کالایاب
شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 472.88 (0.83%) 3.88 469.25 473.62 ۱۱:۱۰:۱۶
پنبه 77.77 (0.01%) 0.01 77.43 77.97 ۱۱:۱۷:۱۴
جو 273.6 (0.18%) 0.5 273 273.9 ۱۱:۰۱:۴۴
برنج 11.098 (0.56%) 0.062 11.073 11.11 ۰۶:۳۱:۰۶
ذرت 379.62 (0.13%) 0.5 379.25 379.88 ۱۰:۳۷:۱۳
شکر 12.5 (0%) 0 12.34 12.61 ۵ فروردین
سویا 905.12 (0.14%) 1.26 904.88 907.38 ۱۱:۰۱:۱۸
روغن سویا 28.75 (0.14%) 0.04 28.75 28.86 ۱۰:۴۳:۱۸
کنجاله سویا 314.95 (0.06%) 0.2 314.7 315.7 ۱۰:۴۲:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 164.35 (1.05%) 1.7 164.35 164.35 ۰۵:۰۰:۱۷
کاکائو 1677 (3.01%) 49 1677 1677 ۰۵:۰۱:۱۲
قهوه 1505 (0%) 0 1481 1505 ۵ فروردین
شکر 332.5 (0.87%) 2.9 332.5 332.5 ۰۵:۰۰:۱۷
الوار 363 (0.19%) 0.7 361.85 363.1 ۰۰:۴۴:۱۲
کاکائو 2221 (0%) 0 2147 2243 ۵ فروردین
آب پرتقال 128.8 (0%) 0 127.58 130.48 ۵ فروردین
فیدر گاو 146.56 (0%) 0 146.05 149.07 ۵ فروردین
گاو زنده 127.688 (0%) 0 127.463 128.912 ۵ فروردین

گندم

 • نرخ فعلی : 473.12
 • بالاترین قیمت روز : 473.62
 • پایین ترین قیمت روز : 469.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.5
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.42%
 • نرخ بازگشایی بازار : 469.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۵۹:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 469
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.88%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4.12
جدول نرخ های امروز زمان
473.12 دلار 10:59:13
472.88 دلار 10:56:14
472.62 دلار 10:37:13
472.38 دلار 10:36:15
472.5 دلار 10:35:17
472.12 دلار 10:34:14
471.88 دلار 10:31:16
472 دلار 10:30:20
472.12 دلار 10:24:12
471.88 دلار 9:46:13
471.75 دلار 9:45:14
471.62 دلار 9:29:12
472.12 دلار 9:03:13
472.38 دلار 9:02:14
472.62 دلار 8:48:13
472.75 دلار 8:43:13
472.88 دلار 8:31:14
472.75 دلار 8:27:12
472.88 دلار 8:20:15
472.62 دلار 8:17:12
472.88 دلار 8:06:13
472.75 دلار 8:04:13
472.62 دلار 6:23:11
472.75 دلار 6:21:13
472.62 دلار 6:06:12
472.38 دلار 6:03:13
472.62 دلار 6:00:18
472.88 دلار 5:59:11
473.12 دلار 5:34:12
473.38 دلار 5:33:12
473.12 دلار 5:28:12
472.88 دلار 5:27:11
472.62 دلار 5:11:11
472.38 دلار 5:10:12
472.12 دلار 5:07:12
471.88 دلار 5:06:12
472.12 دلار 5:05:13
471.88 دلار 5:01:12
471.62 دلار 5:00:17
471.88 دلار 4:56:12
471.75 دلار 4:55:12
471.88 دلار 4:53:11
472 دلار 4:52:11
471.75 دلار 4:51:11
472 دلار 4:50:13
472.62 دلار 4:48:11
472.88 دلار 4:47:11
473.12 دلار 4:45:12
473.62 دلار 4:44:12
472.88 دلار 4:43:11
472.62 دلار 4:42:10
472.12 دلار 4:41:11
473.38 دلار 4:39:11
473.12 دلار 4:38:11
472.25 دلار 4:36:12
471.62 دلار 4:35:13
471.88 دلار 4:34:11
470.88 دلار 4:33:12
471.12 دلار 4:32:12
469.62 دلار 4:31:12
469.25 دلار 4:30:16

پنبه

 • نرخ فعلی : 77.78
 • بالاترین قیمت روز : 77.97
 • پایین ترین قیمت روز : 77.43
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.3%
 • نرخ بازگشایی بازار : 77.55
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۱:۰۱:۱۸
 • نرخ روز گذشته : 77.76
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.02
جدول نرخ های امروز زمان
77.8 دلار 11:04:14
77.78 دلار 11:01:18
77.79 دلار 11:00:23
77.77 دلار 10:59:12
77.78 دلار 10:58:14
77.8 دلار 10:56:14
77.81 دلار 10:51:13
77.82 دلار 10:50:16
77.84 دلار 10:48:14
77.86 دلار 10:47:13
77.81 دلار 10:44:13
77.8 دلار 10:42:14
77.81 دلار 10:40:17
77.82 دلار 10:39:13
77.84 دلار 10:36:14
77.85 دلار 10:35:16
77.87 دلار 10:23:14
77.84 دلار 10:11:14
77.85 دلار 10:06:13
77.89 دلار 9:55:14
77.88 دلار 9:48:14
77.89 دلار 9:47:13
77.92 دلار 9:39:14
77.93 دلار 9:23:12
77.94 دلار 9:16:13
77.93 دلار 9:14:13
77.91 دلار 8:58:13
77.86 دلار 8:57:14
77.85 دلار 8:56:12
77.84 دلار 8:54:13
77.85 دلار 8:52:12
77.84 دلار 8:50:17
77.88 دلار 8:44:13
77.89 دلار 8:40:15
77.92 دلار 8:30:18
77.93 دلار 8:17:12
77.92 دلار 8:16:13
77.91 دلار 8:15:13
77.9 دلار 8:14:11
77.91 دلار 8:09:12
77.92 دلار 8:07:12
77.94 دلار 8:04:13
77.96 دلار 8:01:15
77.95 دلار 8:00:18
77.97 دلار 7:57:13
77.95 دلار 7:55:14
77.94 دلار 7:40:14
77.92 دلار 7:36:12
77.91 دلار 7:28:12
77.9 دلار 7:26:11
77.89 دلار 7:18:11
77.88 دلار 7:17:10
77.86 دلار 7:12:11
77.88 دلار 7:08:12
77.87 دلار 7:05:13
77.88 دلار 7:04:12
77.87 دلار 7:03:12
77.84 دلار 7:02:13
77.83 دلار 7:00:19
77.89 دلار 6:59:11
77.83 دلار 6:58:11
77.82 دلار 6:53:11
77.8 دلار 6:51:12
77.78 دلار 6:45:12
77.79 دلار 6:44:12
77.78 دلار 6:40:13
77.79 دلار 6:36:11
77.8 دلار 6:36:00
77.78 دلار 6:35:34
77.75 دلار 6:34:52
77.75 دلار 6:34:24
77.72 دلار 6:17:13
77.71 دلار 6:12:12
77.7 دلار 6:08:12
77.69 دلار 6:07:12
77.72 دلار 6:06:11
77.7 دلار 6:03:13
77.68 دلار 6:02:13
77.67 دلار 5:59:11
77.66 دلار 5:54:12
77.64 دلار 5:46:11
77.63 دلار 5:44:12
77.7 دلار 5:42:12
77.69 دلار 5:41:11
77.7 دلار 5:39:11
77.68 دلار 5:38:11
77.69 دلار 5:36:13
77.66 دلار 5:35:12
77.63 دلار 5:34:12
77.56 دلار 5:33:12
77.55 دلار 5:32:12
77.43 دلار 5:31:13
77.55 دلار 5:30:16

