صفحات مرتبط

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۲:۳۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۸:۲۸
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید