شاخص یاب

بازارهای کالایی

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
نفت خام
55.5900 6,865,365 1.18 2.17% 5.44% 6.27% -9.93% Feb 15 -
برنت
66.2500 8,181,875 1.68 2.60% 6.68% 8.04% 1.96% Feb 15 -
گاز طبیعی
2.6250 324,188 0.05 2.02% 1.63% -22.43% 0.61% Feb 15 -
بنزین
1.5729 194,253 0.06 4.27% 8.75% 11.09% -11.67% Feb 15 -
سوخت گرمایشی
2.0203 249,507 0.05 2.47% 5.86% 6.63% 4.80% Feb 15 -
اتانول
1.3290 164,132 0 0.00% 1.61% 4.73% -9.90% Feb 16 -
نفتا
497.69 61,464,715 7.98 1.63% 4.69% 7.46% -9.72% Feb 15 -
پروپان
0.67 82,745 0.01 1.60% 5.96% -0.46% -19.08% Feb 15 -
اورانیوم
28.7000 3,544,450 0.05 -0.17% -0.52% -0.69% 31.95% Feb 15 -
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
طلا
1,321.01 163,144,735 8.53 0.65% 0.53% 2.13% -1.88% Feb 15 -
نقره
15.7750 1,948,213 0.15 0.97% -0.30% 1.19% -5.30% Feb 15 -
پلاتین
802.00 99,047,000 16.5 2.10% 0.50% -0.31% -20.00% Feb 15 -
پالادیوم
1,432.00 176,852,000 16.5 1.17% 2.14% 5.37% 38.63% Feb 15 -
منگنز
39.50 4,878,250 0 0.00% 0.00% 0.00% -3.66% Feb 15 -
نئودیمیم
398,000.00 49,153,000,000 0 0.00% 0.00% -0.38% -10.56% Feb 15 -
رودیوم
2,575.00 318,012,500 10 0.39% 2.59% 4.67% 40.71% Feb 15 -
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
سویا
907.5000 112,076,250 4 0.44% -0.77% 1.45% -11.14% Feb 15 -
گندم
504.2500 62,274,875 2.75 -0.54% -2.51% -1.61% 10.32% Feb 15 -
پنبه
70.22 8,672,170 0.09 0.13% -3.21% -4.16% -9.41% Feb 15 -
برنج
9.9950 1,234,383 0.19 -1.87% -3.57% -4.49% -16.83% Feb 15 -
روغن نخل
2,200.00 271,700,000 0 0.00% 0.46% 5.26% -13.04% Feb 15 -
پنیر
1.4000 172,900 0 0.00% 0.00% 0.86% -5.34% Feb 15 -
شیر
13.97 1,725,295 0.01 -0.07% -0.07% -0.64% 3.64% Feb 15 -
لاستیک
179.90 22,217,650 2.4 -1.32% -4.31% -6.20% 5.20% Feb 15 -
قهوه
97.95 12,096,825 0.1 0.10% -4.53% -4.35% -16.96% Feb 15 -
جو دو سر
275.7500 34,055,125 6.25 -2.22% -2.99% -6.68% 3.47% Feb 15 -
آب پرتقال
115.20 14,227,200 2.5 -2.12% -4.75% -4.71% -21.31% Feb 15 -
چوب
408.30 50,425,050 15 -3.54% -2.58% 12.95% -20.99% Feb 15 -
پشم
1,953.00 241,195,500 0 0.00% 0.46% 1.51% 7.78% Feb 15 -
چای
2.86 353,210 0 0.00% -0.35% -3.38% -9.78% Feb 15 -
كاكائو
2,307.00 284,914,500 75 3.36% 5.05% -0.65% 7.90% Feb 15 -
کلزا
475.80 58,761,300 2.9 -0.61% -1.55% -0.75% -5.84% Feb 15 -
شکر
13.14 1,622,790 0.53 4.20% 3.38% -0.23% -1.65% Feb 15 -
ذرت
374.7500 46,281,625 0 0.00% 0.13% 0.20% 2.06% Feb 15 -
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
گاو زنده
126.6250 15,638,188 0.5 0.40% -0.59% -0.94% -2.82% Feb 15 -
0
مرغ
4.35 537,225 0 0.00% 0.46% -3.33% 25.72% Feb 15 -
گوشت گاو
10.56 1,304,160 0.02 0.19% -0.28% 0.09% 5.60% Feb 15 -
فیدر گاو
142.6000 17,611,100 1.48 -1.02% -1.04% -0.82% -4.81% Feb 15 -
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
مس
2.8025 346,109 0.03 0.95% -0.27% 4.05% -3.37% Feb 15 -
قیر طبیعی
3,080.00 380,380,000 22 -0.71% -1.47% 6.43% 15.96% Feb 15 -
فولاد
3,725.00 460,037,500 85 -2.23% -3.99% 3.39% -9.39% Feb 15 -
زغال سنگ
91.25 11,269,375 0.75 0.83% -2.14% -9.88% -13.34% Feb 15 -
کبالت
31,000 3,828,500,000 0 0.00% -6.06% -22.50% -61.85% Feb 15 -
سرب
2,066.00 255,151,000 32.25 1.59% 0.17% 5.61% -20.05% Feb 15 -
آلومینیوم
1,859.00 229,586,500 9 0.49% -1.17% 0.00% -16.03% Feb 15 -
قلع
21,200.00 2,618,200,000 300 1.44% 0.71% 3.04% -1.62% Feb 15 -
روی
2,653.00 327,645,500 62 2.39% -1.89% 6.27% -25.37% Feb 15 -
نیکل
12,320.00 1,521,520,000 200.25 1.65% -1.37% 6.54% -9.03% Feb 15 -
مولیبدن
25,000.00 3,087,500,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% Feb 15 -
سنگ آهن
87.50 10,806,250 0 0.00% 1.16% 18.24% 12.18% Feb 15 -
سودا خاکستر
2,080.00 256,880,000 0 0.00% 0.00% 0.00% 22.05% Feb 15 -
آهن 62٪ آهن
88.5600 10,937,160 0.21 0.24% -3.88% 18.98% 15.06% Feb 15 -
لیتیم
112.41 13,882,635 0.32 0.29% 0.52% 1.06% -18.91% Feb 15 -
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک
639.00 78,916,500 11 1.75% 6.32% -39.43% -41.05% Feb 15 -
صفحه اول CRB
188.48 23,277,280 2.72 1.47% 1.90% 1.14% -4.35% Feb 15 -
صفحه اول LME
2,896.60 357,730,100 0 0.00% -1.57% 2.30% -15.50% Feb 15 -
S & P GSCI
2,473.72 305,504,420 41.96 1.73% 3.31% 3.52% -3.21% Feb 15 -
انرژی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
نفت خام
55.5900 6,865,365 1.18 2.17%
دلار: 52.7374
ریال: 6,513,069
دلار: 51.4675
ریال: 6,356,236
دلار: 50.2246
ریال: 6,202,738
دلار: 49.0141
ریال: 6,053,241
برنت
66.2500 8,181,875 1.68 2.60%
دلار: 60.3771
ریال: 7,456,572
دلار: 58.9422
ریال: 7,279,362
دلار: 57.5382
ریال: 7,105,968
دلار: 56.1652
ریال: 6,936,402
گاز طبیعی
2.6250 324,188 0.05 2.02%
دلار: 2.7245
ریال: 336,476
دلار: 2.6057
ریال: 321,804
دلار: 2.4921
ریال: 307,774
دلار: 2.3835
ریال: 294,362
بنزین
1.5729 194,253 0.06 4.27%
دلار: 1.3519
ریال: 166,960
دلار: 1.3173
ریال: 162,687
دلار: 1.2835
ریال: 158,512
دلار: 1.2507
ریال: 154,461
سوخت گرمایشی
2.0203 249,507 0.05 2.47%
دلار: 1.8425
ریال: 227,549
دلار: 1.8057
ریال: 223,004
دلار: 1.7696
ریال: 218,546
دلار: 1.7342
ریال: 214,174
اتانول
1.3290 164,132 0 0.00%
دلار: 1.2498
ریال: 154,350
دلار: 1.2328
ریال: 152,251
دلار: 1.2161
ریال: 150,188
دلار: 1.1995
ریال: 148,138
نفتا
497.69 61,464,715 7.98 1.63%
دلار: 449.25
ریال: 55,482,375
دلار: 439.99
ریال: 54,338,765
دلار: 430.95
ریال: 53,222,325
دلار: 422.05
ریال: 52,123,175
پروپان
0.67 82,745 0.01 1.60%
دلار: 0.65
ریال: 80,275
دلار: 0.63
ریال: 77,805
دلار: 0.61
ریال: 75,335
دلار: 0.6
ریال: 74,100
اورانیوم
28.7000 3,544,450 0.05 -0.17%
دلار: 28.713
ریال: 3,546,056
دلار: 28.3789
ریال: 3,504,794
دلار: 28.0507
ریال: 3,464,261
دلار: 27.7253
ریال: 3,424,075
فلزات قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
طلا
1,321.01 163,144,735 8.53 0.65%
دلار: 1,310.52
ریال: 161,849,220
دلار: 1,300.21
ریال: 160,575,935
دلار: 1,289.91
ریال: 159,303,885
دلار: 1,279.74
ریال: 158,047,890
نقره
15.7750 1,948,213 0.15 0.97%
دلار: 15.8494
ریال: 1,957,401
دلار: 15.6341
ریال: 1,930,811
دلار: 15.422
ریال: 1,904,617
دلار: 15.2115
ریال: 1,878,620
پلاتین
802.00 99,047,000 16.5 2.10%
دلار: 804.33
ریال: 99,334,755
دلار: 792.83
ریال: 97,914,505
دلار: 781.48
ریال: 96,512,780
دلار: 770.3
ریال: 95,132,050
پالادیوم
1,432.00 176,852,000 16.5 1.17%
دلار: 1,319.52
ریال: 162,960,720
دلار: 1,292.58
ریال: 159,633,630
دلار: 1,266.18
ریال: 156,373,230
دلار: 1,240.45
ریال: 153,195,575
منگنز
39.50 4,878,250 0 0.00%
دلار: 39.11
ریال: 4,830,085
دلار: 38.71
ریال: 4,780,685
دلار: 38.33
ریال: 4,733,755
دلار: 37.94
ریال: 4,685,590
نئودیمیم
398,000.00 49,153,000,000 0 0.00%
دلار: 395,532.40
ریال: 48,848,251,400
دلار: 393,064.80
ریال: 48,543,502,800
دلار: 390,637.00
ریال: 48,243,669,500
دلار: 388,209.20
ریال: 47,943,836,200
رودیوم
2,575.00 318,012,500 10 0.39%
دلار: 2,476.79
ریال: 305,883,565
دلار: 2,458.82
ریال: 303,664,270
دلار: 2,440.86
ریال: 301,446,210
دلار: 2,422.89
ریال: 299,226,915
کشاورزی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
سویا
907.5000 112,076,250 4 0.44%
دلار: 905.4473
ریال: 111,822,742
دلار: 891.2824
ریال: 110,073,376
دلار: 877.3935
ریال: 108,358,097
دلار: 863.6885
ریال: 106,665,530
گندم
504.2500 62,274,875 2.75 -0.54%
دلار: 504.4945
ریال: 62,305,071
دلار: 491.8692
ریال: 60,745,846
دلار: 479.6061
ریال: 59,231,353
دلار: 467.6017
ریال: 57,748,810
پنبه
70.22 8,672,170 0.09 0.13%
دلار: 73.02
ریال: 9,017,970
دلار: 71.65
ریال: 8,848,775
دلار: 70.32
ریال: 8,684,520
دلار: 69.02
ریال: 8,523,970
برنج
9.9950 1,234,383 0.19 -1.87%
دلار: 10.4287
ریال: 1,287,944
دلار: 10.2418
ریال: 1,264,862
دلار: 10.0592
ریال: 1,242,311
دلار: 9.8787
ریال: 1,220,019
روغن نخل
2,200.00 271,700,000 0 0.00%
دلار: 2,162.38
ریال: 267,053,930
دلار: 2,125.42
ریال: 262,489,370
دلار: 2,089.12
ریال: 258,006,320
دلار: 2,053.26
ریال: 253,577,610
پنیر
1.4000 172,900 0 0.00%
دلار: 1.3857
ریال: 171,134
دلار: 1.3678
ریال: 168,923
دلار: 1.3499
ریال: 166,713
دلار: 1.3324
ریال: 164,551
شیر
13.97 1,725,295 0.01 -0.07%
دلار: 13.84
ریال: 1,709,240
دلار: 13.64
ریال: 1,684,540
دلار: 13.44
ریال: 1,659,840
دلار: 13.25
ریال: 1,636,375
لاستیک
179.90 22,217,650 2.4 -1.32%
دلار: 177.91
ریال: 21,971,885
دلار: 173.34
ریال: 21,407,490
دلار: 168.89
ریال: 20,857,915
دلار: 164.54
ریال: 20,320,690
قهوه
97.95 12,096,825 0.1 0.10%
دلار: 103.45
ریال: 12,776,075
دلار: 101.06
ریال: 12,480,910
دلار: 98.73
ریال: 12,193,155
دلار: 96.45
ریال: 11,911,575
جو دو سر
275.7500 34,055,125 6.25 -2.22%
دلار: 275.7514
ریال: 34,055,298
دلار: 268.7338
ریال: 33,188,624
دلار: 261.8577
ریال: 32,339,426
دلار: 255.1797
ریال: 31,514,693
آب پرتقال
115.20 14,227,200 2.5 -2.12%
دلار: 117.94
ریال: 14,565,590
دلار: 115.81
ریال: 14,302,535
دلار: 113.73
ریال: 14,045,655
دلار: 111.68
ریال: 13,792,480
چوب
408.30 50,425,050 15 -3.54%
دلار: 402.72
ریال: 49,735,920
دلار: 389.65
ریال: 48,121,775
دلار: 377.04
ریال: 46,564,440
دلار: 364.84
ریال: 45,057,740
پشم
1,953.00 241,195,500 0 0.00%
دلار: 1,906.77
ریال: 235,486,095
دلار: 1,886.73
ریال: 233,011,155
دلار: 1,866.88
ریال: 230,559,680
دلار: 1,847.41
ریال: 228,155,135
چای
2.86 353,210 0 0.00%
دلار: 3.09
ریال: 381,615
دلار: 3.01
ریال: 371,735
دلار: 2.94
ریال: 363,090
دلار: 2.87
ریال: 354,445
كاكائو
2,307.00 284,914,500 75 3.36%
دلار: 2,106.86
ریال: 260,197,210
دلار: 2,047.46
ریال: 252,861,310
دلار: 1,989.79
ریال: 245,739,065
دلار: 1,933.64
ریال: 238,804,540
کلزا
475.80 58,761,300 2.9 -0.61%
دلار: 477.12
ریال: 58,924,320
دلار: 472.6
ریال: 58,366,100
دلار: 468.12
ریال: 57,812,820
دلار: 463.64
ریال: 57,259,540
شکر
13.14 1,622,790 0.53 4.20%
دلار: 12.41
ریال: 1,532,635
دلار: 12.09
ریال: 1,493,115
دلار: 11.79
ریال: 1,456,065
دلار: 11.49
ریال: 1,419,015
ذرت
374.7500 46,281,625 0 0.00%
دلار: 371.2829
ریال: 45,853,438
دلار: 365.5129
ریال: 45,140,843
دلار: 359.8559
ریال: 44,442,204
دلار: 354.2744
ریال: 43,752,888
دامداری قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
گاو زنده
126.6250 15,638,188 0.5 0.40%
دلار: 122.8373
ریال: 15,170,407
دلار: 120.5851
ریال: 14,892,260
دلار: 118.3828
ریال: 14,620,276
دلار: 116.2181
ریال: 14,352,935
مرغ
4.35 537,225 0 0.00%
دلار: 4
ریال: 494,000
دلار: 3.85
ریال: 475,475
دلار: 3.71
ریال: 458,185
دلار: 3.58
ریال: 442,130
گوشت گاو
10.56 1,304,160 0.02 0.19%
دلار: 10.21
ریال: 1,260,935
دلار: 10.13
ریال: 1,251,055
دلار: 10.05
ریال: 1,241,175
دلار: 9.97
ریال: 1,231,295
فیدر گاو
142.6000 17,611,100 1.48 -1.02%
دلار: 140.3159
ریال: 17,329,014
دلار: 138.4962
ریال: 17,104,281
دلار: 136.6907
ریال: 16,881,301
دلار: 134.9136
ریال: 16,661,830
صنعتی قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
مس
2.8025 346,109 0.03 0.95%
دلار: 2.7316
ریال: 337,353
دلار: 2.6767
ریال: 330,572
دلار: 2.6229
ریال: 323,928
دلار: 2.5702
ریال: 317,420
قیر طبیعی
3,080.00 380,380,000 22 -0.71%
دلار: 2,954.03
ریال: 364,822,705
دلار: 2,853.73
ریال: 352,435,655
دلار: 2,756.48
ریال: 340,425,280
دلار: 2,662.91
ریال: 328,869,385
فولاد
3,725.00 460,037,500 85 -2.23%
دلار: 3,762.05
ریال: 464,613,175
دلار: 3,649.59
ریال: 450,724,365
دلار: 3,540.61
ریال: 437,265,335
دلار: 3,434.74
ریال: 424,190,390
زغال سنگ
91.25 11,269,375 0.75 0.83%
دلار: 97.19
ریال: 12,002,965
دلار: 95.61
ریال: 11,807,835
دلار: 94.05
ریال: 11,615,175
دلار: 92.52
ریال: 11,426,220
کبالت
31,000 3,828,500,000 0 0.00%
دلار: 34,661
ریال: 4,280,633,500
دلار: 33,372
ریال: 4,121,442,000
دلار: 32,130
ریال: 3,968,055,000
دلار: 30,935
ریال: 3,820,472,500
سرب
2,066.00 255,151,000 32.25 1.59%
دلار: 2,029.28
ریال: 250,616,080
دلار: 1,985.09
ریال: 245,158,615
دلار: 1,941.73
ریال: 239,803,655
دلار: 1,899.41
ریال: 234,577,135
آلومینیوم
1,859.00 229,586,500 9 0.49%
دلار: 1,856.34
ریال: 229,257,990
دلار: 1,822.49
ریال: 225,077,515
دلار: 1,789.41
ریال: 220,992,135
دلار: 1,756.88
ریال: 216,974,680
قلع
21,200.00 2,618,200,000 300 1.44%
دلار: 20,638.56
ریال: 2,548,862,160
دلار: 20,394.20
ریال: 2,518,683,700
دلار: 20,154.03
ریال: 2,489,022,705
دلار: 19,915.94
ریال: 2,459,618,590
روی
2,653.00 327,645,500 62 2.39%
دلار: 2,636.79
ریال: 325,643,565
دلار: 2,582.41
ریال: 318,927,635
دلار: 2,529.37
ریال: 312,377,195
دلار: 2,477.14
ریال: 305,926,790
نیکل
12,320.00 1,521,520,000 200.25 1.65%
دلار: 12,013.27
ریال: 1,483,638,845
دلار: 11,751.69
ریال: 1,451,333,715
دلار: 11,495.02
ریال: 1,419,634,970
دلار: 11,244.48
ریال: 1,388,693,280
مولیبدن
25,000.00 3,087,500,000 0 0.00%
دلار: 24,780.00
ریال: 3,060,330,000
دلار: 24,562.50
ریال: 3,033,468,750
دلار: 24,345.00
ریال: 3,006,607,500
دلار: 24,132.50
ریال: 2,980,363,750
سنگ آهن
87.50 10,806,250 0 0.00%
دلار: 83
ریال: 10,250,500
دلار: 81.52
ریال: 10,067,720
دلار: 80.06
ریال: 9,887,410
دلار: 78.64
ریال: 9,712,040
سودا خاکستر
2,080.00 256,880,000 0 0.00%
دلار: 2,063.36
ریال: 254,824,960
دلار: 2,046.93
ریال: 252,795,855
دلار: 2,030.50
ریال: 250,766,750
دلار: 2,014.27
ریال: 248,762,345
آهن 62٪ آهن
88.5600 10,937,160 0.21 0.24%
دلار: 74.4962
ریال: 9,200,281
دلار: 73.4076
ریال: 9,065,839
دلار: 72.3341
ریال: 8,933,261
دلار: 71.2832
ریال: 8,803,475
لیتیم
112.41 13,882,635 0.32 0.29%
دلار: 110
ریال: 13,585,000
دلار: 108.26
ریال: 13,370,110
دلار: 106.54
ریال: 13,157,690
دلار: 104.84
ریال: 12,947,740
INDEX قیمت / دلار قیمت / ریال تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
خشک بالتیک
639.00 78,916,500 11 1.75%
دلار: 644.82
ریال: 79,635,270
دلار: 622.44
ریال: 76,871,340
دلار: 600.87
ریال: 74,207,445
دلار: 580.02
ریال: 71,632,470
صفحه اول CRB
188.48 23,277,280 2.72 1.47%
دلار: 185.02
ریال: 22,849,970
دلار: 183.04
ریال: 22,605,440
دلار: 181.07
ریال: 22,362,145
دلار: 179.15
ریال: 22,125,025
صفحه اول LME
2,896.60 357,730,100 0 0.00%
دلار: 2,858.35
ریال: 353,006,225
دلار: 2,821.28
ریال: 348,428,080
دلار: 2,784.50
ریال: 343,885,750
دلار: 2,748.30
ریال: 339,415,050
S & P GSCI
2,473.72 305,504,420 41.96 1.73%
دلار: 2,379.29
ریال: 293,842,315
دلار: 2,343.05
ریال: 289,366,675
دلار: 2,307.53
ریال: 284,979,955
دلار: 2,272.50
ریال: 280,653,750