شاخص یاب

بازارهای کالایی

شاخص های اقتصادی
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 57.2588 0.69 1.22% -4.46% -17.46% 2.08% 2018-11-19
Brent 67.4666 0.57 0.85% -3.78% -15.65% 8.43% 2018-11-19
گاز طبیعی 4.6340 0.37 8.68% 22.33% 47.67% 52.08% 2018-11-19
بنزین 1.5945 0.01 0.91% -2.58% -16.37% -8.56% 2018-11-19
سوخت گرمایشی 2.0940 0.02 0.91% -2.86% -9.30% 8.38% 2018-11-19
اتانول 1.2541 0.01 -0.78% -0.39% -0.39% -10.29% 2018-11-19
Naphtha 528.01 3.18 0.61% -1.36% -22.70% -7.29% 2018-11-16
Propane 0.78 0.01 1.51% 2.01% -23.04% -20.28% 2018-11-16
Uranium 29.1500 0.00 0.00% 0.34% 5.43% 14.31% 2018-11-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,219.21 0.80 -0.07% 1.55% -0.19% -4.50% 2018-11-19
نقره 14.4070 0.02 -0.12% 3.20% -1.39% -14.80% 2018-11-19
پلاتین 846.20 0.20 -0.02% 0.65% 3.20% -8.38% 2018-11-19
پالادیوم 1,182.10 4.80 0.41% 7.91% 5.38% 19.59% 2018-11-19
Manganese 43.00 0.00 0.00% 0.00% 7.50% 50.88% 2018-11-16
Neodymium 397,500.00 0.00 0.00% 0.00% -2.45% -19.70% 2018-11-16
Rhodium 2,515.00 0.00 0.00% 3.07% 0.60% 70.51% 2018-11-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 887.9967 4.75 -0.53% 1.86% 3.44% -10.30% 2018-11-19
گندم 506.7251 0.25 -0.05% -2.51% -0.25% 20.08% 2018-11-19
پنبه 76.50 0.38 0.50% 0.16% -4.40% 7.19% 2018-11-19
برنج 10.8900 0.15 1.40% 2.30% 0.51% -11.49% 2018-11-16
Cheese 1.4590 0.01 0.34% 0.83% -7.48% -16.96% 2018-11-16
Palm Oil 1,785.00 10.00 0.56% -4.29% -16.78% -31.13% 2018-11-19
Milk 14.58 0.02 0.14% 0.83% -6.54% -13.37% 2018-11-16
آب پرتقال 137.30 4.20 3.16% 1.48% -3.82% -17.93% 2018-11-16
قهوه 112.60 2.55 2.32% -1.10% -8.12% -9.05% 2018-11-16
چوب 351.40 22.40 6.81% 6.13% 5.30% -18.22% 2018-11-16
پشم 1,768.00 0.00 0.00% -0.45% -12.61% 5.05% 2018-11-16
شکر 12.69 0.04 0.32% -0.31% -7.57% -17.44% 2018-11-16
Tea 3.14 0.00 0.00% -3.98% -4.56% -9.77% 2018-11-16
لاستیک 132.50 2.60 -1.92% -3.64% -10.71% -26.06% 2018-11-19
کلزا 477.00 0.10 0.02% 0.70% -2.95% -7.56% 2018-11-19
كاكائو 2,193.00 27.00 1.25% -2.53% -1.48% 5.23% 2018-11-16
جو دو سر 299.2294 1.00 0.34% 4.99% 1.26% 17.34% 2018-11-19
ذرت 364.7164 0.25 0.07% -1.76% -1.29% 5.71% 2018-11-19

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 115.3500 0.20 0.17% 0.68% 2.15% -1.49% 2018-11-16
خوک بدون چربی 60.0750 3.00 5.26% 7.66% 9.83% -3.14% 2018-11-16
Poultry 4.61 0.10 2.22% 5.25% 4.77% 20.68% 2018-11-16
گوشت گاو 10.25 0.03 -0.29% 0.79% -0.77% 4.91% 2018-11-16
فیدر گاو 146.5250 2.10 -1.41% -1.66% -4.90% -2.02% 2018-11-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.7724 0.04 -1.32% 3.53% -0.08% -10.23% 2018-11-19
Bitumen 3,346.00 6.00 0.18% -2.85% -6.48% 41.90% 2018-11-06
فولاد 4,509.00 149.00 3.42% 0.18% -2.53% 15.47% 2018-11-06
کبالت 55,000 0.00 0.00% 0.00% -10.93% -10.57% 2018-11-16
زغال سنگ 98.55 2.55 -2.52% -5.78% -9.48% 10.85% 2018-11-16
سرب 1,987.75 75.50 3.95% 1.60% -2.15% -18.94% 2018-11-16
آلومینیوم 1,940.00 11.00 0.57% -2.51% -4.62% -7.79% 2018-11-16
قلع 19,350.00 40.00 -0.21% 0.13% 0.78% -0.64% 2018-11-16
روی 2,606.00 30.00 1.16% 3.31% 0.00% -18.05% 2018-11-16
نیکل 11,287.00 104.50 0.93% -0.97% -8.22% -2.71% 2018-11-16
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-11-16
سنگ آهن 75.00 0.00 0.00% 0.00% 7.14% 20.97% 2018-11-16
Iron Ore 62% fe 75.0800 0.13 0.17% 0.09% 6.38% 21.55% 2018-11-16
Lithium 121.86 0.03 -0.02% -1.58% 3.12% -17.16% 2018-11-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,031.00 11.00 1.08% -16.25% -34.66% -24.80% 2018-11-16
صفحه اول CRB 193.51 1.83 0.95% -0.57% -5.65% 0.81% 2018-11-16
صفحه اول LME 2,899.40 0.00 0.00% -0.84% -2.64% -9.58% 2018-11-16
S&P GSCI 2,538.22 14.22 0.56% -2.06% -9.92% 4.05% 2018-11-16