شاخص یاب

بازارهای سهام

  • اطلاعات زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
ایالات متحده قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,883 443.86 1.74% 3.09% 6.92% 3.68% Feb 15 -
S&P 500
2,776 29.87 1.09% 2.50% 6.10% 2.18% Feb 15 -
NASDAQ 100
7,055 32.76 0.47% 2.05% 5.80% 4.06% Feb 15 -
NASDAQ
7,472 45.46 0.61% 2.39% 6.22% 3.22% Feb 15 -
Russell 2000
1,569 24.14 1.56% 4.17% 7.87% 2.57% Feb 15 -
S&P VIX
14.91 1.31 -1.31% -0.81% -4.13% -5.69% Feb 15 -
قاره اروپا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,237 39.67 0.55% 2.34% 5.45% -0.15% Feb 15 -
FTSE All
3,955 20.27 0.52% 2.20% 4.92% -1.44% Feb 15 -
DAX
11,300 210.01 1.89% 3.60% 3.37% -8.77% Feb 15 -
CAC 40
5,153 90.67 1.79% 3.86% 7.12% -1.96% Feb 15 -
FTSE MIB
20,212 377.38 1.90% 4.45% 3.77% -11.34% Feb 15 -
IBEX 35
9,123 170.7 1.91% 3.01% 2.36% -6.97% Feb 15 -
MOEX
2,490 29.34 1.19% -0.51% 2.28% 10.42% Feb 15 -
AEX
540 5.38 1.01% 2.20% 7.95% 2.05% Feb 15 -
BIST 100
102,715 585.02 0.57% 0.26% 7.65% -11.84% Feb 15 -
SMI
9,242 99.41 1.09% 2.65% 4.15% 2.84% Feb 15 -
OMXS 30
1,584 21.46 1.37% 3.71% 7.83% 1.73% Feb 15 -
WIG
59,814 465.86 0.79% -0.77% -0.28% -4.78% Feb 15 -
WIG 20
2,338 18.28 0.79% -0.68% -1.10% -2.86% Feb 15 -
Euronext BEL 20
3,568 47.08 1.34% 2.71% 3.51% -9.47% Feb 15 -
Oslo Bors All-Share
982 15 1.55% 4.14% 3.73% 8.69% Feb 15 -
ATX
3,024 62.37 2.11% 2.02% 3.24% -11.27% Feb 15 -
OMX Copenhagen
981 5.7 0.58% 3.57% 6.15% -2.50% Feb 15 -
OMX Helsinki
9,700 35.33 0.37% 1.19% 4.38% -2.33% Feb 15 -
OMX Helsinki 25
4,115 12.21 0.30% 1.26% 4.39% -0.46% Feb 15 -
ISEQ
5,969 19.52 0.33% 2.34% 4.74% -12.65% Feb 15 -
Athens General
655 1.07 0.16% 0.80% 5.19% -22.57% Feb 15 -
PSI Geral
3,014 32.03 1.07% 1.90% 3.64% 0.15% Feb 15 -
PSI 20
5,142 54.5 1.07% 1.00% 2.87% -6.60% Feb 15 -
PX
1,058 9.28 0.88% 1.09% 3.85% -4.86% Feb 15 -
BET
7,657 14.98 0.20% 1.33% 8.20% -8.06% Feb 15 -
BUX
40,180 281.19 0.70% 1.20% -1.84% 2.66% Feb 15 -
PFTS
563 2.75 -0.49% 1.90% 1.17% 67.60% Feb 15 -
SAX
336 0.04 0.01% 0.50% -0.31% 0.72% Feb 15 -
LuxX
1,440 21.53 1.52% 2.12% 5.39% -13.20% Feb 15 -
CROBEX
1,769 17.91 1.02% 0.71% 0.97% -4.65% Feb 15 -
SOFIX
577 3.69 -0.64% 0.36% 2.44% -17.11% Feb 15 -
SBITOP
834 0.24 -0.03% 0.17% 0.38% 2.20% Feb 15 -
OMX Vilnius
639 0.49 -0.08% -0.86% 0.97% -5.14% Feb 15 -
BELEX 15
698 4.41 -0.63% -1.31% 0.01% -7.94% Feb 14 -
MSE
4,490 1.93 -0.04% 0.40% 3.09% 0.17% Feb 15 -
MBI 10
3,635 1.72 0.05% 0.51% 0.32% 31.56% Feb 15 -
Euronext 100
1,006 13.76 1.39% 3.30% 7.34% -1.48% Feb 15 -
ICEX
1,288 8.32 0.65% 0.29% 5.14% -5.72% Feb 15 -
OMX Tallinn
1,221 3.92 0.32% -0.56% 1.17% -3.94% Feb 15 -
OMX Riga
980 1.1 -0.11% -1.34% 0.70% -5.05% Feb 15 -
SASX-10
669 4.33 -0.64% 0.56% 5.05% 9.72% Feb 15 -
CSE General
61 0.73 1.21% -0.68% -5.26% -12.44% Feb 15 -
Euro Stoxx 50
3,241 58.59 1.84% 3.37% 5.33% -4.89% Feb 15 -
MONEX INDEX
10,527.11 50.9 -0.48% 0.46% -1.44% 4.38% Feb 15 -
قاره آمریکا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,883 443.86 1.74% 3.09% 6.92% 3.68% Feb 15 -
S&P 500
2,776 29.87 1.09% 2.50% 6.10% 2.18% Feb 15 -
NASDAQ 100
7,055 32.76 0.47% 2.05% 5.80% 4.06% Feb 15 -
NASDAQ
7,472 45.46 0.61% 2.39% 6.22% 3.22% Feb 15 -
S&P MidCap 400
1,914 22.35 1.18% 3.32% 7.78% 0.67% Feb 15 -
US 600
975 14.09 1.47% 4.35% 7.54% 4.53% Feb 15 -
Russell 2000
1,569 24.14 1.56% 4.17% 7.87% 2.57% Feb 15 -
S&P VIX
14.91 1.31 -1.31% -0.81% -4.13% -5.69% Feb 15 -
US 100
10,443 156.57 1.52% 2.74% 5.58% 0.89% Feb 15 -
NYSE International
5,336 65.72 1.25% 2.00% 3.72% -8.68% Feb 15 -
NYSE Arca Networking
575 9.23 1.63% 4.07% 11.57% 9.65% Feb 15 -
NYSE Composite
12,603 163.25 1.31% 2.53% 5.78% -2.10% Feb 15 -
NYSE TMT
8,674 109.02 1.27% 1.78% 3.75% 1.00% Feb 15 -
NYSE Arca Airline
105 0.44 -0.42% 0.09% 5.87% -10.65% Feb 15 -
NYSE AMEX Composite
2,512 26.04 1.05% 1.54% 1.93% -0.80% Feb 15 -
NYSE Arca Major
2,629 40.52 1.57% 2.85% 7.48% 4.55% Feb 15 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,306 19.95 1.55% 3.91% 4.72% 0.45% Feb 15 -
Ecuador General Index
1,428 0 0.00% 0.08% 1.06% 15.36% Feb 15 -
TSX
15,838 142.26 0.91% 1.31% 4.81% 2.50% Feb 15 -
iBovespa
97,526 489.18 -0.50% 2.29% 3.32% 15.38% Feb 15 -
IPC Mexico
42,989 263.5 0.62% -0.44% -1.90% -12.06% Feb 15 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,391 165 0.82% 0.38% 4.13% -1.77% Feb 15 -
Merval
37,470 84.22 0.23% 2.20% 10.05% 14.67% Feb 15 -
IBC
5,057 416.68 8.98% -8.48% -18.30% 12.24% Feb 15 -
COLCAP
1,489 12.05 0.82% 1.37% 7.01% -2.10% Feb 15 -
IGPA
27,299 85.82 0.32% 0.28% -0.10% -3.51% Feb 15 -
BVPSI
440 0.32 -0.07% -0.18% -0.43% -3.17% Feb 15 -
BSX
2,195 0 0.00% 2.32% 6.99% -12.01% Feb 15 -
JSE
383,377 1,942.41 0.51% 2.11% 1.46% 29.17% Feb 15 -
قاره آسیا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
20,901 239.08 -1.13% 2.79% 2.24% -5.64% Feb 15 -
SHANGHAI
2,682 37.32 -1.37% 1.07% 4.36% -17.93% Feb 15 -
CSI 300
3,339 63.44 -1.86% 0.97% 6.71% -17.62% Feb 15 -
SHANGHAI 50
2,517 58.84 -2.28% -0.40% 5.72% -14.13% Feb 15 -
SENSEX
35,809 67.27 -0.19% -2.02% -1.41% 5.29% Feb 15 -
KOSPI
2,196 29.76 -1.34% 0.87% 4.27% -10.10% Feb 15 -
DSE Broad
5,750 1.98 0.03% -1.06% -1.93% -4.96% Feb 14 -
JCI
6,389 30.93 -0.48% -2.03% -0.38% -4.49% Feb 15 -
TASI
8,626 5.41 0.06% 0.16% 3.34% 14.89% Feb 14 -
TAIEX
10,065 24.23 -0.24% 0.61% 3.08% -6.06% Feb 15 -
ADX General
5,036 9.76 0.19% -1.48% 1.06% 10.03% Feb 14 -
SET 50
1,089 11.02 -1.00% -1.10% 3.17% -7.04% Feb 15 -
FKLCI
1,689 0.23 -0.01% 0.14% 0.94% -9.07% Feb 15 -
STI
3,240 13.42 -0.41% 1.18% 0.33% -5.92% Feb 15 -
Hang Seng
27,901 531.21 -1.87% -0.16% 3.71% -9.63% Feb 15 -
PSEi
7,909 82.36 -1.03% -2.01% 0.56% -9.20% Feb 15 -
KSE 100
40,487 20.31 -0.05% -0.98% 3.09% -7.20% Feb 15 -
KASE
2,322 9.71 0.42% 0.89% -0.35% -0.22% Feb 15 -
QE
9,942 239.19 -2.35% -5.37% -7.63% 10.12% Feb 14 -
HNX
106 0.01 -0.01% 0.82% 4.04% -15.69% Feb 15 -
VN
951 1.45 -0.15% 2.68% 4.64% -12.53% Feb 15 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,109 5.46 -0.13% -1.03% -3.98% -18.09% Feb 14 -
ASPI
5,909 23.15 -0.39% -0.92% -1.07% -9.97% Feb 15 -
Blom
945 0.8 0.08% 0.91% -1.78% -18.97% Feb 15 -
ASE
1,982 4.64 -0.23% 0.49% 3.29% -10.97% Feb 14 -
LSX Composite
815 5.66 -0.69% -1.98% -0.54% -14.50% Feb 15 -
DFM general
2,534 41.03 1.65% -0.36% 7,664.66% -23.93% Feb 14 -
MSE TOP 20
21,579 104.75 -0.48% -0.24% 0.42% -0.73% Feb 15 -
NIFTY 50
10,724 21.65 -0.20% -2.00% -1.52% 2.60% Feb 15 -
All-Share Index
5,197.38 35.32 -0.68% -0.04% -0.71% 4.72% Feb 14 -
Nikkei Volatility Index
18.64 0.86 4.84% -5.91% -15.69% -20.61% Feb 15 -
Estirad
1,371.98 2.09 -0.15% -3.25% 2.38% 2.41% Feb 14 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,149 9 0.15% 0.20% 4.33% 2.39% Feb 15 -
ASX 200
6,066 6.7 0.11% -0.09% 3.96% 2.10% Feb 15 -
ASX 50
5,964 6.5 0.11% -0.44% 3.66% 2.55% Feb 15 -
NZX 50
9,246 39.27 -0.42% 0.75% 2.42% 13.79% Feb 15 -
قاره آفریقا قیمت زنده تغییر روزانه هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
48,446 96.32 0.20% 3.07% 1.64% -7.03% Feb 15 -
JALSH-All Share
54,628 101.3 0.19% 2.60% 1.56% -7.60% Feb 15 -
Egypt EGX 30
14,984 35.39 0.24% 1.56% 11.43% -0.41% Feb 14 -
Casablanca CFG 25
11,385 68.65 -0.60% 0.08% 2.34% -13.50% Feb 15 -
Nairobi 20
3,045 12.89 -0.42% -0.48% 7.07% -17.99% Feb 15 -
NSE All Share
157 1.56 -0.98% -1.96% 8.66% -12.74% Feb 15 -
DSEI
2,139 3.21 0.15% -0.35% 6.62% -9.09% Feb 15 -
TUN
7,106 31.55 0.45% -0.79% -1.70% 8.11% Feb 15 -
GGSECI
2,425 7.35 0.30% 0.36% -3.14% -27.37% Feb 15 -
NSX Overall
1,326 9.18 0.70% 0.86% -1.18% -6.80% Feb 15 -
SEMDEX
2,198 2.26 -0.10% -0.56% -0.94% -3.83% Feb 15 -
Gaborone
7,880 1.94 -0.02% 0.13% 0.06% -9.57% Feb 15 -
Zimbabwe Industrial Index
505.91 5.26 -1.03% -4.03% -1.13% 70.25% Feb 15 -
ایالات متحده قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,883 443.86 1.74% 24,599 24,216 23,842 23,472
S&P 500
2,776 29.87 1.09% 2,662 2,621 2,580 2,540
NASDAQ 100
7,055 32.76 0.47% 6,798 6,692 6,589 6,486
NASDAQ
7,472 45.46 0.61% 7,169 7,058 6,948 6,841
Russell 2000
1,569 24.14 1.56% 1,476 1,453 1,431 1,409
S&P VIX
14.91 1.31 -1.31% 16.31 16.06 15.81 15.57
قاره اروپا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE 100
7,237 39.67 0.55% 6,899 6,824 6,750 6,676
FTSE All
3,955 20.27 0.52% 3,784 3,743 3,702 3,662
DAX
11,300 210.01 1.89% 11,038 10,890 10,743 10,600
CAC 40
5,153 90.67 1.79% 4,939 4,880 4,822 4,764
FTSE MIB
20,212 377.38 1.90% 19,425 19,123 18,827 18,535
IBEX 35
9,123 170.7 1.91% 8,967 8,863 8,761 8,659
MOEX
2,490 29.34 1.19% 2,485 2,450 2,415 2,381
AEX
540 5.38 1.01% 516 510 504 498
BIST 100
102,715 585.02 0.57% 102,180 100,317 98,496 96,706
SMI
9,242 99.41 1.09% 8,862 8,755 8,650 8,547
OMXS 30
1,584 21.46 1.37% 1,496 1,476 1,457 1,438
WIG
59,814 465.86 0.79% 59,583 58,810 58,043 57,289
WIG 20
2,338 18.28 0.79% 2,349 2,319 2,288 2,259
Euronext BEL 20
3,568 47.08 1.34% 3,451 3,411 3,372 3,332
Oslo Bors All-Share
982 15 1.55% 934 922 910 898
ATX
3,024 62.37 2.11% 2,943 2,901 2,860 2,819
OMX Copenhagen
981 5.7 0.58% 911 899 887 875
OMX Helsinki
9,700 35.33 0.37% 9,300 9,180 9,062 8,945
OMX Helsinki 25
4,115 12.21 0.30% 3,931 3,881 3,831 3,781
ISEQ
5,969 19.52 0.33% 5,699 5,631 5,564 5,498
Athens General
655 1.07 0.16% 624 614 604 594
PSI Geral
3,014 32.03 1.07% 2,934 2,903 2,871 2,840
PSI 20
5,142 54.5 1.07% 5,074 5,019 4,964 4,911
PX
1,058 9.28 0.88% 1,034 1,025 1,017 1,008
BET
7,657 14.98 0.20% 6,837 6,725 6,614 6,506
BUX
40,180 281.19 0.70% 40,243 39,638 39,046 38,457
PFTS
563 2.75 -0.49% 539 526 513 501
SAX
336 0.04 0.01% 327 322 318 313
LuxX
1,440 21.53 1.52% 1,392 1,369 1,346 1,323
CROBEX
1,769 17.91 1.02% 1,751 1,740 1,729 1,718
SOFIX
577 3.69 -0.64% 581 577 572 568
SBITOP
834 0.24 -0.03% 826 819 812 805
OMX Vilnius
639 0.49 -0.08% 643 638 633 628
BELEX 15
698 4.41 -0.63% 708 702 696 690
MSE
4,490 1.93 -0.04% 4,406 4,378 4,351 4,324
MBI 10
3,635 1.72 0.05% 3,576 3,535 3,494 3,454
Euronext 100
1,006 13.76 1.39% 962 951 940 929
ICEX
1,288 8.32 0.65% 1,255 1,242 1,228 1,215
OMX Tallinn
1,221 3.92 0.32% 1,233 1,224 1,216 1,207
OMX Riga
980 1.1 -0.11% 973 956 940 923
SASX-10
669 4.33 -0.64% 635 627 619 612
CSE General
61 0.73 1.21% 62 62 61 60
Euro Stoxx 50
3,241 58.59 1.84% 3,130 3,093 3,058 3,022
MONEX INDEX
10,527.11 50.9 -0.48% 10,274.56 10,186.47 10,098.38 10,011.32
قاره آمریکا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,883 443.86 1.74% 24,599 24,216 23,842 23,472
S&P 500
2,776 29.87 1.09% 2,662 2,621 2,580 2,540
NASDAQ 100
7,055 32.76 0.47% 6,798 6,692 6,589 6,486
NASDAQ
7,472 45.46 0.61% 7,169 7,058 6,948 6,841
S&P MidCap 400
1,914 22.35 1.18% 1,807 1,779 1,751 1,724
US 600
975 14.09 1.47% 920 905 891 878
Russell 2000
1,569 24.14 1.56% 1,476 1,453 1,431 1,409
S&P VIX
14.91 1.31 -1.31% 16.31 16.06 15.81 15.57
US 100
10,443 156.57 1.52% 10,009 9,854 9,701 9,551
Ecuador General Index
1,428 0 0.00% 1,406 1,400 1,394 1,388
TSX
15,838 142.26 0.91% 15,399 15,259 15,119 14,983
iBovespa
97,526 489.18 -0.50% 95,602 93,839 92,115 90,420
IPC Mexico
42,989 263.5 0.62% 43,372 42,765 42,167 41,577
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
20,391 165 0.82% 20,013 19,838 19,662 19,490
Merval
37,470 84.22 0.23% 35,124 33,962 32,840 31,750
IBC
5,057 416.68 8.98% 2,131 836 327 128
COLCAP
1,489 12.05 0.82% 1,431 1,416 1,401 1,386
IGPA
27,299 85.82 0.32% 27,096 26,878 26,659 26,443
BVPSI
440 0.32 -0.07% 440 437 435 433
BSX
2,195 0 0.00% 2,021 1,964 1,908 1,854
JSE
383,377 1,942.41 0.51% 373,455 369,224 365,069 360,952
قاره آسیا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
NIKKEI 225
20,901 239.08 -1.13% 20,480 20,151 19,826 19,506
SHANGHAI
2,682 37.32 -1.37% 2,542 2,500 2,458 2,417
CSI 300
3,339 63.44 -1.86% 3,148 3,096 3,045 2,994
SHANGHAI 50
2,517 58.84 -2.28% 2,442 2,402 2,362 2,323
SENSEX
35,809 67.27 -0.19% 35,876 35,499 35,125 34,759
KOSPI
2,196 29.76 -1.34% 2,178 2,151 2,125 2,098
DSE Broad
5,750 1.98 0.03% 5,765 5,710 5,655 5,600
JCI
6,389 30.93 -0.48% 6,446 6,360 6,276 6,193
TASI
8,626 5.41 0.06% 8,458 8,357 8,258 8,159
TAIEX
10,065 24.23 -0.24% 9,799 9,668 9,538 9,411
ADX General
5,036 9.76 0.19% -1,365 369 -100 27
SET 50
1,089 11.02 -1.00% 1,084 1,072 1,060 1,048
FKLCI
1,689 0.23 -0.01% 1,668 1,653 1,638 1,622
STI
3,240 13.42 -0.41% 3,154 3,118 3,083 3,049
Hang Seng
27,901 531.21 -1.87% 27,487 27,026 26,570 26,126
PSEi
7,909 82.36 -1.03% 7,884 7,762 7,643 7,525
KSE 100
40,487 20.31 -0.05% 40,232 39,673 39,123 38,576
KASE
2,322 9.71 0.42% 2,256 2,234 2,213 2,191
QE
9,942 239.19 -2.35% 10,585 10,452 10,320 10,190
HNX
106 0.01 -0.01% 101 99 97 96
VN
951 1.45 -0.15% 894 878 862 846
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,109 5.46 -0.13% 4,133 4,100 4,067 4,035
ASPI
5,909 23.15 -0.39% 5,955 5,920 5,886 5,852
Blom
945 0.8 0.08% 941 935 930 924
ASE
1,982 4.64 -0.23% 1,940 1,928 1,916 1,904
LSX Composite
815 5.66 -0.69% 813 801 788 776
DFM general
2,534 41.03 1.65% -695 188 -51 14
MSE TOP 20
21,579 104.75 -0.48% 21,260 20,965 20,674 20,385
NIFTY 50
10,724 21.65 -0.20% 10,717 10,605 10,493 10,383
All-Share Index
5,197.38 35.32 -0.68% 5,176.32 5,146.64 5,117.49 5,088.33
Nikkei Volatility Index
18.64 0.86 4.84% 18.56 18.26 17.96 17.67
Estirad
1,371.98 2.09 -0.15% 1,384.18 1,376.95 1,369.85 1,362.75
قاره استرالیا و اقیانوسیه قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australian All
6,149 9 0.15% 5,896 5,839 5,783 5,727
ASX 200
6,066 6.7 0.11% 5,819 5,763 5,708 5,652
ASX 50
5,964 6.5 0.11% 5,730 5,675 5,621 5,567
NZX 50
9,246 39.27 -0.42% 8,910 8,835 8,761 8,687
قاره آفریقا قیمت زنده تغییر نوسان روزانه
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE/JSE TOP 40
48,446 96.32 0.20% 47,251 46,556 45,872 45,198
JALSH-All Share
54,628 101.3 0.19% 53,361 52,575 51,801 51,043
Egypt EGX 30
14,984 35.39 0.24% 13,909 13,694 13,484 13,276
Casablanca CFG 25
11,385 68.65 -0.60% 11,276 11,201 11,127 11,054
Nairobi 20
3,045 12.89 -0.42% 2,935 2,913 2,890 2,867
NSE All Share
157 1.56 -0.98% 30,200 29,845 29,497 29,152
DSEI
2,139 3.21 0.15% 1,972 1,829 1,695 1,572
TUN
7,106 31.55 0.45% 7,205 7,149 7,094 7,038
GGSECI
2,425 7.35 0.30% 2,409 2,387 2,365 2,343
NSX Overall
1,326 9.18 0.70% 1,334 1,310 1,287 1,265
SEMDEX
2,198 2.26 -0.10% 2,205 2,197 2,190 2,182
Gaborone
7,880 1.94 -0.02% 7,842 7,809 7,777 7,744
Zimbabwe Industrial Index
505.91 5.26 -1.03% 509.65 493.93 478.62 463.84