کالایاب
صفحات مرتبط

صرافی قاسمی فرد

2223750 - 713
2242960 - 713
شیراز
شیراز - خیابان زند - حدفاصل چهار راه زند و کوچه پارک هتل
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 127000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 132000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
یورو / خرید 143000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
یورو / فروش 148000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
پوند / خرید 165000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
پوند / فروش 172000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید 99000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش 104000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید 34500 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش 36000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید 87000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش 92000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید 24000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش 26000 ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۴۳
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید