شاخص یاب

بازارهای کالایی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
گندم 506.5 (0.05%) 0.25 505.5 507 ۰۹:۰۴:۱۱
پنبه 78.63 (0.42%) 0.33 78.6 79.01 ۰۹:۰۳:۱۱
جو 308.1 (3.84%) 11.4 297 321.1 ۰۹:۰۶:۰۷
برنج 10.933 (0.72%) 0.078 10.863 10.933 ۰۶:۳۰:۰۷
ذرت 365 (0.07%) 0.25 364.5 365.5 ۰۶:۵۶:۱۱
شکر 12.68 (0%) 0 12.62 12.78 ۲۵ آبان
سویا 888.5 (0.45%) 4 887.5 891.25 ۰۹:۰۴:۱۱
روغن سویا 27.38 (0.26%) 0.07 27.32 27.42 ۰۹:۰۶:۱۳
کنجاله سویا 310.7 (0.06%) 0.2 310.5 311.4 ۰۹:۰۲:۲۱
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گندم 167.85 (0%) 0 167.85 167.85 ۲۶ آبان
کاکائو 1609 (0%) 0 1609 1609 ۲۶ آبان
قهوه 1650 (0%) 0 1646 1664 ۲۵ آبان
شکر 341.1 (0%) 0 341.1 341.1 ۲۶ آبان
الوار 351.4 (0%) 0 351.4 360.8 ۲۵ آبان
کاکائو 2232 (0%) 0 2202 2270.5 ۲۵ آبان
آب پرتقال 137.3 (0%) 0 131.82 137.7 ۲۵ آبان
فیدر گاو 146.45 (0%) 0 146.35 147.75 ۲۵ آبان
گاو زنده 115.425 (0%) 0 114.525 115.575 ۲۵ آبان

گندم

 • نرخ فعلی : 506.5
 • بالاترین قیمت روز : 507
 • پایین ترین قیمت روز : 505.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 507
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۴:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 506.75
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
جدول نرخ های امروز زمان
506.5 دلار 9:04:11
506 دلار 8:59:11
506.25 دلار 8:41:12
506.5 دلار 8:40:13
506.25 دلار 7:48:12
506.5 دلار 7:45:12
506.75 دلار 7:39:11
507 دلار 7:38:12
506.75 دلار 7:36:12
506.5 دلار 6:55:12
506.75 دلار 6:53:11
506.5 دلار 6:52:11
506.75 دلار 6:47:11
506.5 دلار 6:43:12
506.75 دلار 6:38:13
507 دلار 6:37:12
506.75 دلار 6:33:13
506.5 دلار 6:33:00
506.75 دلار 6:27:27
506.75 دلار 6:27:15
506.5 دلار 6:24:12
506.5 دلار 6:24:10
506.75 دلار 6:19:12
506.25 دلار 6:18:12
506.5 دلار 6:17:12
506.25 دلار 6:11:12
506.5 دلار 6:08:14
506.75 دلار 6:00:17
507 دلار 5:58:12
506.75 دلار 5:52:11
506.5 دلار 5:51:13
506.25 دلار 5:50:13
506.5 دلار 5:49:12
506.25 دلار 5:48:12
506.5 دلار 5:46:10
506.25 دلار 5:20:13
506.5 دلار 5:18:13
506.25 دلار 5:16:12
506 دلار 5:15:13
506.25 دلار 5:07:12
506 دلار 4:59:12
506.25 دلار 4:55:12
506.5 دلار 4:54:11
506 دلار 4:52:11
506.25 دلار 4:49:12
506 دلار 4:48:11
505.75 دلار 4:47:12
506 دلار 4:45:11
505.75 دلار 4:44:12
505.5 دلار 4:43:12
505.75 دلار 4:42:11
506 دلار 4:41:11
505.75 دلار 4:40:14
506 دلار 4:38:11
506.25 دلار 4:37:11
506 دلار 4:35:12
506.25 دلار 4:33:12
506.5 دلار 4:32:12
506 دلار 4:31:15
507 دلار 4:30:14

پنبه

 • نرخ فعلی : 78.63
 • بالاترین قیمت روز : 79.01
 • پایین ترین قیمت روز : 78.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.1%
 • نرخ بازگشایی بازار : 78.71
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۳:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 78.3
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.42%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.33
جدول نرخ های امروز زمان
78.63 دلار 9:03:11
78.61 دلار 9:02:12
78.63 دلار 8:39:12
78.61 دلار 8:23:12
78.62 دلار 8:00:16
78.61 دلار 7:59:11
78.69 دلار 7:45:12
78.68 دلار 7:44:12
78.69 دلار 7:35:13
78.71 دلار 7:26:11
78.68 دلار 7:22:11
78.69 دلار 7:21:15
78.68 دلار 7:20:15
78.71 دلار 7:19:14
78.73 دلار 7:18:12
78.71 دلار 7:11:12
78.7 دلار 7:10:14
78.61 دلار 7:08:11
78.6 دلار 7:05:26
78.63 دلار 6:52:11
78.61 دلار 6:50:23
78.63 دلار 6:49:11
78.66 دلار 6:48:11
78.67 دلار 6:42:11
78.66 دلار 6:36:12
78.64 دلار 6:35:12
78.68 دلار 6:27:26
78.68 دلار 6:27:12
78.74 دلار 6:24:21
78.72 دلار 6:24:09
78.72 دلار 6:24:07
78.71 دلار 6:21:12
78.84 دلار 6:17:12
78.88 دلار 6:14:11
78.87 دلار 6:12:12
78.89 دلار 6:11:12
78.92 دلار 6:08:14
78.93 دلار 6:06:13
78.95 دلار 6:05:13
78.96 دلار 6:03:12
78.98 دلار 6:02:12
78.99 دلار 6:01:13
79 دلار 5:59:11
78.99 دلار 5:58:12
79.01 دلار 5:57:12
78.96 دلار 5:53:17
78.94 دلار 5:51:13
78.84 دلار 5:50:13
78.83 دلار 5:48:12
78.79 دلار 5:46:10
78.73 دلار 5:44:12
78.76 دلار 5:43:12
78.78 دلار 5:42:12
78.72 دلار 5:41:12
78.73 دلار 5:39:12
78.72 دلار 5:38:11
78.73 دلار 5:37:13
78.71 دلار 5:36:12

شکر

 • نرخ فعلی : 12.68
 • بالاترین قیمت روز : 12.78
 • پایین ترین قیمت روز : 12.62
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۵ آبان
 • نرخ روز گذشته : 12.68
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

سویا

 • نرخ فعلی : 888.5
 • بالاترین قیمت روز : 891.25
 • پایین ترین قیمت روز : 887.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 891.25
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۹:۰۴:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 892.5
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 4
جدول نرخ های امروز زمان
888.5 دلار 9:04:11
888.25 دلار 9:01:13
888 دلار 8:57:12
888.25 دلار 8:55:12
888 دلار 8:52:13
887.75 دلار 8:44:12
888 دلار 8:37:12
888.25 دلار 8:35:13
888 دلار 8:32:12
887.75 دلار 8:18:12
888 دلار 8:12:13
888.25 دلار 8:10:13
888 دلار 8:08:12
888.25 دلار 8:07:12
888 دلار 7:45:12
888.25 دلار 7:40:14
888.5 دلار 7:38:12
888 دلار 7:37:12
887.5 دلار 7:36:12
887.75 دلار 7:35:13
887.5 دلار 7:34:11
887.75 دلار 7:33:15
887.5 دلار 7:25:15
887.75 دلار 7:24:11
888 دلار 7:23:11
887.75 دلار 7:19:14
888 دلار 7:18:12
887.5 دلار 7:17:11
887.75 دلار 7:12:11
888 دلار 7:11:12
887.75 دلار 7:06:11
888 دلار 6:52:11
888.25 دلار 6:49:11
888.5 دلار 6:48:11
888.75 دلار 6:45:12
889 دلار 6:44:12
888.75 دلار 6:39:12
889.75 دلار 6:38:13
890.25 دلار 6:37:12
889.75 دلار 6:33:02
889.75 دلار 6:33:00
890 دلار 6:24:22
890 دلار 6:24:12
889.75 دلار 6:18:12
890 دلار 6:13:11
890.25 دلار 6:09:19
890 دلار 6:06:13
890.25 دلار 6:05:13
890.5 دلار 6:03:12
890.75 دلار 5:57:12
890.5 دلار 5:56:11
890.25 دلار 5:55:13
890.5 دلار 5:51:13
890.25 دلار 5:50:13
890 دلار 5:49:12
890.25 دلار 5:48:12
890.5 دلار 5:47:12
890 دلار 5:46:10
889.5 دلار 5:45:12
889.75 دلار 5:42:12
889.5 دلار 5:40:13
889.75 دلار 5:35:13
890 دلار 5:31:12
890.25 دلار 5:30:15
890 دلار 5:29:12
890.25 دلار 5:28:12
890 دلار 5:25:12
889.75 دلار 5:22:12
890 دلار 5:21:11
890.5 دلار 5:20:13
890.25 دلار 5:19:12
890.5 دلار 5:18:13
890.25 دلار 5:15:13
890 دلار 5:13:12
890.25 دلار 5:12:12
890 دلار 5:11:11
890.25 دلار 5:02:11
890.5 دلار 5:00:15
889.75 دلار 4:59:12
890 دلار 4:58:11
889.75 دلار 4:52:11
889.5 دلار 4:51:12
889.75 دلار 4:49:12
890 دلار 4:47:12
889.75 دلار 4:46:11
889.5 دلار 4:45:11
890 دلار 4:44:12
889.75 دلار 4:42:11
890.25 دلار 4:41:11
890.75 دلار 4:40:14
890.5 دلار 4:39:12
890.25 دلار 4:38:11
889.75 دلار 4:36:11
890 دلار 4:35:12
890.25 دلار 4:34:11
891 دلار 4:32:12
890.25 دلار 4:31:15
891.25 دلار 4:30:14

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال گندم

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 477 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 505 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 516 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 9.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 517 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 10.5 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.07%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شکر 25 (0%) 0 25 25.31 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / شکر 12.69 (0%) 0 12.61 12.76 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / گندم 425 (0%) 0 424 489 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / گندم بهاره 629 (0%) 0 628 654 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / جو 269 (0%) 0 265 275 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / ذرت 347 (0%) 0 346 348 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / برنج 10.94 (0.46%) 0.05 10.89 11.055 ۰۶:۵۷:۱۲
بازار آمریکا / برنج (p) 10.89 (0%) 0 10.74 10.89 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / پنبه 78.56 (0.34%) 0.27 77.21 79.03 ۰۸:۵۴:۱۴
بازار آمریکا / قهوه 116.3 (0%) 0 113.65 125.35 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / کاکائو 2234 (0%) 0 2166 2270 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / الوار 351.4 (0%) 0 351.4 383.3 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / الوار 286.1 (0%) 0 285.6 291.9 ۲۰ مهر
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / شیر (Class III) 15.14 (2.02%) 0.3 14.84 15.14 ۰۸:۲۵:۱۲
بازار آمریکا / شیر (Class III) 14.84 (0%) 0 14.56 14.84 ۲۶ آبان
بازار آمریکا / سویا 997 (0%) 0 984 998 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا 310.5 (0.13%) 0.4 310.5 311.1 ۰۹:۰۳:۱۱
بازار آمریکا / روغن سویا 27.8 (1.57%) 0.43 27.36 27.87 ۰۸:۴۶:۱۲
بازار آمریکا / سویا (p) 994 (0%) 0 994 994 ۱۶ آبان
بازار آمریکا / کنجاله سویا (p) 310.9 (0%) 0 305.4 310.9 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / روغن سویا (p) 27.37 (0%) 0 27.37 27.69 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده 119.725 (0%) 0 113.7 119.825 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو 146.525 (0%) 0 146.45 148.625 ۲۵ آبان
بازار آمریکا / گاو زنده (P) 119.725 (0%) 0 115.35 119.725 ۲۶ آبان
بازار آمریکا / فیدر گاو (P) 146.525 (0%) 0 146.525 146.525 ۲۶ آبان
بازار آمریکا / آب پرتقال 137.3 (0%) 0 131.85 137.5 ۲۵ آبان