کالایاب
شاخص یاب

میزان ساخت و ساز

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری
آلمان -4.10 2018 12 -0.7 -38.9 : 48.3 ٪
آلبانی 0 2018 09 -3 -31.2 : 88 ٪
آرژانتین -20.50 2018 12 -15.9 -24.6 : 27.8 ٪
ایرلند 10.10 2018 12 17.7 -38.6 : 36.1 ٪
اسلوونی 0 2018 12 19.5 -36 : 77.2 ٪
اسپانیا 10.90 2018 12 1.2 -45.5 : 55.5 ٪
اتریش 0 2018 12 2.8 -13.1 : 25.4 ٪
اسلواکی -0.80 2019 01 7.9 -41.3 : 28.9 ٪
انگلستان 1.80 2019 01 -2.4 -19.2 : 24 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 2 -11.7 : 12.2 ٪
استونی 0 2018 09 21.9 -36 : 42.2 ٪
ایتالیا -1.30 2018 12 0.5 -24.3 : 13.7 ٪
استرالیا -3.10 2018 12 -3.6 -18.9 : 17.6 ٪
ارمنستان 22.10 2019 01 1.2 -32.2 : 25.1 ٪
بلغارستان 0.90 2019 01 3.4 -26.7 : 49.8 ٪
بلژیک 0 2018 12 2.6 -80.7 : 229 ٪
پرتغال 1.80 2018 12 3.1 -20 : 10 ٪
تایوان -15.27 2018 03 47.14 -60.24 : 96.65 ٪
جمهوری چک -13.20 2019 01 2.9 -26.4 : 36.9 ٪
دانمارک 0 2018 11 4.6 -18.4 : 25.9 ٪
روسیه 0.10 2019 01 2.6 -19.3 : 30.3 ٪
رومانی 0 2018 12 -1.3 -27.1 : 53.8 ٪
سوئیس 0 2018 12 -0.2 -5.5 : 10.4 ٪
سوئد 0 2018 12 -2.2 -16.8 : 21.7 ٪
فنلاند 0 2018 11 4.7 -18.5 : 27 ٪
فرانسه 0.20 2019 01 -0.4 -15.6 : 16.4 ٪
قزاقستان 2.40 2018 10 19.1 -37.3 : 106 ٪
قبرس 24.30 2018 09 13.3 -27.7 : 44.9 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.5 -6.3 : 9.9 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 7.8 -20.5 : 38.2 ٪
کره جنوبی -11.80 2019 01 -9.1 -30.5 : 25.7 ٪
لهستان 11.40 2018 12 16 -25.6 : 55.4 ٪
لوکزامبورگ 0 2018 11 5.8 -23.6 : 31.2 ٪
لتونی 0 2018 09 2.7 -23.3 : 23.1 ٪
منطقه یورو -0.70 2019 01 2.1 -22.6 : 18.4 ٪
مکزیک 1.70 2019 01 -4.32 -39.18 : 37.19 ٪
مجارستان 29.10 2019 01 17.5 -34.6 : 41.5 ٪
مالزی 4.10 2018 12 5.2 -6 : 35.3 ٪
مونته نگرو 0 2018 12 16.7 -28.3 : 69.7 ٪
مقدونیه 0 2018 11 21.8 -53.5 : 156 ٪
نیوزیلند 6.10 2018 09 8.1 -27.8 : 46.2 ٪
هلند 0 2018 12 6.4 -22.1 : 17.7 ٪
هند 1.80 2019 01 2.7 -1 : 11.66 ٪
کشور فعلی زمان ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم واحد اندازه گیری
آلمان -4.10 2018 12 -2 0.9 1.1 -3.6 ٪
آرژانتین -20.50 2018 12 -1.4 -2 -1.5 -1 ٪
ایرلند 10.10 2018 12 6.8 5.1 4.5 7.5 ٪
اسپانیا 10.90 2018 12 2.8 2.5 2.2 3.2 ٪
اسلواکی -0.80 2019 01 5.8 4.4 2.4 6.5 ٪
انگلستان 1.80 2019 01 0.5 0.6 0.5 0.2 ٪
اتحادیه اروپا 0.50 2018 12 1.9 2.1 1.8 1.7 ٪
ایتالیا -1.30 2018 12 0.2 0.6 1.5 0.5 ٪
استرالیا -3.10 2018 12 0.45 1.33 1 0.6 ٪
ارمنستان 22.10 2019 01 2.3 4.7 1.7 1.8 ٪
بلغارستان 0.90 2019 01 2.3 1.8 2.8 1.1 ٪
پرتغال 1.80 2018 12 3 2.6 2.2 3.2 ٪
تایوان -15.27 2018 03 3.5 2.1 -5.9 5.7 ٪
جمهوری چک -13.20 2019 01 4.2 2.4 2.2 8.3 ٪
روسیه 0.10 2019 01 1.5 1.1 1 0.9 ٪
فرانسه 0.20 2019 01 2.5 2.3 2.2 2.6 ٪
قزاقستان 2.40 2018 10 5.4 -0.8 1.3 -6.9 ٪
قبرس 24.30 2018 09 2.8 15.57 2.6 2.9 ٪
کالدونیای جدید 0.80 2018 12 0.9 0.8 1 1.2 ٪
کاستاریکا 5.70 2018 11 12.4 14 10 11.8 ٪
کره جنوبی -11.80 2019 01 0.8 0.5 8.7 -0.1 ٪
لهستان 11.40 2018 12 5.8 5.1 4.5 6.2 ٪
منطقه یورو -0.70 2019 01 1.8 2 1.7 1.6 ٪
مکزیک 1.70 2019 01 -1.1 -1.83 2.3 -1.4 ٪
مجارستان 29.10 2019 01 17 9.5 6.4 25.5 ٪
مالزی 4.10 2018 12 10.7 10.1 9.9 11.3 ٪
نیوزیلند 6.10 2018 09 4 3.6 4.3 3.8 ٪
هند 1.80 2019 01 4.4 5.02 5.1 5.01 ٪