کالایاب
شاخص یاب

ورشکستگی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان 1694.00 2018 10 1490 416 : 3755 بانک اطلاعات شرکتها
آفریقای جنوبی 0 2019 01 141 63 : 511 بانک اطلاعات شرکتها
ایسلند 0 2018 12 117 6 : 214 بانک اطلاعات شرکتها
ایتالیا 2170.00 2018 09 2949 955 : 4543 بانک اطلاعات شرکتها
استرالیا 0 2019 01 564 217 : 1123 بانک اطلاعات شرکتها
ایالات متحده 0 2018 12 22103 19695 : 82446 بانک اطلاعات شرکتها
انگلستان 4725.00 2018 12 4308 924 : 6509 بانک اطلاعات شرکتها
اسپانیا 1489.00 2018 12 1079 11 : 2854 بانک اطلاعات شرکتها
بلژیک 0 2019 01 854 262 : 1322 بانک اطلاعات شرکتها
پورتوریکو 0 2018 09 297 20 : 1155 بانک اطلاعات شرکتها
تایوان 3725.00 2019 01 4790 1144 : 7810 بانک اطلاعات شرکتها
ترکیه 2092.00 2019 01 2186 11 : 3113 بانک اطلاعات شرکتها
دانمارک 0 2019 02 686 69 : 1524 بانک اطلاعات شرکتها
روسیه 3013.00 2018 09 3447 1103 : 3696 بانک اطلاعات شرکتها
ژاپن 0 2019 02 666 6 : 1965 بانک اطلاعات شرکتها
سوئد 0 2019 02 623 276 : 2148 بانک اطلاعات شرکتها
سنگاپور 152.00 2019 01 119 78 : 507 بانک اطلاعات شرکتها
سوئیس 0 2017 12 12927 3040 : 13257 شرکت ها و افراد
فنلاند 0 2018 12 591 447 : 2038 بانک اطلاعات شرکتها
فرانسه 278.00 2018 11 407 183 : 811 بانک اطلاعات شرکتها
کره جنوبی 48.00 2019 01 39 26 : 3377 بانک اطلاعات شرکتها
کانادا 0 2019 01 235 177 : 872 بانک اطلاعات شرکتها
لوکزامبورگ 0 2017 12 961 102 : 1050 بانک اطلاعات شرکتها
لیتوانی 0 2017 12 2733 590 : 2973 بانک اطلاعات شرکتها
نروژ 0 2019 01 362 43 : 595 شرکت ها و افراد
هنگ کنگ 0 2018 12 10733 409 : 16200 بانک اطلاعات شرکتها
هلند 0 2019 02 385 72 : 1185 بانک اطلاعات شرکتها
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان 1694.00 2018 10 1850 1810 1800 1890 بانک اطلاعات شرکتها
ایتالیا 2170.00 2018 09 2900 2400 3600 2900 بانک اطلاعات شرکتها
انگلستان 4725.00 2018 12 4900 4800 4500 4500 بانک اطلاعات شرکتها
اسپانیا 1489.00 2018 12 1250 865 900 1120 بانک اطلاعات شرکتها
تایوان 3725.00 2019 01 3500 2850 2640 3320 بانک اطلاعات شرکتها
ترکیه 2092.00 2019 01 850 1000 2250 950 بانک اطلاعات شرکتها
روسیه 3013.00 2018 09 3250 3160 2810 3420 بانک اطلاعات شرکتها
سنگاپور 152.00 2019 01 142 137 190 168 بانک اطلاعات شرکتها
فرانسه 278.00 2018 11 310 295 330 312 بانک اطلاعات شرکتها
کره جنوبی 48.00 2019 01 37.8 31.7 29 39.9 بانک اطلاعات شرکتها