شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 519.12 (0.17%) 0.87 516.12 521 ۰۵:۴۲:۱۳
پنبه 74.25 (0.05%) 0.04 74.2 74.3 ۰۵:۴۹:۱۲
جو 295 (0.14%) 0.4 294.8 295.6 ۰۵:۱۱:۱۶
برنج 10.538 (0.24%) 0.025 10.535 10.55 ۰۵:۰۳:۲۶
ذرت 379.62 (0.2%) 0.76 378.38 379.75 ۰۵:۳۹:۱۲
شکر 12.84 (0%) 0 12.84 13.14 ۲۷ دی
سویا 906.88 (0.08%) 0.74 905.88 908 ۰۵:۵۰:۱۴
روغن سویا 28.75 (0.07%) 0.02 28.68 28.76 ۰۵:۴۲:۳۹
کنجاله سویا 312.75 (0.14%) 0.45 312.05 312.85 ۰۵:۵۰:۱۵
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 168.25 (0.62%) 1.05 168.25 168.25 ۰۴:۰۰:۱۵
کاکائو 1684 (0.18%) 3 1684 1684 ۰۴:۰۰:۱۵
قهوه 1533 (0%) 0 1533 1541 ۲۷ دی
شکر 348.5 (1.52%) 5.3 348.5 348.5 ۰۴:۰۰:۱۵
الوار 359.6 (0.03%) 0.1 358.7 360.2 ۰۱:۲۶:۳۴
کاکائو 2350 (0%) 0 2308 2365.5 ۲۷ دی
آب پرتقال 119.15 (0%) 0 119.15 120.65 ۲۷ دی
فیدر گاو 141.43 (0%) 0 141.25 143.97 ۲۷ دی
گاو زنده 127.025 (0%) 0 126.263 127.95 ۲۷ دی

گندم

 • نرخ فعلی : 517.12
 • بالاترین قیمت روز : 521
 • پایین ترین قیمت روز : 516.12
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 2.12
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.24%
 • نرخ بازگشایی بازار : 517.75
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۱:۱۳
 • نرخ روز گذشته : 518.25
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.22%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.13
جدول نرخ های امروز زمان
517.12 دلار 5:01:13
516.62 دلار 4:54:12
516.38 دلار 4:50:13
516.12 دلار 4:46:13
517.12 دلار 4:45:12
517.38 دلار 4:43:12
518.38 دلار 4:39:11
518.62 دلار 4:34:13
518.38 دلار 4:30:14
520.5 دلار 4:29:11
521 دلار 4:14:12
519.5 دلار 4:12:11
519.75 دلار 3:47:12
519.5 دلار 2:16:11
517.75 دلار 2:15:13

پنبه

 • نرخ فعلی : 74.29
 • بالاترین قیمت روز : 74.59
 • پایین ترین قیمت روز : 73.37
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 74.29
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
74.29 دلار 22:49:11
74.3 دلار 22:48:12
74.28 دلار 22:47:12
74.31 دلار 22:46:12
74.35 دلار 22:44:13
74.31 دلار 22:43:12
74.23 دلار 22:42:13
74.25 دلار 22:41:12
74.28 دلار 22:40:14
74.27 دلار 22:39:11
74.31 دلار 22:38:12
74.29 دلار 22:37:12
74.19 دلار 22:36:13
74.16 دلار 22:34:13
74.14 دلار 22:33:14
74.18 دلار 22:32:14
74.17 دلار 22:31:13
74.25 دلار 22:30:17
74.24 دلار 22:29:12
74.3 دلار 22:28:13
74.29 دلار 22:27:12
74.32 دلار 22:26:13
74.36 دلار 22:25:14
74.33 دلار 22:24:12
74.37 دلار 22:23:13
74.43 دلار 22:21:12
74.4 دلار 22:19:13
74.43 دلار 22:18:13
74.42 دلار 22:17:12
74.35 دلار 22:15:14
74.32 دلار 22:13:12
74.33 دلار 22:12:13
74.34 دلار 22:11:12
74.41 دلار 22:10:14
74.42 دلار 22:08:12
74.41 دلار 22:07:12
74.39 دلار 22:06:12
74.41 دلار 22:05:14
74.33 دلار 22:03:13
74.37 دلار 22:02:12
74.4 دلار 22:01:14
74.43 دلار 22:00:19
74.44 دلار 21:59:12
74.46 دلار 21:58:12
74.45 دلار 21:55:12
74.53 دلار 21:54:12
74.58 دلار 21:52:13
74.54 دلار 21:51:13
74.58 دلار 21:50:16
74.59 دلار 21:49:13
74.53 دلار 21:47:11
74.51 دلار 21:46:11
74.5 دلار 21:45:12
74.44 دلار 21:44:12
74.39 دلار 21:43:13
74.36 دلار 21:41:12
74.39 دلار 21:40:15
74.36 دلار 21:39:12
74.34 دلار 21:38:13
74.42 دلار 21:37:12
74.41 دلار 21:36:12
74.48 دلار 21:35:14
74.52 دلار 21:34:12
74.45 دلار 21:33:13
74.16 دلار 21:30:15
74.13 دلار 21:29:12
74.16 دلار 21:27:13
74.17 دلار 21:26:12
74.14 دلار 21:24:12
74.16 دلار 21:23:11
74.18 دلار 21:22:12
74.13 دلار 21:21:13
74.16 دلار 21:20:14
74.19 دلار 21:17:13
74.18 دلار 21:16:12
74.08 دلار 21:15:13
74.11 دلار 21:14:12
74.12 دلار 21:12:13
74.11 دلار 21:11:13
74.12 دلار 21:10:14
74.11 دلار 21:08:13
74.14 دلار 21:07:12
74.09 دلار 21:05:14
74.13 دلار 21:03:13
74.14 دلار 21:01:13
74.15 دلار 21:00:17
74.12 دلار 20:59:13
74.15 دلار 20:58:13
74.08 دلار 20:57:12
74.11 دلار 20:55:13
74.14 دلار 20:54:13
74.09 دلار 20:53:13
74.06 دلار 20:50:14
74.09 دلار 20:48:13
74.07 دلار 20:47:12
74.06 دلار 20:46:13
74.05 دلار 20:45:13
74.03 دلار 20:44:12
74.02 دلار 20:43:12
74.04 دلار 20:41:12
74.06 دلار 20:40:14
74.08 دلار 20:39:11
74.06 دلار 20:37:12
74.03 دلار 20:36:12
74.05 دلار 20:35:13
74.02 دلار 20:34:16
74.01 دلار 20:33:13
73.95 دلار 20:32:13
73.98 دلار 20:31:13
73.99 دلار 20:30:17
73.96 دلار 20:29:12
74.03 دلار 20:28:13
74.05 دلار 20:27:11
74.04 دلار 20:26:13
74.08 دلار 20:25:13
74.1 دلار 20:24:12
74.08 دلار 20:22:11
74 دلار 20:20:14
74.01 دلار 20:19:13
74 دلار 20:15:13
73.99 دلار 20:14:11
74.02 دلار 20:13:12
74.04 دلار 20:12:12
74.01 دلار 20:11:12
73.94 دلار 20:10:13
73.93 دلار 20:09:10
73.92 دلار 20:08:11
73.94 دلار 20:07:12
73.97 دلار 20:06:13
74 دلار 20:04:12
73.97 دلار 20:03:13
74.01 دلار 20:02:13
74.02 دلار 20:00:18
74.11 دلار 19:59:12
74.04 دلار 19:58:11
74.05 دلار 19:57:12
74.06 دلار 19:56:13
74.09 دلار 19:55:14
74.08 دلار 19:54:12
74.11 دلار 19:53:12
74.08 دلار 19:52:12
74.02 دلار 19:51:13
73.98 دلار 19:50:14
74 دلار 19:49:12
74.09 دلار 19:48:14
74.05 دلار 19:47:13
74.03 دلار 19:46:11
74.05 دلار 19:45:14
73.93 دلار 19:44:12
73.95 دلار 19:43:12
73.91 دلار 19:41:13
73.93 دلار 19:40:14
73.94 دلار 19:39:12
73.89 دلار 19:38:12
73.84 دلار 19:37:12
73.76 دلار 19:36:13
73.71 دلار 19:34:12
73.69 دلار 19:32:13
73.71 دلار 19:31:13
73.76 دلار 19:30:17
73.77 دلار 19:29:11
73.78 دلار 19:28:12
73.75 دلار 19:24:12
73.77 دلار 19:23:13
73.76 دلار 19:21:12
73.78 دلار 19:20:15
73.75 دلار 19:18:13
73.74 دلار 19:17:13
73.69 دلار 19:16:13
73.68 دلار 19:15:14
73.62 دلار 19:14:12
73.59 دلار 19:13:12
73.62 دلار 19:11:12
73.57 دلار 19:09:12
73.61 دلار 19:08:12
73.62 دلار 19:07:12
73.61 دلار 19:04:13
73.67 دلار 19:03:13
73.61 دلار 19:02:13
73.59 دلار 19:01:15
73.66 دلار 19:00:17
73.75 دلار 18:59:12
73.73 دلار 18:58:13
73.71 دلار 18:57:13
73.74 دلار 18:56:14
73.7 دلار 18:55:13
73.67 دلار 18:54:14
73.69 دلار 18:53:12
73.71 دلار 18:50:14
73.64 دلار 18:49:14
73.72 دلار 18:48:15
73.8 دلار 18:47:13
73.75 دلار 18:46:14
73.84 دلار 18:44:13
73.9 دلار 18:43:14
73.86 دلار 18:42:12
73.82 دلار 18:41:12
73.77 دلار 18:40:14
73.78 دلار 18:39:13
73.77 دلار 18:38:12
73.78 دلار 18:37:13
73.83 دلار 18:36:14
73.84 دلار 18:35:14
73.91 دلار 18:34:13
73.92 دلار 18:33:14
73.94 دلار 18:31:14
73.93 دلار 18:30:16
73.98 دلار 18:28:13
74 دلار 18:27:12
74.03 دلار 18:25:14
74.04 دلار 18:24:13
74.03 دلار 18:23:13
74.01 دلار 18:22:12
74.08 دلار 18:21:14
74.06 دلار 18:19:13
74.08 دلار 18:18:14
74.11 دلار 18:17:13
74.07 دلار 18:16:13
74.06 دلار 18:14:12
74.03 دلار 18:13:12
74.06 دلار 18:12:13
74.02 دلار 18:11:12
74 دلار 18:10:15
73.92 دلار 18:09:13
73.86 دلار 18:08:12
73.82 دلار 18:07:13
73.77 دلار 18:06:12
73.71 دلار 18:05:13
73.64 دلار 18:04:14
73.57 دلار 18:03:14
73.81 دلار 18:02:14
73.85 دلار 18:00:18
73.84 دلار 17:59:13
73.86 دلار 17:58:12
73.85 دلار 17:57:14
73.89 دلار 17:56:12
73.94 دلار 17:55:15
73.93 دلار 17:54:14
73.94 دلار 17:50:14
74 دلار 17:49:13
73.99 دلار 17:48:12
74 دلار 17:47:13
73.99 دلار 17:45:14
74 دلار 17:44:13
74.06 دلار 17:41:12
74.08 دلار 17:40:15
74.1 دلار 17:39:12
74.09 دلار 17:37:12
74.13 دلار 17:36:13
74.14 دلار 17:35:13
74.17 دلار 17:33:15
74.14 دلار 17:32:13
74.16 دلار 17:31:13
74.14 دلار 17:30:15
74.08 دلار 17:29:13
74.07 دلار 17:27:12
74.06 دلار 17:26:12
74.08 دلار 17:24:13
74.09 دلار 17:22:12
74.1 دلار 17:21:13
74.12 دلار 17:20:14
74.14 دلار 17:19:14
74.16 دلار 17:18:12
74.17 دلار 17:17:13
74.16 دلار 17:15:13
74.14 دلار 17:14:12
74.06 دلار 17:13:11
74.03 دلار 17:11:13
74.04 دلار 17:10:14
73.99 دلار 17:09:13
73.98 دلار 17:08:12
73.94 دلار 17:07:13
73.92 دلار 17:06:13
74 دلار 17:05:14
74.03 دلار 17:04:12
74.08 دلار 17:03:13
74.03 دلار 17:02:14
74.08 دلار 17:01:14
74.09 دلار 17:00:18
74.14 دلار 16:59:13
74.15 دلار 16:58:13
74.19 دلار 16:57:12
74.16 دلار 16:56:12
74.17 دلار 16:54:12
74.19 دلار 16:53:13
74.24 دلار 16:52:13
74.23 دلار 16:51:13
74.24 دلار 16:50:16
74.3 دلار 16:49:12
74.22 دلار 16:48:13
74.27 دلار 16:47:13
74.2 دلار 16:46:12
74.17 دلار 16:45:14
74.21 دلار 16:44:13
74.25 دلار 16:43:13
74.35 دلار 16:42:14
74.36 دلار 16:41:12
74.37 دلار 16:40:15
74.34 دلار 16:39:14
74.29 دلار 16:38:13
73.91 دلار 16:37:14
73.83 دلار 16:36:13
73.81 دلار 16:33:12
73.82 دلار 16:32:13
73.81 دلار 16:30:18
73.84 دلار 16:29:12
73.83 دلار 16:27:13
73.73 دلار 16:26:12
73.69 دلار 16:22:12
73.7 دلار 16:21:12
73.67 دلار 16:20:14
73.64 دلار 16:17:12
73.66 دلار 16:16:12
73.65 دلار 16:15:13
73.6 دلار 16:11:12
73.59 دلار 16:10:15
73.58 دلار 16:08:13
73.56 دلار 16:03:12
73.58 دلار 16:01:13
73.57 دلار 16:00:17
73.56 دلار 15:58:12
73.59 دلار 15:57:14
73.61 دلار 15:55:13
73.62 دلار 15:54:12
73.61 دلار 15:44:14
73.6 دلار 15:40:14
73.57 دلار 15:32:12
73.55 دلار 15:30:17
73.56 دلار 15:26:11
73.59 دلار 15:24:13
73.58 دلار 15:22:13
73.56 دلار 15:21:13
73.57 دلار 15:16:12
73.56 دلار 15:15:14
73.57 دلار 15:07:13
73.56 دلار 15:03:12
73.6 دلار 15:01:13
73.59 دلار 14:59:12
73.58 دلار 14:58:13
73.57 دلار 14:57:14
73.58 دلار 14:52:12
73.59 دلار 14:50:14
73.58 دلار 14:47:11
73.59 دلار 14:34:12
73.6 دلار 14:32:13
73.59 دلار 14:30:17
73.56 دلار 14:29:12
73.57 دلار 14:27:12
73.59 دلار 14:22:12
73.56 دلار 14:20:15
73.57 دلار 14:15:14
73.58 دلار 14:14:12
73.57 دلار 14:13:12
73.56 دلار 14:07:12
73.55 دلار 14:06:11
73.46 دلار 14:04:12
73.47 دلار 14:03:13
73.44 دلار 13:57:13
73.45 دلار 13:55:13
73.46 دلار 13:53:13
73.47 دلار 13:52:11
73.46 دلار 13:51:12
73.43 دلار 13:50:14
73.42 دلار 13:49:12
73.41 دلار 13:47:12
73.42 دلار 13:42:12
73.41 دلار 13:40:15
73.43 دلار 13:39:12
73.51 دلار 13:36:12
73.52 دلار 13:35:14
73.53 دلار 13:29:12
73.55 دلار 13:28:12
73.53 دلار 13:26:13
73.51 دلار 12:08:13
73.54 دلار 12:06:14
73.52 دلار 12:01:14
73.5 دلار 11:59:13
73.51 دلار 11:55:14
73.52 دلار 11:51:14
73.5 دلار 11:50:15
73.51 دلار 11:48:15
73.5 دلار 11:44:13
73.49 دلار 11:43:13
73.5 دلار 11:40:15
73.48 دلار 11:39:13
73.5 دلار 11:36:14
73.47 دلار 11:32:15
73.5 دلار 11:31:16
73.53 دلار 11:28:13
73.52 دلار 11:27:12
73.49 دلار 11:26:14
73.52 دلار 11:24:12
73.49 دلار 11:23:13
73.47 دلار 11:22:14
73.48 دلار 11:21:14
73.51 دلار 11:20:16
73.54 دلار 11:17:13
73.55 دلار 11:16:13
73.56 دلار 11:15:14
73.55 دلار 11:14:14
73.54 دلار 11:13:13
73.53 دلار 11:08:13
73.52 دلار 11:07:13
73.53 دلار 11:05:14
73.54 دلار 11:04:17
73.56 دلار 11:00:18
73.55 دلار 10:58:15
73.56 دلار 10:52:14
73.58 دلار 10:51:13
73.56 دلار 10:50:16
73.54 دلار 10:49:15
73.53 دلار 10:48:14
73.49 دلار 10:47:13
73.48 دلار 10:46:14
73.52 دلار 10:45:15
73.53 دلار 10:42:14
73.59 دلار 10:40:16
73.56 دلار 10:39:13
73.59 دلار 10:38:13
73.61 دلار 10:37:13
73.6 دلار 10:35:15
73.58 دلار 10:33:14
73.6 دلار 10:32:13
73.58 دلار 10:31:15
73.5 دلار 10:30:18
73.47 دلار 10:25:15
73.5 دلار 10:24:14
73.48 دلار 10:22:11
73.5 دلار 10:21:14
73.51 دلار 10:20:16
73.5 دلار 10:17:14
73.53 دلار 10:16:14
73.49 دلار 10:15:14
73.47 دلار 10:13:13
73.52 دلار 10:12:13
73.51 دلار 10:11:13
73.47 دلار 10:10:16
73.44 دلار 10:09:13
73.43 دلار 10:07:15
73.44 دلار 9:26:13
73.42 دلار 8:35:14
73.41 دلار 8:33:13
73.4 دلار 8:32:13
73.41 دلار 8:08:12
73.43 دلار 8:07:12
73.44 دلار 8:02:12
73.47 دلار 7:59:11
73.49 دلار 7:57:12
73.48 دلار 7:56:12
73.5 دلار 7:55:13
73.49 دلار 7:53:12
73.46 دلار 7:52:12
73.47 دلار 7:50:14
73.5 دلار 7:48:11
73.52 دلار 7:43:12
73.51 دلار 7:41:12
73.55 دلار 7:38:11
73.54 دلار 7:35:13
73.57 دلار 7:34:12
73.58 دلار 7:28:11
73.56 دلار 7:25:13
73.53 دلار 7:23:11
73.51 دلار 7:17:11
73.49 دلار 7:01:13
73.5 دلار 7:00:23
73.48 دلار 6:52:00
73.48 دلار 6:51:59
73.47 دلار 6:49:34
73.48 دلار 6:46:12
73.47 دلار 6:44:13
73.46 دلار 6:39:31
73.45 دلار 6:38:24
73.47 دلار 6:37:12
73.45 دلار 6:36:12
73.47 دلار 6:32:14
73.55 دلار 6:27:11
73.59 دلار 6:26:12
73.61 دلار 6:25:13
73.62 دلار 6:24:11
73.49 دلار 6:23:14
73.43 دلار 6:19:12
73.44 دلار 6:18:12
73.43 دلار 6:16:11
73.42 دلار 6:11:11
73.44 دلار 6:09:12
73.43 دلار 6:08:12
73.4 دلار 6:07:12
73.38 دلار 6:06:11
73.44 دلار 6:04:13
73.48 دلار 6:03:12
73.47 دلار 6:01:13
73.46 دلار 5:58:11
73.45 دلار 5:57:13
73.46 دلار 5:45:13
73.44 دلار 5:42:12
73.46 دلار 5:41:12
73.47 دلار 5:37:12
73.44 دلار 5:36:12
73.47 دلار 5:35:13
73.38 دلار 5:34:13
73.39 دلار 5:33:12
73.37 دلار 5:32:13

شکر

 • نرخ فعلی : 12.84
 • بالاترین قیمت روز : 13.14
 • پایین ترین قیمت روز : 12.84
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۷ دی
 • نرخ روز گذشته : 12.84
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
12.84 دلار 21:26:12
12.87 دلار 21:25:13
12.84 دلار 21:23:11
12.88 دلار 21:22:12
12.87 دلار 21:21:13
12.84 دلار 21:20:14
12.95 دلار 21:18:12
12.96 دلار 21:16:12
12.98 دلار 21:15:13
12.96 دلار 21:05:14
12.97 دلار 21:04:12
12.96 دلار 21:03:13
12.97 دلار 21:02:15
12.98 دلار 21:01:13
12.96 دلار 21:00:17
12.98 دلار 20:57:12
12.96 دلار 20:54:13
12.98 دلار 20:53:13
12.96 دلار 20:52:12
12.98 دلار 20:51:13
13 دلار 20:50:14
13.01 دلار 20:49:12
13 دلار 20:46:13
12.98 دلار 20:44:12
12.96 دلار 20:38:12
12.98 دلار 20:32:13
12.96 دلار 20:23:12
12.95 دلار 20:22:11
12.93 دلار 20:19:13
12.95 دلار 20:16:13
12.96 دلار 20:14:11
12.95 دلار 20:13:12
12.93 دلار 20:10:13
12.95 دلار 20:08:11
12.96 دلار 20:06:13
12.98 دلار 20:05:12
12.96 دلار 20:04:12
12.95 دلار 20:02:13
12.93 دلار 20:01:13
12.95 دلار 19:59:12
12.96 دلار 19:57:12
12.98 دلار 19:55:14
12.96 دلار 19:51:13
12.93 دلار 19:50:14
12.95 دلار 19:49:12
12.96 دلار 19:44:12
12.95 دلار 19:41:13
12.94 دلار 19:39:12
12.91 دلار 19:38:12
12.93 دلار 19:35:12
12.92 دلار 19:34:12
12.93 دلار 19:33:14
12.96 دلار 19:32:13
12.95 دلار 19:31:13
12.96 دلار 19:27:13
12.95 دلار 19:26:13
12.93 دلار 19:25:13
12.94 دلار 19:24:12
12.93 دلار 19:22:13
12.95 دلار 19:20:15
12.93 دلار 19:17:13
12.91 دلار 19:16:13
12.93 دلار 19:14:12
12.95 دلار 19:13:12
12.96 دلار 19:12:15
12.93 دلار 19:06:12
12.95 دلار 19:05:13
12.93 دلار 19:04:13
12.95 دلار 19:03:13
12.96 دلار 19:02:13
12.95 دلار 18:58:13
12.96 دلار 18:57:13
12.95 دلار 18:52:13
12.93 دلار 18:51:14
12.95 دلار 18:49:14
12.96 دلار 18:48:15
12.95 دلار 18:47:13
12.96 دلار 18:43:14
12.97 دلار 18:42:12
12.96 دلار 18:37:13
12.97 دلار 18:36:14
13 دلار 18:35:14
13.02 دلار 18:33:14
13.04 دلار 18:32:13
13 دلار 18:31:14
12.98 دلار 18:25:14
13 دلار 18:23:13
12.99 دلار 18:22:12
12.98 دلار 18:20:14
12.96 دلار 18:19:13
12.98 دلار 18:10:15
13 دلار 18:04:14
12.98 دلار 18:03:14
13 دلار 18:01:14
12.98 دلار 18:00:18
12.96 دلار 17:59:13
12.99 دلار 17:58:12
12.96 دلار 17:57:14
12.98 دلار 17:53:13
12.96 دلار 17:51:13
12.98 دلار 17:49:13
12.96 دلار 17:44:13
12.98 دلار 17:42:13
12.96 دلار 17:32:13
12.98 دلار 17:31:13
12.99 دلار 17:30:15
13 دلار 17:25:13
12.98 دلار 17:22:12
12.95 دلار 17:18:12
12.93 دلار 17:17:13
12.95 دلار 17:15:13
12.93 دلار 17:09:13
12.94 دلار 17:08:12
12.93 دلار 17:05:14
12.95 دلار 17:04:12
12.96 دلار 17:03:13
12.95 دلار 17:02:14
12.93 دلار 17:00:18
12.94 دلار 16:59:13
12.95 دلار 16:58:13
12.93 دلار 16:56:12
12.88 دلار 16:55:13
12.93 دلار 16:52:13
12.91 دلار 16:51:13
12.96 دلار 16:50:16
12.98 دلار 16:49:12
12.99 دلار 16:48:13
13 دلار 16:47:13
13.02 دلار 16:46:12
13 دلار 16:45:14
12.98 دلار 16:43:13
13 دلار 16:42:14
12.98 دلار 16:40:15
12.96 دلار 16:39:14
12.98 دلار 16:38:13
12.99 دلار 16:37:14
12.98 دلار 16:36:13
13.04 دلار 16:35:14
13.09 دلار 16:31:14
13.07 دلار 16:30:18
13.05 دلار 16:24:12
13.04 دلار 16:18:13
13.05 دلار 16:17:12
13.04 دلار 16:14:13
13.05 دلار 16:12:12
13.04 دلار 16:04:13
13.05 دلار 16:03:12
13.07 دلار 16:02:12
13.04 دلار 15:58:12
13.02 دلار 15:57:14
13.07 دلار 15:46:13
13.09 دلار 15:32:12
13.08 دلار 15:31:12
13.07 دلار 15:27:12
13.09 دلار 15:18:12
13.08 دلار 15:16:12
13.09 دلار 15:14:12
13.1 دلار 15:08:11
13.11 دلار 15:07:13
13.09 دلار 14:59:12
13.07 دلار 14:56:12
13.08 دلار 14:55:14
13.07 دلار 14:53:12
13.09 دلار 14:52:12
13.12 دلار 14:40:14
13.13 دلار 14:39:12
13.12 دلار 14:32:13
13.11 دلار 14:30:17
13.12 دلار 14:29:12
13.11 دلار 14:25:13
13.09 دلار 14:12:12
13.1 دلار 14:11:12
13.09 دلار 14:10:14
13.11 دلار 14:04:12
13.09 دلار 14:00:18
13.11 دلار 13:56:11
13.09 دلار 13:51:12
13.11 دلار 13:50:14
13.09 دلار 13:46:12
13.11 دلار 13:41:12
13.09 دلار 13:39:12
13.11 دلار 13:37:12
13.09 دلار 13:30:15
13.07 دلار 13:26:13
13.11 دلار 12:08:13
13.12 دلار 12:05:14
13.11 دلار 12:04:14
13.12 دلار 12:03:14
13.14 دلار 12:01:14

سویا

 • نرخ فعلی : 906.62
 • بالاترین قیمت روز : 908
 • پایین ترین قیمت روز : 905.88
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.75
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.12%
 • نرخ بازگشایی بازار : 907
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۶:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 907.62
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.11%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1
جدول نرخ های امروز زمان
906.62 دلار 5:06:11
906.88 دلار 5:05:12
906.62 دلار 5:01:13
906.12 دلار 4:54:12
905.88 دلار 4:51:12
906.12 دلار 4:50:13
905.88 دلار 4:47:12
906.12 دلار 4:45:12
905.88 دلار 4:44:12
906.12 دلار 4:43:12
906.38 دلار 4:42:12
906.88 دلار 4:40:13
907.12 دلار 4:38:11
907.38 دلار 4:36:13
907.12 دلار 4:35:12
907.5 دلار 4:34:13
907.12 دلار 4:33:13
907.38 دلار 4:32:13
908 دلار 4:31:12
907.88 دلار 4:30:14
907.75 دلار 4:13:11
907 دلار 2:16:11

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 487 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 515 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 2.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 512 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 5.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 520 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.88 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 0.56%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25.6 (0%) 0 25.55 25.6 ۲۷ دی
بازار آمریکا / شکر 12.85 (0%) 0 12.83 13.13 ۲۷ دی
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 10.5 (0%) 0 10.465 10.635 ۲۷ دی
بازار آمریکا / برنج (p) 10.5 (0%) 0 10.465 10.5 ۲۷ دی
بازار آمریکا / پنبه 74.2 (0.23%) 0.17 74.2 74.21 ۰۵:۵۰:۱۴
بازار آمریکا / قهوه 102.4 (0%) 0 102.2 103.4 ۲۷ دی
بازار آمریکا / کاکائو 2335 (0%) 0 2310 2404 ۲۷ دی
بازار آمریکا / الوار 359.4 (0.03%) 0.1 359.4 359.4 ۰۲:۲۷:۱۰
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.63 (3.47%) 0.49 14.14 14.63 ۰۳:۰۱:۱۳
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.14 (1%) 0.14 14 14.14 ۰۵:۴۱:۱۲
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 322.4 (3.27%) 10.2 312.2 324.6 ۰۵:۰۷:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا 28.69 (0.28%) 0.08 28.68 29.89 ۰۵:۵۰:۱۴
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 312.2 (0%) 0 306.9 312.2 ۲۷ دی
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 28.77 (0%) 0 28.11 28.77 ۲۷ دی
بازار آمریکا / گاو زنده 126.9 (0%) 0 126.3 127.3 ۲۷ دی
بازار آمریکا / فیدر گاو 142.925 (0%) 0 142.6 144.125 ۲۷ دی
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 127.1 (0%) 0 127 127.825 ۲۷ دی
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 142.925 (1.06%) 1.5 141.425 142.925 ۰۵:۴۸:۱۲
بازار آمریکا / آب پرتقال 119.5 (0%) 0 119.25 131.45 ۲۷ دی