صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
نفت خام (WTI) 56.16 (0.32%) 0.18 56.15 56.5 ۰۵:۴۴:۱۲
نفت برنت 66.08 (0.35%) 0.23 66.08 66.76 ۰۵:۴۴:۱۲
نفت اپک 64.28 (0%) 0 64.28 64.28 ۲۶ بهمن
نفت کوره 2.0118 (0.39%) 0.0079 2.0114 2.0272 ۰۵:۴۴:۴۴
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
گازوئیل 615.63 (0.53%) 3.25 615.63 620.63 ۰۵:۴۴:۱۲
بنزین 1.569 (0.38%) 0.006 1.569 1.5805 ۰۵:۴۴:۱۲
گاز طبیعی 2.615 (0.73%) 0.019 2.612 2.627 ۰۵:۳۹:۱۲
ذغال سنگ 20.42 (0%) 0 19.64 20.66 ۲۶ بهمن

نفت سبک

 • نرخ فعلی : 56.23
 • بالاترین قیمت روز : 56.5
 • پایین ترین قیمت روز : 56.15
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.13
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.21%
 • نرخ بازگشایی بازار : 56.17
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 55.98
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.45%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.25
جدول نرخ های امروز زمان
56.23 دلار 5:02:11
56.27 دلار 5:01:13
56.29 دلار 5:00:15
56.27 دلار 4:59:11
56.28 دلار 4:58:11
56.26 دلار 4:57:11
56.23 دلار 4:55:12
56.28 دلار 4:54:12
56.33 دلار 4:53:13
56.32 دلار 4:52:12
56.37 دلار 4:51:11
56.34 دلار 4:50:13
56.38 دلار 4:48:12
56.41 دلار 4:47:11
56.42 دلار 4:46:11
56.45 دلار 4:45:12
56.44 دلار 4:44:11
56.42 دلار 4:42:13
56.41 دلار 4:41:12
56.43 دلار 4:40:12
56.44 دلار 4:39:10
56.39 دلار 4:38:11
56.42 دلار 4:37:11
56.45 دلار 4:36:11
56.5 دلار 4:35:12
56.46 دلار 4:34:11
56.35 دلار 4:33:12
56.22 دلار 4:32:12
56.27 دلار 4:31:12
56.32 دلار 4:30:15
56.28 دلار 4:29:11
56.3 دلار 4:27:12
56.28 دلار 4:23:12
56.27 دلار 4:22:13
56.29 دلار 4:20:12
56.28 دلار 4:19:12
56.29 دلار 4:18:11
56.28 دلار 4:17:10
56.26 دلار 4:16:11
56.23 دلار 4:15:12
56.25 دلار 4:14:12
56.24 دلار 4:13:11
56.27 دلار 4:11:11
56.28 دلار 4:06:11
56.31 دلار 4:04:11
56.33 دلار 4:03:13
56.32 دلار 4:02:13
56.31 دلار 4:01:13
56.3 دلار 4:00:15
56.31 دلار 3:59:12
56.3 دلار 3:57:11
56.29 دلار 3:56:12
56.28 دلار 3:53:11
56.3 دلار 3:52:11
56.27 دلار 3:51:12
56.24 دلار 3:50:13
56.25 دلار 3:49:12
56.28 دلار 3:45:12
56.31 دلار 3:44:11
56.3 دلار 3:43:13
56.27 دلار 3:42:12
56.26 دلار 3:40:12
56.28 دلار 3:39:11
56.27 دلار 3:37:12
56.3 دلار 3:36:11
56.28 دلار 3:35:12
56.3 دلار 3:34:11
56.28 دلار 3:33:12
56.3 دلار 3:32:11
56.29 دلار 3:31:12
56.33 دلار 3:30:14
56.28 دلار 3:29:10
56.29 دلار 3:27:10
56.28 دلار 3:26:10
56.29 دلار 3:25:12
56.32 دلار 3:24:11
56.3 دلار 3:23:12
56.33 دلار 3:22:12
56.32 دلار 3:21:11
56.35 دلار 3:20:12
56.33 دلار 3:19:11
56.32 دلار 3:18:10
56.33 دلار 3:17:10
56.3 دلار 3:15:11
56.31 دلار 3:14:12
56.27 دلار 3:13:12
56.29 دلار 3:11:11
56.3 دلار 3:10:12
56.28 دلار 3:08:11
56.29 دلار 3:07:11
56.28 دلار 3:06:11
56.27 دلار 3:05:12
56.25 دلار 2:59:12
56.24 دلار 2:58:10
56.25 دلار 2:57:11
56.23 دلار 2:56:11
56.21 دلار 2:55:14
56.23 دلار 2:52:12
56.25 دلار 2:51:10
56.27 دلار 2:50:13
56.28 دلار 2:48:11
56.3 دلار 2:46:10
56.29 دلار 2:45:11
56.28 دلار 2:44:11
56.27 دلار 2:43:11
56.24 دلار 2:42:12
56.23 دلار 2:41:11
56.25 دلار 2:39:10
56.27 دلار 2:38:11
56.28 دلار 2:37:11
56.3 دلار 2:36:10
56.34 دلار 2:35:12
56.37 دلار 2:34:11
56.36 دلار 2:33:12
56.23 دلار 2:32:12
56.15 دلار 2:31:12
56.17 دلار 2:30:14

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 66.34
 • بالاترین قیمت روز : 66.76
 • پایین ترین قیمت روز : 66.33
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.44%
 • نرخ بازگشایی بازار : 66.43
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 66.31
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.05%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03
جدول نرخ های امروز زمان
66.35 دلار 5:03:12
66.34 دلار 5:02:11
66.42 دلار 5:01:13
66.46 دلار 4:59:11
66.4 دلار 4:58:11
66.38 دلار 4:57:11
66.34 دلار 4:56:11
66.33 دلار 4:55:12
66.44 دلار 4:54:12
66.5 دلار 4:53:13
66.48 دلار 4:52:12
66.55 دلار 4:51:11
66.51 دلار 4:50:13
66.56 دلار 4:49:12
66.58 دلار 4:48:12
66.62 دلار 4:47:11
66.68 دلار 4:46:11
66.69 دلار 4:45:12
66.66 دلار 4:44:11
66.65 دلار 4:43:12
66.63 دلار 4:42:13
66.67 دلار 4:40:12
66.69 دلار 4:39:10
66.63 دلار 4:38:11
66.68 دلار 4:37:11
66.72 دلار 4:36:11
66.76 دلار 4:35:12
66.72 دلار 4:34:11
66.63 دلار 4:33:12
66.42 دلار 4:32:12
66.5 دلار 4:31:12
66.58 دلار 4:30:15
66.47 دلار 4:29:11
66.52 دلار 4:28:11
66.51 دلار 4:27:12
66.48 دلار 4:26:11
66.47 دلار 4:25:12
66.48 دلار 4:24:11
66.47 دلار 4:22:13
66.48 دلار 4:21:12
66.49 دلار 4:20:12
66.47 دلار 4:19:12
66.5 دلار 4:18:11
66.49 دلار 4:17:10
66.46 دلار 4:16:11
66.41 دلار 4:15:12
66.44 دلار 4:14:12
66.42 دلار 4:13:11
66.46 دلار 4:12:12
66.49 دلار 4:10:13
66.52 دلار 4:09:11
66.51 دلار 4:06:11
66.56 دلار 4:04:11
66.55 دلار 4:02:13
66.54 دلار 4:00:15
66.53 دلار 3:58:11
66.54 دلار 3:57:11
66.52 دلار 3:56:12
66.51 دلار 3:55:12
66.52 دلار 3:54:11
66.53 دلار 3:52:11
66.51 دلار 3:51:12
66.47 دلار 3:50:13
66.48 دلار 3:49:12
66.51 دلار 3:46:11
66.53 دلار 3:43:13
66.5 دلار 3:42:12
66.47 دلار 3:41:12
66.48 دلار 3:40:12
66.5 دلار 3:37:12
66.51 دلار 3:36:11
66.49 دلار 3:35:12
66.52 دلار 3:34:11
66.51 دلار 3:33:12
66.52 دلار 3:32:11
66.51 دلار 3:31:12
66.54 دلار 3:30:14
66.5 دلار 3:27:10
66.49 دلار 3:26:10
66.5 دلار 3:25:12
66.53 دلار 3:24:11
66.52 دلار 3:23:12
66.55 دلار 3:22:12
66.53 دلار 3:21:11
66.54 دلار 3:20:12
66.55 دلار 3:17:10
66.5 دلار 3:16:10
66.51 دلار 3:15:11
66.52 دلار 3:14:12
66.48 دلار 3:13:12
66.5 دلار 3:09:11
66.49 دلار 3:07:11
66.5 دلار 3:06:11
66.47 دلار 3:04:11
66.48 دلار 3:03:12
66.46 دلار 3:02:11
66.47 دلار 3:01:12
66.45 دلار 3:00:14
66.44 دلار 2:57:11
66.43 دلار 2:56:11
66.4 دلار 2:54:11
66.41 دلار 2:51:10
66.44 دلار 2:50:13
66.46 دلار 2:48:11
66.49 دلار 2:47:11
66.48 دلار 2:46:10
66.47 دلار 2:43:11
66.45 دلار 2:42:12
66.44 دلار 2:41:11
66.47 دلار 2:39:10
66.49 دلار 2:38:11
66.47 دلار 2:37:11
66.52 دلار 2:36:10
66.55 دلار 2:35:12
66.58 دلار 2:34:11
66.55 دلار 2:33:12
66.43 دلار 2:32:12

نفت اوپک

 • نرخ فعلی : 64.28
 • بالاترین قیمت روز : 64.28
 • پایین ترین قیمت روز : 64.28
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۲۶ بهمن
 • نرخ روز گذشته : 64.28
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 618.25
 • بالاترین قیمت روز : 620.63
 • پایین ترین قیمت روز : 617.75
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 1.38
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.26%
 • نرخ بازگشایی بازار : 618.5
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۵:۰۲:۱۱
 • نرخ روز گذشته : 618.88
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.63
جدول نرخ های امروز زمان
617.88 دلار 5:03:12
618.25 دلار 5:02:11
618.38 دلار 5:01:13
618.63 دلار 5:00:15
618.38 دلار 4:59:11
618.13 دلار 4:57:11
617.75 دلار 4:56:11
617.88 دلار 4:55:12
618.38 دلار 4:54:12
618.88 دلار 4:52:12
619 دلار 4:50:13
619.38 دلار 4:48:12
619.75 دلار 4:47:11
620 دلار 4:46:11
620.25 دلار 4:45:12
619.88 دلار 4:42:13
620.13 دلار 4:39:10
619.75 دلار 4:38:11
619.88 دلار 4:37:11
620.25 دلار 4:36:11
620.63 دلار 4:35:12
620.38 دلار 4:34:11
619.88 دلار 4:33:12
618.5 دلار 4:32:12

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال نفت برنت

مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 70 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 62 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 4.34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 60 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 6.34 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 10.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 69 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 4.01%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / نفت خام (WTI) 56.34 (0.64%) 0.36 55.98 57.97 ۰۵:۴۴:۱۲
بازار آمریکا / نفت کوره 2.022 (0.26%) 0.0053 2.0111 2.022 ۰۴:۳۵:۱۲
بازار آمریکا / بنزین (RBOB) 1.7561 (1.03%) 0.0179 1.7382 1.7561 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / گاز طبیعی 2.79 (6.29%) 0.165 2.625 2.79 ۰۲:۵۲:۱۲
بازار آمریکا / نفت برنت 66.45 (0.3%) 0.2 63.78 66.45 ۰۵:۴۴:۱۲
بازار آمریکا / اتانول 1.329 (0%) 0 1.325 1.329 ۲۷ بهمن
بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) 2.61 (0.57%) 0.015 2.61 2.682 ۰۵:۲۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) 605.5 (1.07%) 6.5 605.5 618.75 ۰۴:۳۵:۱۲
بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) 73.3 (0%) 0 73.3 73.4 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) 20.42 (0%) 0 19.78 20.62 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / ذغال سنگ (ICE CSX) 73.8 (0%) 0 73.8 73.8 ۲۶ بهمن
بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) 56.325 (1.32%) 0.735 55.59 56.54 ۰۵:۴۱:۱۲
بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) 58.48 (4.47%) 2.5 55.98 58.48 ۰۴:۳۵:۱۲
بازار آمریکا / روغن پالم 555 (0%) 0 555 559.75 ۲۶ بهمن