صرافی جام جم

 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۲:۳۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / خرید - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
یورو / فروش - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ - ۲:۳۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / خرید 7000 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
پوند / فروش 7100 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / خرید 595 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون سوئد / فروش 610 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / خرید 620 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون نروژ / فروش 633 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / خرید 820 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
کرون دانمارک / فروش 833 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
یوان چین / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / خرید 5200 ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ - ۰:۰۰
فرانک سوئیس / فروش 5260 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / خرید 460 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
ین ژاپن / فروش 480 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ - ۰:۰۰
رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۶:۳۷
رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۶:۳۷
بات تایلند / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۶:۳۷
بات تایلند / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۶:۳۷
حواله آخرین قیمت زمان
حواله شرکتی دلار آمریکا / فروش 4542 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یورو / فروش 5557 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی درهم امارات / فروش 1236 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی لیر ترکیه / فروش 1235 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله شرکتی یوان چین / فروش 707 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یوان چین / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله پوند / فروش 6025 ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله شرکتی پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله شرکتی دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
usd-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
usd-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
cad-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
cad-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
eur-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
eur-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
aed-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
aed-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
try-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
try-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
myr-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
myr-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
cny-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
cny-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
aud-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
aud-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
thb-transfer-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
thb-transfer-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله رینگیت مالزی / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله رینگیت مالزی / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله یوان چین / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
transfer-thb-buy - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
transfer-thb-sell - ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه امامی / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه امامی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / خرید 315000 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه گرمی / فروش 350000 ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۰:۰۰
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید