صرافی میرزایی

۶۸ – ۳۶۲۳۵۷۶۲ - 071
۳۶۲۵۶۶۰۰ - 071
شیراز
شیراز – پل معالی آباد – بعد از آفتاب فارس
 
ارز آخرین قیمت زمان
دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
پوند / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
پوند / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
یورو / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
یورو / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ - ۰:۰۰
حواله آخرین قیمت زمان
حواله دلار آمریکا / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله دلار آمریکا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله پوند / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله پوند / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله یورو / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله یورو / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله دلار کانادا / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله دلار کانادا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله دلار استرالیا / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله دلار استرالیا / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله لیر ترکیه / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله لیر ترکیه / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله درهم امارات / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
حواله درهم امارات / فروش - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
طلا و سکه آخرین قیمت زمان
سکه بهار آزادی / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
نیم سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ربع سکه / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
طلای 18 عیار / فروش - ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
سکه بهار آزادی / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
نیم سکه / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
ربع سکه / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
طلای 18 عیار / خرید - ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۵۶
برای مشاهده آرشیو هر شاخص بر روی سطر آن کلیک نمایید