شکر

 • نرخ فعلی : 12.5
 • بالاترین قیمت روز : 12.61
 • پایین ترین قیمت روز : 12.34
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۵ فروردین
 • نرخ روز گذشته : 12.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
12.5 دلار 21:27:14
12.52 دلار 21:26:12
12.48 دلار 21:24:13
12.46 دلار 21:20:14
12.49 دلار 21:19:15
12.48 دلار 21:15:13
12.5 دلار 21:12:13
12.48 دلار 21:10:14
12.5 دلار 21:09:13
12.52 دلار 21:08:13
12.5 دلار 20:59:12
12.52 دلار 20:58:12
12.5 دلار 20:55:14
12.48 دلار 20:54:14
12.5 دلار 20:53:12
12.48 دلار 20:52:12
12.5 دلار 20:51:13
12.48 دلار 20:47:12
12.49 دلار 20:46:14
12.48 دلار 20:43:13
12.5 دلار 20:39:13
12.52 دلار 20:35:15
12.54 دلار 20:33:15
12.52 دلار 20:32:19
12.53 دلار 20:31:15
12.54 دلار 20:30:20
12.58 دلار 20:29:13
12.55 دلار 20:26:13
12.56 دلار 20:25:15
12.54 دلار 20:24:14
12.52 دلار 20:23:13
12.5 دلار 20:22:13
12.54 دلار 20:19:13
12.55 دلار 20:18:14
12.54 دلار 20:16:14
12.52 دلار 20:11:13
12.54 دلار 20:08:12
12.52 دلار 20:07:14
12.54 دلار 20:06:14
12.53 دلار 20:05:15
12.54 دلار 20:03:14
12.57 دلار 20:01:16
12.54 دلار 20:00:21
12.52 دلار 19:57:14
12.5 دلار 19:56:12
12.48 دلار 19:55:14
12.46 دلار 19:48:13
12.48 دلار 19:47:14
12.46 دلار 19:44:14
12.47 دلار 19:43:13
12.46 دلار 19:40:15
12.48 دلار 19:39:13
12.45 دلار 19:38:12
12.43 دلار 19:16:12
12.44 دلار 19:15:15
12.43 دلار 19:12:12
12.45 دلار 19:11:15
12.46 دلار 19:06:13
12.45 دلار 19:05:15
12.43 دلار 19:04:13
12.45 دلار 19:03:14
12.43 دلار 19:02:13
12.44 دلار 19:01:17
12.41 دلار 18:58:17
12.43 دلار 18:56:12
12.41 دلار 18:51:14
12.39 دلار 18:45:16
12.41 دلار 18:37:13
12.42 دلار 18:36:14
12.43 دلار 18:35:15
12.41 دلار 18:34:13
12.42 دلار 18:33:13
12.43 دلار 18:27:13
12.41 دلار 18:25:15
12.43 دلار 18:20:15
12.44 دلار 18:19:13
12.46 دلار 18:17:12
12.48 دلار 18:16:13
12.49 دلار 18:15:16
12.46 دلار 18:11:14
12.44 دلار 18:10:17
12.43 دلار 18:08:12
12.41 دلار 17:59:13
12.43 دلار 17:58:14
12.41 دلار 17:57:14
12.43 دلار 17:56:13
12.44 دلار 17:55:16
12.43 دلار 17:51:14
12.45 دلار 17:50:18
12.46 دلار 17:45:15
12.43 دلار 17:44:14
12.41 دلار 17:40:16
12.39 دلار 17:38:12
12.41 دلار 17:37:13
12.42 دلار 17:34:15
12.41 دلار 17:29:13
12.42 دلار 17:28:15
12.41 دلار 17:26:14
12.42 دلار 17:25:15
12.41 دلار 17:24:14
12.39 دلار 17:22:15
12.38 دلار 17:20:16
12.39 دلار 17:19:13
12.41 دلار 17:18:14
12.39 دلار 17:17:14
12.38 دلار 17:14:13
12.37 دلار 17:13:13
12.36 دلار 17:12:14
12.34 دلار 17:11:13
12.37 دلار 17:10:16
12.34 دلار 17:09:14
12.35 دلار 17:08:13
12.34 دلار 17:06:14
12.36 دلار 17:05:15
12.37 دلار 17:03:16
12.36 دلار 17:00:24
12.39 دلار 16:59:14
12.41 دلار 16:54:14
12.4 دلار 16:53:13
12.41 دلار 16:50:17
12.43 دلار 16:48:13
12.45 دلار 16:47:12
12.48 دلار 16:43:14
12.5 دلار 16:42:13
12.48 دلار 16:41:13
12.5 دلار 16:39:13
12.51 دلار 16:38:13
12.5 دلار 16:34:14
12.48 دلار 16:30:20
12.5 دلار 16:25:14
12.48 دلار 16:16:14
12.5 دلار 15:52:14
12.52 دلار 15:47:14
12.54 دلار 15:44:14
12.55 دلار 15:40:19
12.53 دلار 15:39:15
12.52 دلار 15:38:15
12.54 دلار 15:36:17
12.52 دلار 15:34:17
12.53 دلار 15:32:16
12.52 دلار 15:30:20
12.5 دلار 15:29:15
12.52 دلار 15:28:14
12.5 دلار 15:23:14
12.51 دلار 15:21:16
12.5 دلار 15:19:15
12.48 دلار 15:17:16
12.5 دلار 15:11:17
12.49 دلار 15:10:18
12.5 دلار 15:04:17
12.52 دلار 14:59:16
12.51 دلار 14:58:15
12.52 دلار 14:53:14
12.54 دلار 14:49:17
12.53 دلار 14:48:18
12.54 دلار 14:47:15
12.53 دلار 14:45:17
12.52 دلار 14:44:16
12.54 دلار 14:34:16
12.57 دلار 14:22:16
12.55 دلار 14:19:15
12.54 دلار 13:55:16
12.55 دلار 13:53:17
12.54 دلار 13:52:18
12.55 دلار 13:49:16
12.57 دلار 13:45:18
12.59 دلار 13:40:19
12.61 دلار 13:34:18
12.59 دلار 13:31:20
12.57 دلار 13:30:20
12.59 دلار 13:23:16
12.57 دلار 13:22:16
12.59 دلار 13:21:17
12.61 دلار 13:20:21
12.59 دلار 13:14:17
12.61 دلار 13:13:17
12.59 دلار 13:10:20
12.61 دلار 13:09:17
12.59 دلار 13:07:15
12.61 دلار 13:02:19
12.59 دلار 13:01:28
12.56 دلار 13:00:47

سویا

 • نرخ فعلی : 904.88
 • بالاترین قیمت روز : 907.38
 • پایین ترین قیمت روز : 904.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.76
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 906.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۰:۴۲:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 906.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.17%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.5
جدول نرخ های امروز زمان
904.88 دلار 10:42:14
905 دلار 10:41:13
905.12 دلار 10:37:13
905.25 دلار 10:36:15
905.38 دلار 10:34:14
905.88 دلار 10:31:16
905.75 دلار 10:30:20
905.88 دلار 10:23:14
905.62 دلار 10:22:14
905.38 دلار 9:46:13
905.62 دلار 9:32:15
905.38 دلار 9:28:14
905.62 دلار 9:02:14
905.88 دلار 8:55:13
905.62 دلار 8:54:13
905.88 دلار 8:37:12
906.12 دلار 8:32:14
905.88 دلار 8:23:13
905.75 دلار 8:19:13
905.88 دلار 8:09:13
906.12 دلار 8:07:12
906 دلار 8:06:13
905.88 دلار 8:00:18
906 دلار 7:59:12
906.12 دلار 7:42:12
906.25 دلار 7:41:13
906.12 دلار 7:40:14
906.25 دلار 7:39:12
906.12 دلار 7:38:12
906.38 دلار 7:12:12
906.12 دلار 7:09:11
906.38 دلار 7:01:14
906.62 دلار 6:59:11
906.38 دلار 6:57:11
906.62 دلار 6:55:12
906.88 دلار 6:51:12
906.62 دلار 6:12:12
906.88 دلار 6:05:13
906.75 دلار 6:04:12
906.88 دلار 5:59:11
907.12 دلار 5:55:13
907.38 دلار 5:52:12
907.25 دلار 5:51:12
907.12 دلار 5:48:12
907.38 دلار 5:41:11
907.12 دلار 5:38:12
906.88 دلار 5:20:14
907.12 دلار 5:17:12
907 دلار 5:15:12
906.88 دلار 5:12:11
907 دلار 5:11:11
906.88 دلار 5:06:12
907.12 دلار 5:05:13
906.88 دلار 5:02:12
906.75 دلار 5:01:12
906.5 دلار 5:00:17
906.38 دلار 4:56:12
906.25 دلار 4:55:12
906.38 دلار 4:53:11
906.25 دلار 4:52:11
906.12 دلار 4:51:11
906.88 دلار 4:49:11
907.12 دلار 4:45:12
906.88 دلار 4:39:11
906.75 دلار 4:38:11
906.62 دلار 4:36:12
906.38 دلار 4:34:11
906.12 دلار 4:33:12
906.38 دلار 4:32:12
905.88 دلار 4:30:16
906.5 دلار 2:15:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 497 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 454 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 19.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 494 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 20.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 504 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 30.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 6.53%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 26.75 (0%) 0 26.48 26.95 ۵ فروردین
بازار آمریکا / شکر 12.48 (0%) 0 12.35 14.25 ۵ فروردین
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 11.25 (0.76%) 0.085 11.06 11.25 ۰۶:۵۸:۱۱
بازار آمریکا / برنج (p) 11.165 (0%) 0 11.165 11.21 ۵ فروردین
بازار آمریکا / پنبه 77.77 (0.05%) 0.04 77.59 77.95 ۱۱:۱۷:۱۴
بازار آمریکا / قهوه 94.25 (0%) 0 92.7 94.65 ۵ فروردین
بازار آمریکا / کاکائو 2216 (0%) 0 2149 2243 ۵ فروردین
بازار آمریکا / الوار 363 (0.19%) 0.7 362.1 363 ۰۱:۱۳:۱۱
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.55 (0.32%) 0.05 15.38 15.55 ۰۶:۲۳:۱۱
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.49 (2.92%) 0.44 15.05 15.49 ۰۶:۱۰:۱۳
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 320.5 (1.71%) 5.4 315.1 324.8 ۰۷:۰۶:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا 30.15 (4.61%) 1.33 28.82 30.15 ۰۷:۳۱:۱۲
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 315.1 (0%) 0 315 315.1 ۵ فروردین
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.82 (0%) 0 28.66 28.82 ۵ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده 121.125 (0%) 0 121.025 123.5 ۵ فروردین
بازار آمریکا / فیدر گاو 150.7 (0%) 0 150.7 159.625 ۵ فروردین
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 121.125 (5.33%) 6.45 121.125 127.575 ۰۶:۳۵:۴۹
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 150.7 (6%) 8.525 142.175 150.7 ۰۶:۲۳:۱۱
بازار آمریکا / آب پرتقال 128.85 (0%) 0 127.85 130.5 ۵ فروردین