کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام

  • داده های زنده
  • پیش بینی
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,847 67.45 -0.26% 1.14% -0.42% 4.53% Mar 19 -
S&P 500
2,827 6.13 -0.22% 1.26% 1.51% 4.04% Mar 19 -
NASDAQ 100
7,332 5.54 0.08% 1.81% 3.82% 6.48% Mar 19 -
NASDAQ
7,708 6.66 -0.09% 1.54% 2.92% 4.66% Mar 19 -
Russell 2000
1,564 10.39 0.67% 0.91% -1.12% -0.41% Mar 18 -
S&P VIX
13.66 0.56 0.56% -0.11% -0.36% -4.54% Mar 19 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE 100
7,296 0.65 -0.01% 2.03% 0.93% 3.32% Mar 19 -
FTSE All
4,014 13.57 0.34% 2.35% 1.41% 2.71% Mar 19 -
DAX
11,747 92.58 0.79% 1.93% 3.02% -4.56% Mar 19 -
CAC 40
5,408 4.03 -0.07% 2.62% 4.09% 2.97% Mar 19 -
FTSE MIB
21,433 198.11 0.93% 3.89% 5.56% -5.99% Mar 19 -
IBEX 35
9,470 66.14 0.70% 3.37% 3.15% -2.18% Mar 19 -
MOEX
2,488 4.42 0.18% 0.81% 0.01% 8.60% Mar 19 -
AEX
551 0.62 -0.11% 2.98% 2.10% 2.97% Mar 19 -
BIST 100
104,862 266.99 0.26% 3.09% 2.83% -9.94% Mar 19 -
SMI
9,530 33.38 0.35% 2.13% 2.30% 7.72% Mar 19 -
OMXS 30
1,615 10.13 0.63% 3.17% 1.67% 4.07% Mar 19 -
WIG
60,788 105.08 0.17% 1.88% 0.63% 1.38% Mar 19 -
WIG 20
2,352 6.58 0.28% 1.83% -0.73% 3.54% Mar 19 -
Euronext BEL 20
3,688 27.69 0.76% 3.04% 2.01% -6.28% Mar 19 -
Oslo Bors All-Share
1,005 4.47 0.45% 2.72% 2.66% 11.57% Mar 19 -
ATX
3,077 6.64 0.22% 4.34% 0.51% -11.66% Mar 19 -
OMX Copenhagen
1,024 7.38 0.73% 3.02% 4.65% 3.71% Mar 19 -
OMX Helsinki
10,058 67.96 0.68% 3.11% 3.91% 3.05% Mar 19 -
OMX Helsinki 25
4,278 34.5 0.81% 3.52% 4.04% 4.81% Mar 19 -
ISEQ
6,240 13.05 -0.21% 1.72% 2.99% -5.83% Mar 19 -
Athens General
714 10.97 -1.51% 1.50% 6.39% -11.31% Mar 19 -
PSI Geral
3,121 10.12 0.33% 2.99% 2.82% 4.39% Mar 19 -
PSI 20
5,301 16.86 0.32% 2.89% 2.36% -2.23% Mar 19 -
PX
1,077 0.01 0.00% 1.54% 0.81% -3.93% Mar 19 -
BET
7,948 64.26 0.82% 0.53% 2.56% -8.98% Mar 19 -
BUX
42,034 51.3 -0.12% 3.50% 3.58% 10.75% Mar 19 -
PFTS
567 3.5 0.62% 2.16% 2.20% 60.89% Mar 19 -
SAX
343 1.51 0.44% 0.20% 1.09% 2.41% Mar 19 -
LuxX
1,460 4.04 0.28% 2.10% 0.02% -6.98% Mar 19 -
CROBEX
1,777 2.91 0.16% 0.61% 0.45% -3.60% Mar 19 -
SOFIX
600 14.19 2.42% 3.76% 4.11% -9.16% Mar 19 -
SBITOP
872 0.65 -0.07% 0.23% 3.24% 6.12% Mar 19 -
OMX Vilnius
657 2 0.31% 0.30% 2.16% -4.47% Mar 19 -
BELEX 15
723 5.2 0.72% 3.47% 7.71% -4.37% Mar 19 -
MSE
4,735 43.95 0.94% 1.37% 5.27% 5.36% Mar 18 -
MBI 10
3,691 0.46 -0.01% 0.50% 0.04% 29.45% Mar 19 -
Euronext 100
1,053 4.11 0.39% 3.12% 3.97% 2.75% Mar 19 -
ICEX
1,353 0.22 -0.02% 4.47% 5.27% -0.46% Mar 19 -
OMX Tallinn
1,240 5.1 0.41% -0.48% 2.11% -5.23% Mar 19 -
OMX Riga
971 10.9 -1.11% -0.68% -2.24% -7.41% Mar 19 -
SASX-10
765 3.43 -0.45% 0.22% 13.65% 18.59% Mar 19 -
CSE General
65 0.1 0.15% 5.32% 7.23% -4.81% Mar 19 -
Euro Stoxx 50
3,396 9.55 0.28% 2.80% 4.20% -0.46% Mar 19 -
MONEX INDEX
10,517.53 13.24 -0.13% -0.30% -1.05% 2.31% Mar 19 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Dow Jones
25,847 67.45 -0.26% 1.14% -0.42% 4.53% Mar 19 -
S&P 500
2,827 6.13 -0.22% 1.26% 1.51% 4.04% Mar 19 -
NASDAQ 100
7,332 5.54 0.08% 1.81% 3.82% 6.48% Mar 19 -
NASDAQ
7,708 6.66 -0.09% 1.54% 2.92% 4.66% Mar 19 -
S&P MidCap 400
1,897 12.46 -0.65% 0.44% -1.48% -1.16% Mar 19 -
US 600
948 7.41 -0.78% -0.05% -4.08% -1.24% Mar 19 -
Russell 2000
1,564 10.39 0.67% 0.91% -1.12% -0.41% Mar 18 -
S&P VIX
13.66 0.56 0.56% -0.11% -0.36% -4.54% Mar 19 -
US 100
10,529 26.79 -0.25% 1.16% 0.45% 3.01% Mar 19 -
NYSE International
5,495 34.8 0.64% 2.61% 2.78% -3.17% Mar 18 -
NYSE Arca Networking
583 3.41 -0.58% 0.10% 0.77% 7.48% Mar 19 -
NYSE Composite
12,745 36.91 -0.29% 1.29% 0.56% 0.64% Mar 19 -
NYSE TMT
8,811 28.85 -0.33% 0.97% 0.99% 2.56% Mar 19 -
NYSE Arca Airline
98 0.07 -0.07% 0.63% -5.36% -19.10% Mar 19 -
NYSE AMEX Composite
2,546 29.18 -1.13% 1.00% 0.23% 3.65% Mar 19 -
NYSE Arca Major
2,629 4.75 -0.18% -0.13% -0.02% 7.42% Mar 19 -
NYSE Arca Oil & Gas
1,318 4.88 -0.37% 3.55% 0.49% 1.48% Mar 19 -
Ecuador General Index
1,400 0.91 -0.07% -0.26% -1.96% 11.31% Mar 18 -
TSX
16,243 111.02 0.69% 0.71% 1.37% 4.07% Mar 19 -
iBovespa
99,699 857.18 0.86% 2.21% 3.57% 18.81% Mar 19 -
IPC Mexico
42,210 432.65 1.04% 1.13% -2.24% -10.34% Mar 15 -
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
21,005 85.49 0.41% 1.66% 2.87% 2.29% Mar 18 -
Merval
34,469 470.37 -1.35% 2.34% -5.57% 8.40% Mar 19 -
IBC
8,864 9.04 -0.10% 8.17% 69.41% 19.45% Mar 18 -
COLCAP
1,614 7.34 0.46% 5.24% 9.13% 9.26% Mar 19 -
IGPA
26,794 99.51 -0.37% 0.04% -1.99% -3.58% Mar 19 -
BVPSI
440 0 0.00% 0.27% 0.11% -3.93% Mar 18 -
BSX
2,329 164.16 7.58% 4.11% 6.14% -9.19% Mar 18 -
JSE
387,943 547.75 -0.14% -0.31% 0.38% 29.15% Mar 18 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225
21,567 17.65 -0.08% 0.29% 0.63% 0.87% Mar 19 -
SHANGHAI
3,090 6.72 -0.22% 0.96% 11.90% -6.11% Mar 19 -
CSI 300
3,834 17.79 -0.46% 2.09% 11.07% -5.98% Mar 19 -
SHANGHAI 50
2,804 20.92 -0.74% 3.11% 8.35% -3.45% Mar 19 -
SENSEX
38,363 268.4 0.70% 2.21% 7.29% 16.26% Mar 19 -
KOSPI
2,178 1.87 -0.09% 0.95% -2.34% -12.39% Mar 19 -
DSE Broad
5,631 26.39 0.47% -0.90% -1.99% -0.31% Mar 19 -
JCI
6,480 29.17 -0.45% 1.99% -0.50% 3.79% Mar 19 -
TASI
8,654 0.99 0.01% 2.46% 1.01% 12.03% Mar 19 -
TAIEX
10,512 0.38 0.00% 1.63% 2.34% -4.53% Mar 19 -
ADX General
5,079 12.65 0.25% 4.48% 0.37% 12.24% Mar 19 -
SET 50
1,084 9.67 0.90% 0.45% -1.06% -8.41% Mar 19 -
FKLCI
1,688 3.26 -0.19% 0.98% -2.23% -9.09% Mar 19 -
STI
3,221 7.96 0.25% 0.27% -1.75% -8.32% Mar 19 -
Hang Seng
29,466 57.27 0.19% 1.89% 3.34% -6.60% Mar 19 -
PSEi
7,843 29.61 -0.38% 1.24% -1.21% -2.68% Mar 19 -
KSE 100
38,550 301.85 -0.78% -0.89% -4.29% -13.00% Mar 19 -
KASE
2,389 8.12 -0.34% 0.55% 1.72% -2.51% Mar 19 -
QE
9,957 15.65 -0.16% 1.96% -1.20% 10.91% Mar 19 -
HNX
110 0.82 -0.74% 0.47% 3.54% -18.64% Mar 19 -
VN
1,007 5.27 -0.52% 0.53% 3.71% -13.18% Mar 19 -
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% % % -99.16% Jan 16 -
MSM TOP 30
4,156 28.33 0.69% 1.81% 2.53% -13.08% Mar 19 -
ASPI
5,592 23.31 -0.42% -0.98% -4.91% -13.48% Mar 19 -
Blom
961 6.57 0.69% -1.57% 2.34% -18.10% Mar 18 -
ASE
1,960 10.82 -0.55% -1.36% -1.19% -11.72% Mar 19 -
LSX Composite
820 2.23 0.27% -0.40% 1.60% -9.54% Mar 19 -
DFM general
2,641 21.61 0.82% 1.65% 0.36% -17.01% Mar 19 -
MSE TOP 20
20,800 7.28 0.04% -0.81% -4.97% -2.92% Mar 19 -
NIFTY 50
11,532 70.2 0.61% 2.05% 7.42% 13.91% Mar 19 -
All-Share Index
5,414.34 41.47 0.77% 2.07% 3.48% 9.09% Mar 19 -
Nikkei Volatility Index
15.74 0.13 -0.82% -8.54% -13.13% -28.52% Mar 19 -
Estirad
1,420.32 7.01 0.50% 1.09% 1.07% 5.91% Mar 19 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
Australian All
6,274 9.9 -0.16% 0.21% 1.59% 3.86% Mar 19 -
ASX 200
6,185 5.7 -0.09% 0.16% 1.45% 4.18% Mar 19 -
ASX 50
6,082 8 -0.13% 0.11% 1.38% 5.34% Mar 19 -
NZX 50
9,497 17.85 -0.19% 1.06% 2.68% 11.90% Mar 19 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
FTSE/JSE TOP 40
50,475 86.52 0.17% 2.04% 2.17% -2.21% Mar 19 -
JALSH-All Share
56,982 79.81 0.14% 2.06% 2.08% -2.47% Mar 19 -
Egypt EGX 30
14,647 264.13 -1.77% -3.26% -3.73% -14.42% Mar 19 -
Casablanca CFG 25
11,112 125.34 1.14% -0.05% -2.66% -15.45% Mar 19 -
Nairobi 20
2,904 7.76 0.27% 0.37% -3.94% -24.38% Mar 18 -
NSE All Share
160 2.08 1.32% 3.11% 2.53% -14.20% Mar 18 -
DSEI
2,082 24.53 1.19% -0.39% -2.85% -11.82% Mar 18 -
TUN
6,797 33.34 -0.49% -2.59% -5.09% -2.92% Mar 19 -
GGSECI
2,411 6.16 -0.25% -1.11% -0.14% -25.40% Mar 18 -
NSX Overall
1,328 12.06 -0.90% -0.44% -1.01% -6.97% Mar 19 -
SEMDEX
2,188 2.13 -0.10% -0.15% -0.58% -4.91% Mar 19 -
Gaborone
7,878 0 0.00% -0.04% 0.02% -9.13% Mar 18 -
Zimbabwe Industrial Index
428.93 17.02 -3.82% -8.77% -15.53% 48.65% Mar 18 -
ایالات متحده ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,847 67.45 -0.26% 25,545 25,182 24,825 24,472
S&P 500
2,827 6.13 -0.22% 2,745 2,706 2,668 2,630
NASDAQ 100
7,332 5.54 0.08% 6,999 6,900 6,802 6,705
NASDAQ
7,708 6.66 -0.09% 7,426 7,320 7,216 7,114
Russell 2000
1,564 10.39 0.67% 1,553 1,531 1,509 1,488
S&P VIX
13.66 0.56 0.56% 14.57 14.36 14.16 13.96
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE 100
7,296 0.65 -0.01% 7,001 6,926 6,852 6,779
FTSE All
4,014 13.57 0.34% 3,847 3,806 3,765 3,725
DAX
11,747 92.58 0.79% 11,373 11,224 11,076 10,931
CAC 40
5,408 4.03 -0.07% 5,176 5,116 5,058 5,000
FTSE MIB
21,433 198.11 0.93% 20,348 20,040 19,738 19,441
IBEX 35
9,470 66.14 0.70% 9,167 9,065 8,965 8,865
MOEX
2,488 4.42 0.18% 2,450 2,416 2,382 2,348
AEX
551 0.62 -0.11% 535 529 523 517
BIST 100
104,862 266.99 0.26% 102,638 100,777 98,958 97,161
SMI
9,530 33.38 0.35% 9,282 9,176 9,072 8,968
OMXS 30
1,615 10.13 0.63% 1,553 1,534 1,515 1,496
WIG
60,788 105.08 0.17% 59,137 58,382 57,633 56,897
WIG 20
2,352 6.58 0.28% 2,302 2,273 2,244 2,215
Euronext BEL 20
3,688 27.69 0.76% 3,564 3,524 3,485 3,446
Oslo Bors All-Share
1,005 4.47 0.45% 965 953 941 928
ATX
3,077 6.64 0.22% 2,999 2,958 2,917 2,876
OMX Copenhagen
1,024 7.38 0.73% 968 956 944 932
OMX Helsinki
10,058 67.96 0.68% 9,490 9,374 9,258 9,145
OMX Helsinki 25
4,278 34.5 0.81% 4,027 3,978 3,929 3,880
ISEQ
6,240 13.05 -0.21% 6,042 5,969 5,898 5,828
Athens General
714 10.97 -1.51% 696 685 674 663
PSI Geral
3,121 10.12 0.33% 3,012 2,981 2,950 2,920
PSI 20
5,301 16.86 0.32% 5,132 5,079 5,027 4,975
PX
1,077 0.01 0.00% 1,063 1,054 1,045 1,036
BET
7,948 64.26 0.82% 7,544 7,415 7,288 7,163
BUX
42,034 51.3 -0.12% 39,744 39,163 38,591 38,030
PFTS
567 3.5 0.62% 545 532 519 507
SAX
343 1.51 0.44% 335 330 326 322
LuxX
1,460 4.04 0.28% 1,431 1,407 1,383 1,360
CROBEX
1,777 2.91 0.16% 1,789 1,778 1,768 1,758
SOFIX
600 14.19 2.42% 581 577 573 569
SBITOP
872 0.65 -0.07% 837 831 824 818
OMX Vilnius
657 2 0.31% 648 644 641 637
BELEX 15
723 5.2 0.72% 684 677 671 665
MSE
4,735 43.95 0.94% 4,495 4,467 4,439 4,410
MBI 10
3,691 0.46 -0.01% 3,613 3,572 3,531 3,492
Euronext 100
1,053 4.11 0.39% 1,008 997 985 974
ICEX
1,353 0.22 -0.02% 1,307 1,293 1,279 1,265
OMX Tallinn
1,240 5.1 0.41% 1,213 1,205 1,197 1,189
OMX Riga
971 10.9 -1.11% 976 959 943 927
SASX-10
765 3.43 -0.45% 691 682 674 665
CSE General
65 0.1 0.15% 61 60 59 59
Euro Stoxx 50
3,396 9.55 0.28% 3,258 3,221 3,185 3,149
MONEX INDEX
10,517.53 13.24 -0.13% 10,480.94 10,400.67 10,320.39 10,241.18
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Dow Jones
25,847 67.45 -0.26% 25,545 25,182 24,825 24,472
S&P 500
2,827 6.13 -0.22% 2,745 2,706 2,668 2,630
NASDAQ 100
7,332 5.54 0.08% 6,999 6,900 6,802 6,705
NASDAQ
7,708 6.66 -0.09% 7,426 7,320 7,216 7,114
S&P MidCap 400
1,897 12.46 -0.65% 1,883 1,856 1,830 1,804
US 600
948 7.41 -0.78% 960 946 933 920
Russell 2000
1,564 10.39 0.67% 1,553 1,531 1,509 1,488
S&P VIX
13.66 0.56 0.56% 14.57 14.36 14.16 13.96
US 100
10,529 26.79 -0.25% 10,311 10,165 10,020 9,878
Ecuador General Index
1,400 0.91 -0.07% 1,413 1,407 1,401 1,395
TSX
16,243 111.02 0.69% 15,860 15,722 15,585 15,450
iBovespa
99,699 857.18 0.86% 93,826 92,096 90,404 88,741
IPC Mexico
42,210 432.65 1.04% 42,224 41,633 41,051 40,477
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN)
21,005 85.49 0.41% 20,439 20,266 20,093 19,922
Merval
34,469 470.37 -1.35% 33,375 32,299 31,261 30,254
IBC
8,864 9.04 -0.10% 4,152 1,639 647 256
COLCAP
1,614 7.34 0.46% 1,493 1,477 1,462 1,446
IGPA
26,794 99.51 -0.37% 26,591 26,387 26,184 25,983
BVPSI
440 0 0.00% 437 435 432 430
BSX
2,329 164.16 7.58% 2,316 2,251 2,188 2,127
JSE
387,943 547.75 -0.14% 385,448 381,002 376,635 372,307
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
NIKKEI 225
21,567 17.65 -0.08% 21,235 20,910 20,590 20,276
SHANGHAI
3,090 6.72 -0.22% 2,894 2,847 2,801 2,756
CSI 300
3,834 17.79 -0.46% 3,610 3,552 3,495 3,439
SHANGHAI 50
2,804 20.92 -0.74% 2,700 2,656 2,614 2,571
SENSEX
38,363 268.4 0.70% 35,498 35,132 34,770 34,411
KOSPI
2,178 1.87 -0.09% 2,170 2,144 2,119 2,094
DSE Broad
5,631 26.39 0.47% 5,660 5,608 5,557 5,507
JCI
6,480 29.17 -0.45% 6,358 6,275 6,191 6,110
TASI
8,654 0.99 0.01% 8,392 8,293 8,195 8,099
TAIEX
10,512 0.38 0.00% 10,261 10,136 10,011 9,887
ADX General
5,079 12.65 0.25% -189 7 0 0
SET 50
1,084 9.67 0.90% 1,087 1,075 1,063 1,051
FKLCI
1,688 3.26 -0.19% 1,693 1,678 1,662 1,648
STI
3,221 7.96 0.25% 3,178 3,143 3,109 3,075
Hang Seng
29,466 57.27 0.19% 28,181 27,734 27,296 26,867
PSEi
7,843 29.61 -0.38% 7,588 7,473 7,360 7,248
KSE 100
38,550 301.85 -0.78% 38,516 37,985 37,461 36,942
KASE
2,389 8.12 -0.34% 2,343 2,321 2,300 2,278
QE
9,957 15.65 -0.16% 9,988 9,866 9,746 9,627
HNX
110 0.82 -0.74% 104 102 101 99
VN
1,007 5.27 -0.52% 949 934 918 903
Kuwait Price
56 6,577.53 -99.16% 56 55 55 55
MSM TOP 30
4,156 28.33 0.69% 4,111 4,079 4,046 4,014
ASPI
5,592 23.31 -0.42% 5,783 5,750 5,717 5,685
Blom
961 6.57 0.69% 937 931 926 921
ASE
1,960 10.82 -0.55% 1,980 1,969 1,957 1,946
LSX Composite
820 2.23 0.27% 794 781 769 757
DFM general
2,641 21.61 0.82% -97 4 0 0
MSE TOP 20
20,800 7.28 0.04% 20,687 20,410 20,136 19,867
NIFTY 50
11,532 70.2 0.61% 10,681 10,571 10,462 10,355
All-Share Index
5,414.34 41.47 0.77% 5,201.84 5,172.02 5,142.72 5,113.42
Nikkei Volatility Index
15.74 0.13 -0.82% 16.52 16.27 16.02 15.78
Estirad
1,420.32 7.01 0.50% 1,405.17 1,397.69 1,390.34 1,382.99
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
Australian All
6,274 9.9 -0.16% 6,222 6,165 6,109 6,054
ASX 200
6,185 5.7 -0.09% 6,153 6,097 6,041 5,987
ASX 50
6,082 8 -0.13% 6,042 5,987 5,932 5,878
NZX 50
9,497 17.85 -0.19% 9,242 9,168 9,093 9,019
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی 2019
۳ ماهه اول
پیش بینی 2019
۳ ماهه دوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه سوم
پیش بینی 2019
۳ ماهه چهارم
FTSE/JSE TOP 40
50,475 86.52 0.17% 48,972 48,286 47,610 46,944
JALSH-All Share
56,982 79.81 0.14% 55,218 54,445 53,684 52,933
Egypt EGX 30
14,647 264.13 -1.77% 14,577 14,354 14,135 13,919
Casablanca CFG 25
11,112 125.34 1.14% 11,065 10,994 10,924 10,854
Nairobi 20
2,904 7.76 0.27% 2,871 2,848 2,824 2,802
NSE All Share
160 2.08 1.32% 31,344 30,973 30,609 30,247
DSEI
2,082 24.53 1.19% 1,937 1,796 1,665 1,544
TUN
6,797 33.34 -0.49% 7,059 7,005 6,951 6,897
GGSECI
2,411 6.16 -0.25% 2,418 2,396 2,375 2,354
NSX Overall
1,328 12.06 -0.90% 1,341 1,318 1,295 1,273
SEMDEX
2,188 2.13 -0.10% 2,199 2,192 2,185 2,178
Gaborone
7,878 0 0.00% 7,833 7,800 7,768 7,735
Zimbabwe Industrial Index
428.93 17.02 -3.82% 478.94 464.06 449.62 435.64