صفحات مرتبط

صرافی مبین

44451141 - 013
44451142 - 013
رشت
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید 4200 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش 4200 ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۷
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید