شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار نفت و انرژی

بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام (WTI) 41.56 (0%) 0 41.5 41.61 ۱۸ مرداد
بنزین (RBOB) 1.2135 (0%) 0 1.2115 1.214 ۱۸ مرداد
نفت کوره 1.2247 (0%) 0 1.2236 1.2255 ۱۸ مرداد
گاز طبیعی 2.253 (0%) 0 2.24 2.256 ۱۸ مرداد
گاز طبیعی آلبرتا 2.29 (0%) 0 2.29 2.29 ۱۶ مرداد
نفت سبک لوئیزیانا 43.63 (0%) 0 43.63 43.63 ۱۷ مرداد
گیددینگز 32 (0%) 0 32 32 ۱۷ مرداد
سواحل غربی ANS 43.49 (0%) 0 43.49 43.49 ۱۷ مرداد
کوستال گرید A 31.25 (0%) 0 31.25 31.25 ۱۷ مرداد
سواحل خلیج HSFO 38.26 (0%) 0 38.26 38.26 ۱۷ مرداد
گاز طبیعی هلند 2.758 (0%) 0 2.758 2.758 ۱۷ مرداد
بازار جهانی نفت و انرژی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 44.66 (0%) 0 44.6 44.7 ۱۸ مرداد
گازوییل 367.38 (0%) 0 367.25 367.63 ۱۸ مرداد
ذغال سنگ 26.45 (0%) 0 25.96 26.73 ۱۷ مرداد
میانگین وزنی برنت 45.27 (0%) 0 45.27 45.27 ۱۷ مرداد
وسترن کانادا 30 (0%) 0 30 30 ۱۷ مرداد
نفت اورالز روسیه 44.45 (0%) 0 44.45 44.45 ۱۷ مرداد
نفت دوبی 43.61 (0%) 0 43.61 43.61 ۱۷ مرداد
نفت اپک 45.17 (0%) 0 45.17 45.17 ۱۷ مرداد
سبد نفتی مکزیک 40.12 (0%) 0 40.12 40.12 ۱۷ مرداد
سبد نفتی هند 44.14 (0%) 0 44.14 44.14 ۱۷ مرداد
ال ان جی ژاپن / کره 2.775 (0%) 0 2.775 2.775 ۱۷ مرداد
نفت آمریکا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت برنت 44.4 (0%) 0 44.4 44.7 ۱۸ مرداد
نفت خام (WTI) 41.22 (0%) 0 41.22 41.62 ۱۸ مرداد
نفت خام (WTI ICE) 41.49 (0%) 0 41.49 41.86 ۱۸ مرداد
نفت خام (E-Mini) 41.22 (0%) 0 41.22 41.6 ۱۸ مرداد
بنزین (RBOB) 1.2076 (0%) 0 1.2076 1.2142 ۱۸ مرداد
گاز طبیعی 2.238 (0%) 0 2.233 2.255 ۱۸ مرداد
گازوییل (گوگرد پایین) 371.5 (0%) 0 369.5 371.5 ۱۸ مرداد
گاز طبیعی (E-Mini) 2.238 (0%) 0 2.23 2.255 ۱۸ مرداد
نفت کوره 1.2199 (0%) 0 1.2199 1.2258 ۱۸ مرداد
اتانول 1.16 (0%) 0 1.15 1.16 ۱۵ مرداد
ذغال سنگ (چین) 49.3 (0%) 0 49 49.3 ۱۵ مرداد
ذغال سنگ (EUA) 26.42 (0%) 0 25.99 27.3 ۱۷ مرداد
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 (0%) 0 34.05 35.05 ۳ خرداد
روغن پالم 651.75 (0%) 0 651.75 651.75 ۱۷ مرداد
نفت اوکلاهما
نفت اوکلاهما 37.5 (0%) 0 37.5 37.5 ۱۷ مرداد
نفت ترش اوکلاهما 26.25 (0%) 0 26.25 26.25 ۱۷ مرداد
نفت شیرین اوکلاهما 38.25 (0%) 0 38.25 38.25 ۱۷ مرداد
وسترن اوکلاهما Swt 37.5 (0%) 0 37.5 37.5 ۱۷ مرداد
نفت آرکانزاس
فوق سنگین آرکانزاس 33 (0%) 0 33 33 ۱۷ مرداد
نفت ترش آرکانزاس 35.5 (0%) 0 35.5 35.5 ۱۷ مرداد
نفت شیرین آرکانزاس 37 (0%) 0 37 37 ۱۶ مرداد
نفت تگزاس
نفت وست تگزاس WTI 38.4 (0%) 0 38.4 38.4 ۱۷ مرداد
نفت خلیج تگزاس 38.25 (0%) 0 38.25 38.25 ۱۷ مرداد
نفت سبک جنوب تگزاس 32 (0%) 0 32 32 ۱۷ مرداد
نفت سنگین جنوب تگزاس 31.75 (0%) 0 31.75 31.75 ۱۷ مرداد
میادین مرکزی تگزاس 38.25 (0%) 0 38.25 38.25 ۱۷ مرداد
نفت شیرین شرق تگزاس 35.5 (0%) 0 35.5 35.5 ۱۷ مرداد
نفت شیرین شمال تگزاس 38.25 (0%) 0 38.25 38.25 ۱۷ مرداد
نفت ترش وست تگزاس 35.9 (0%) 0 35.9 35.9 ۱۷ مرداد
نفت ترش جنوب تگزاس 32.29 (0%) 0 32.29 32.29 ۱۷ مرداد
نفت میادین ایگل فورد 39.85 (0%) 0 39.85 39.85 ۱۷ مرداد
خط لوله ایگل فورد 38.4 (0%) 0 38.4 38.4 ۱۷ مرداد
میعانات ایگل فورد 37.4 (0%) 0 37.4 37.4 ۱۷ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 36.9 (0%) 0 36.9 36.9 ۱۷ مرداد
میادین بالادستی تگزاس 26.2 (0%) 0 26.2 26.2 ۱۷ مرداد
میادین بالادستی خلیج 32 (0%) 0 32 32 ۱۷ مرداد
نفت داکوتای شمالی
نفت ترش ویلی استون 28.35 (0%) 0 28.35 28.35 ۱۷ مرداد
نفت شیرین ویلی استون 32.75 (0%) 0 32.75 32.75 ۱۷ مرداد
نفت فور کرنرز
نفت فور کرنرز 37.28 (0%) 0 37.28 37.28 ۱۷ مرداد
نفت کالیفرنیا
میادین بوئنا ویستا 46.69 (0%) 0 46.69 46.69 ۱۷ مرداد
میادین میدوی-سانست 41.78 (0%) 0 41.78 41.78 ۱۷ مرداد
نفت کانزاس
میادین مرکزی کانزاس 34 (0%) 0 34 34 ۱۷ مرداد
نفت شیرین کانزاس NW 30 (0%) 0 30 30 ۱۶ مرداد
نفت شیرین کانزاس SW 30.5 (0%) 0 30.5 30.5 ۱۶ مرداد
نفت کلرادو
نفت وست کلرادو 32.48 (0%) 0 32.48 32.48 ۱۷ مرداد
نفت جنوب شرقی کلرادو 29 (0%) 0 29 29 ۱۶ مرداد
نفت کلرادو D-J Basin 31.38 (0%) 0 31.38 31.38 ۱۷ مرداد
نفت لوئیزیانا
نفت لوئیزیانای جنوبی 36.75 (0%) 0 36.75 36.75 ۱۷ مرداد
نفت شیرین لوئیزیانا 37 (0%) 0 37 37 ۱۶ مرداد
نفت لوئیزیانا Delhi/N 35.25 (0%) 0 35.25 35.25 ۱۷ مرداد
نفت میشیگان
نفت ترش میشیگان 30.25 (0%) 0 30.25 30.25 ۱۷ مرداد
نفت شیرین میشیگان 35 (0%) 0 35 35 ۱۷ مرداد
نفت مونتانا
نفت مرکزی مونتانا 11.92 (0%) 0 11.92 33.59 ۹ تیر
نفت نبراسکا
نفت شیرین نبراسکا 34.05 (0%) 0 34.05 34.05 ۱۷ مرداد
نفت وایومینگ
نفت ترش وایومینگ 33 (0%) 0 33 33 ۱۷ مرداد
نفت شیرین وایومینگ 34.25 (0%) 0 34.25 34.25 ۱۷ مرداد
نفت یوتا
یوتا بلاک وکس 32.89 (0%) 0 32.89 32.89 ۱۷ مرداد
نفت اوپک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت موربان امارات 44.05 (0%) 0 44.05 44.05 ۱۷ مرداد
نفت سبک بصره 45.72 (0%) 0 45.72 45.72 ۱۷ مرداد
نفت ساحاران الجزایر 45.04 (0%) 0 45.04 45.04 ۱۷ مرداد
نفت سبک نیجریه 44.82 (0%) 0 44.82 44.82 ۱۷ مرداد
نفت گیراسول آنگولا 45.45 (0%) 0 45.45 45.45 ۱۷ مرداد
نفت سبک عربستان 45.27 (0%) 0 45.27 45.27 ۱۷ مرداد
نفت زفیرو گینه 42.78 (0%) 0 42.78 42.78 ۱۰ تیر
نفت کویت 44.88 (0%) 0 44.88 44.88 ۱۷ مرداد
نفت ایران قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در اروپای غربی
نفت سبک ایران 42.97 (0%) 0 42.97 42.97 ۱۷ مرداد
نفت سنگین ایران 41.07 (0%) 0 41.07 41.07 ۱۷ مرداد
نفت میدان فروزان 41.32 (0%) 0 41.32 41.32 ۱۷ مرداد
تحویل در جنوب آفریقا
نفت سبک ایران 42.97 (0%) 0 42.97 42.97 ۱۷ مرداد
نفت سنگین ایران 41.07 (0%) 0 41.07 41.07 ۱۷ مرداد
نفت میدان فروزان 41.32 (0%) 0 41.32 41.32 ۱۷ مرداد
تحویل در شمال آفریقا
