کالایاب
شاخص یاب

نرخ وام بانکی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آنگولا 20.73 2018 11 20.13 13.07 : 24.62 ٪
آلبانی 4.80 2019 01 4.37 3.58 : 6.18 ٪
آلمان 2.01 2019 01 2.06 2.01 : 6.55 ٪
آفریقای جنوبی 10.25 2019 02 10.25 5.5 : 25.5 ٪
اوکراین 17.12 2019 01 17.6 12 : 53.4 ٪
اسلوونی 2.28 2019 01 2.24 2.24 : 7.32 ٪
اردن 0 2018 12 9.51 6 : 10.5 ٪
انگلستان 1.75 2019 03 1.75 1.25 : 18 ٪
اسلواکی 2.57 2019 01 2.52 2.52 : 4.73 ٪
استونی 3.49 2019 01 3.43 2.83 : 9.97 ٪
استرالیا 8.66 2019 02 8.66 8.1 : 20.5 ٪
اسپانیا 1.25 2019 01 0.94 0.94 : 6.29 ٪
اتریش 1.75 2019 01 1.69 1.64 : 7.02 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 02 5.5 2 : 20.5 ٪
ایرلند 1.00 2019 01 1 1 : 25 ٪
ایتالیا 1.98 2019 01 1.9 1.89 : 6.48 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.3 9.79 : 13.27 ٪
بلژیک 1.59 2019 01 1.57 1.57 : 3.02 ٪
برزیل 51.35 2019 01 48.88 39.12 : 254 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 6.26 4.62 : 23.85 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 01 6.5 6.5 : 16.5 ٪
بحرین 5.35 2018 09 5.29 4.72 : 9.3 ٪
پرو 0.85 2019 02 0.82 0.45 : 58.3 ٪
پرتغال 2.76 2019 01 2.65 2.64 : 8.08 ٪
تایوان 2.63 2019 02 2.63 2.56 : 16.5 ٪
تانزانیا 14.93 2019 01 15.28 7.53 : 17.91 ٪
تایلند 7.00 2019 02 7 5.75 : 16.5 ٪
چین 4.35 2019 02 4.35 4.35 : 12.06 ٪
روسیه 9.23 2019 01 9.24 7.9 : 449 ٪
ژاپن 1.00 2019 01 1 0.9 : 9.9 ٪
سنگاپور 5.33 2019 02 5.33 5.28 : 14.98 ٪
سریلانکا 12.27 2019 01 12.09 6 : 23.2 ٪
شیلی 6.78 2019 02 6.28 4.74 : 15.15 ٪
غنا 34.50 2018 05 35.5 21.24 : 42.84 ٪
فرانسه 1.77 2019 01 1.7 1.67 : 6.29 ٪
فنلاند 0.25 2018 12 0.25 0.25 : 7 ٪
فیلیپین 7.27 2019 01 7.02 5.09 : 39.73 ٪
کنیا 12.55 2018 11 12.61 9 : 32.28 ٪
کره جنوبی 3.73 2019 01 3.72 3.23 : 17.01 ٪
کویت 4.82 2018 09 4.81 4.34 : 9.1 ٪
کانادا 3.95 2019 03 3.95 2.25 : 22.75 ٪
کرواسی 3.53 2019 01 3.43 3.26 : 26.61 ٪
لتونی 3.77 2018 12 3.52 3.2 : 9.99 ٪
لوکزامبورگ 1.73 2019 01 1.71 1.53 : 6.24 ٪
منطقه یورو 1.99 2019 01 1.97 1.97 : 6.52 ٪
مالت 3.68 2019 01 3.72 3.62 : 6.42 ٪
مصر 18.10 2019 01 17.8 10.6 : 21.15 ٪
موریس 8.50 2019 01 8.5 8 : 13 ٪
مالزی 5.04 2019 01 5.02 4.44 : 13.53 ٪
مجارستان 0.90 2019 02 0.9 0.9 : 14.25 ٪
نیوزیلند 9.42 2019 02 9.42 7.5 : 16.02 ٪
هلند 0.89 2019 01 0.83 0.83 : 6.26 ٪
هند 9.45 2019 03 9.45 8 : 20 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 02 5.13 5 : 19.61 ٪
یونان 4.68 2019 01 4.44 4.33 : 7.4 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آنگولا 20.73 2018 11 20.23 20.23 20.23 20.23 ٪
آلبانی 4.80 2019 01 4.56 4.56 4.81 4.31 ٪
آلمان 2.01 2019 01 2.06 2.06 2.06 2.06 ٪
آفریقای جنوبی 10.25 2019 02 10.25 10.25 10 10 ٪
اوکراین 17.12 2019 01 18.21 18.21 18.21 18.21 ٪
اسلوونی 2.28 2019 01 2.39 2.44 2.49 2.39 ٪
انگلستان 1.75 2019 03 1.75 1.75 2.5 1.75 ٪
اسلواکی 2.57 2019 01 2.56 2.61 2.66 2.56 ٪
استونی 3.49 2019 01 3.46 3.51 3.56 3.46 ٪
استرالیا 8.66 2019 02 8.65 8.65 8.65 8.65 ٪
اسپانیا 1.25 2019 01 1.19 1.24 1.29 1.19 ٪
اتریش 1.75 2019 01 1.78 1.83 1.88 1.78 ٪
ایالات متحده 5.50 2019 02 5.5 5.5 5.5 5.5 ٪
ایرلند 1.00 2019 01 1 1.05 1.1 1 ٪
ایتالیا 1.98 2019 01 1.98 1.98 1.98 1.98 ٪
باهاما 11.05 2018 09 11.05 11.05 11.05 11.05 ٪
بلژیک 1.59 2019 01 1.6 1.65 1.7 1.6 ٪
برزیل 51.35 2019 01 51.57 51.57 51.57 51.57 ٪
بولیوی 5.59 2018 12 6.18 6.18 6.18 6.18 ٪
بوتسوانا 6.50 2019 01 6.5 6.25 6.25 6.5 ٪
بحرین 5.35 2018 09 5.6 5.6 5.85 5.35 ٪
پرو 0.85 2019 02 0.84 0.84 0.84 0.84 ٪
پرتغال 2.76 2019 01 2.65 2.65 2.65 2.65 ٪
تایوان 2.63 2019 02 2.75 2.75 3 2.63 ٪
تانزانیا 14.93 2019 01 16.9 16.9 18.9 16.9 ٪
تایلند 7.00 2019 02 7 7 7 7 ٪
چین 4.35 2019 02 4.5 4.5 4.5 4.5 ٪
روسیه 9.23 2019 01 9.24 9.24 9.24 9.24 ٪
ژاپن 1.00 2019 01 1 1 1 1 ٪
سنگاپور 5.33 2019 02 5.16 4.96 4.76 5.06 ٪
سریلانکا 12.27 2019 01 12.75 12.75 12.75 12.25 ٪
شیلی 6.78 2019 02 6.05 6.05 6.05 6.05 ٪
غنا 34.50 2018 05 34.5 33 33 34.5 ٪
فرانسه 1.77 2019 01 1.67 1.72 1.77 1.67 ٪
فنلاند 0.25 2018 12 0.25 0.3 0.35 0.25 ٪
فیلیپین 7.27 2019 01 6.85 6.35 6.35 6.85 ٪
کنیا 12.55 2018 11 12.78 13.28 13.28 12.78 ٪
کره جنوبی 3.73 2019 01 3.66 3.66 3.66 3.66 ٪
کویت 4.82 2018 09 4.81 5.06 5.06 4.81 ٪
کانادا 3.95 2019 03 3.95 3.95 3.95 3.95 ٪
کرواسی 3.53 2019 01 3.96 3.96 3.96 3.96 ٪
لتونی 3.77 2018 12 3.43 3.48 3.53 3.43 ٪
لوکزامبورگ 1.73 2019 01 1.7 1.75 1.8 1.7 ٪
منطقه یورو 1.99 2019 01 1.99 1.99 1.99 1.99 ٪
مالت 3.68 2019 01 3.63 3.68 3.73 3.63 ٪
مصر 18.10 2019 01 17.8 17.8 17.8 17.8 ٪
موریس 8.50 2019 01 8.25 8.25 8.25 8.25 ٪
مالزی 5.04 2019 01 4.98 4.98 4.98 4.98 ٪
مجارستان 0.90 2019 02 0.9 0.9 0.9 0.9 ٪
نیوزیلند 9.42 2019 02 9.42 9.67 9.42 9.42 ٪
هلند 0.89 2019 01 0.96 1.01 1.06 0.96 ٪
هند 9.45 2019 03 9.45 9.7 9.7 9.45 ٪
هنگ کنگ 5.13 2019 02 5.38 5.38 5.63 5.13 ٪
یونان 4.68 2019 01 4.44 4.44 4.44 4.44 ٪