شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW

  • داده های زنده شاخص

  • پیش بینی شاخص

کشور آخرین زمان قبلی دامنه نوسان واحد اندازه گیری

آلمان

59.30 2020 06 51 -63.9 : 89.6

ایتالیا

48.60 2020 07 51.6 -61.6 : 80.4

انگلستان

38.40 2020 07 39 -80.6 : 61

سوئیس

42.40 2020 06 31.3 -91.1 : 65

فرانسه

55.90 2020 07 58 -63.9 : 79.8

منطقه یورو

59.60 2020 06 46 -63.7 : 89.9
کشور فعلی زمان ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 واحد اندازه گیری

آلمان

59.30 2020 06 2 1 15 15

ایتالیا

48.60 2020 07 2 1 12 6

انگلستان

38.40 2020 07 -12 -6 2 16

سوئیس

42.40 2020 06 15 18 16 12

فرانسه

55.90 2020 07 1 2 14 6

منطقه یورو

59.60 2020 06 2 4 19 16
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی