شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صرافی کورش

54312030 - 54312040 - 011
54286000 - 011
تنكابن
مازندران - تنكابن(شهسوار) - ضلع شمالي ميدان كريم اباد - مجتمع تجاري كورش
 
ارز آخرین قیمت زمان
کرون نروژ / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
پوند / فروش 305860 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار استرالیا / فروش 167540 ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار هنگ کنگ / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار هنگ کنگ / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روبل روسیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روبل روسیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
لاری گرجستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
لاری گرجستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار عراق / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار عراق / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روپیه پاکستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
روپیه پاکستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار کویت / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار کویت / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ین ژاپن / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
وون کره جنوبی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
وون کره جنوبی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال قطر / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ریال قطر / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
کرون دانمارک / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
کرون دانمارک / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
منات آذربایجان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
منات آذربایجان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار سنگاپور / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دلار سنگاپور / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
افغانی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
افغانی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
درام ارمنستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
رتال برزیل / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
رتال برزیل / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار بحرین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
دینار بحرین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
لیر سوریه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
لیر سوریه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
ansfer-jpy-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-try-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-eur-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
manual-usd-turkey-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
- - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
- - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۲:۲۴
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله کرون سوئد / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله کرون سوئد / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی درهم امارات / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله شرکتی فرانک سوئیس / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-sek-company-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله کرون نروژ / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-nok-company-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ریال عربستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ریال عربستان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه اندونزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه اندونزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله دلار نیوزیلند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه هند / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ریال عمان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله روپیه هند / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ریال عمان / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله ین ژاپن / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله درام ارمنستان / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-amd-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-nok-buy - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
transfer-chf-buy - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
ربع سکه / فروش 32520000 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه گرمی / فروش 16810000 ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
ربع سکه - تاریخ پایین / فروش 63480 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
نیم سکه - تاریخ پایین / فروش 33580 ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه امامی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
مثقال طلا / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 17 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
مثقال طلا / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 17 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 24 عیار / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
طلای 24 عیار / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
irgc86-sell - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
irgc86-buy - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / خرید - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
سکه بهار آزادی - تاریخ پایین / فروش - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۲۴
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی