (0%) 0 280 288.4 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 30.75 (0%) 0 30.75 31.35 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / گاو زنده 106.45 (0%) 0 106.275 107.425 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / فیدر گاو 145.125 (0%) 0 145.125 146.7 ۱۷ مرداد
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 106.45 (0%) 0 102.8 106.45 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 145.125 (0%) 0 142.725 145.125 ۱۸ مرداد
بازار آمریکا / آب پرتقال 114.35 (0%) 0 114.05 115.9 ۱۷ مرداد