نفت سبک ایران 44.22 (0%) 0 44.22 44.22 ۱۷ مرداد
نفت سنگین ایران 42.07 (0%) 0 42.07 42.07 ۱۷ مرداد
نفت میدان فروزان 42.32 (0%) 0 42.32 42.32 ۱۷ مرداد
تحویل در مدیترانه
نفت سبک ایران 42.32 (0%) 0 42.32 42.32 ۱۷ مرداد
نفت سنگین ایران 40.17 (0%) 0 40.17 40.17 ۱۷ مرداد
نفت میدان سروش 37.17 (0%) 0 37.17 37.17 ۱۷ مرداد
نفت میدان فروزان 40.42 (0%) 0 40.42 40.42 ۱۷ مرداد
نفت مکزیک قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
تحویل در شرق دور
مایا 39.44 (0%) 0 39.44 39.44 ۱۸ مرداد
ایست موس 44.09 (0%) 0 44.09 44.09 ۱۸ مرداد
تحویل در خلیج مکزیک
مایا 39.44 (0%) 0 39.44 39.44 ۱۸ مرداد
ایست موس 44.09 (0%) 0 44.09 44.09 ۱۸ مرداد
اولمکا 45.95 (0%) 0 45.95 45.95 ۱۷ مرداد
تحویل در سواحل غرب آمریکا
مایا 42.29 (0%) 0 42.29 42.29 ۱۷ مرداد
ایست موس 43.58 (0%) 0 43.58 43.58 ۱۷ مرداد
نفت کانادا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت خام شیرین 38.6 (0%) 0 38.6 38.6 ۱۷ مرداد
نفت شیرین سین کرود 40.55 (0%) 0 40.55 40.55 ۱۷ مرداد
نفت ترش سبک 38.8 (0%) 0 38.8 38.8 ۱۷ مرداد
نفت ترش پییس 37.45 (0%) 0 37.45 37.45 ۱۷ مرداد
نفت میدیل 38.45 (0%) 0 38.45 38.45 ۱۷ مرداد
نفت آلبرتای مرکزی 36.95 (0%) 0 36.95 36.95 ۱۷ مرداد
نفت شیرین کلیربراک 41.75 (0%) 0 41.75 41.75 ۱۷ مرداد
نفت ترکیبی سنگین آلبین 40.85 (0%) 0 40.85 40.85 ۱۷ مرداد
نفت چین قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داچینگ 38.37 (0%) 0 38.37 38.37 ۱۷ مرداد
میدان نفتی شنگلی 46.88 (0%) 0 46.88 46.88 ۱۷ مرداد
نفت دریای جنوبی چین 40.61 (0%) 0 40.61 40.61 ۱۷ مرداد
نفت آنگولا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت دالیا 44.94 (0%) 0 44.94 44.94 ۱۷ مرداد
نفت نمبا 43.94 (0%) 0 43.94 43.94 ۱۷ مرداد
نفت کابیندا 45.04 (0%) 0 45.04 45.04 ۱۷ مرداد
نفت اندونزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سینتا 39.7 (0%) 0 39.7 39.7 ۱۷ مرداد
نفت دوری 50.15 (0%) 0 50.15 50.15 ۱۷ مرداد
نفت میناس 42.92 (0%) 0 42.92 42.92 ۱۷ مرداد
نفت قطر قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت قطر 45.01 (0%) 0 45.01 45.01 ۱۷ مرداد
نفت مارین قطر 43.57 (0%) 0 43.57 43.57 ۱۷ مرداد
میدان نفتی الشاهین قطر 43.96 (0%) 0 43.96 43.96 ۱۷ مرداد
نفت روسیه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی سوکول 45.18 (0%) 0 45.18 45.18 ۱۷ مرداد
میدان نفتی اسپو 45.51 (0%) 0 45.51 45.51 ۱۷ مرداد
نفت استرالیا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کساک 44.34 (0%) 0 44.34 44.34 ۱۷ مرداد
نفت امارات متحده عربی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
میدان نفتی داس 44.86 (0%) 0 44.86 44.86 ۱۷ مرداد
نفت عراق قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین بصره 45.46 (0%) 0 45.46 45.46 ۱۷ مرداد
نفت عربستان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت سنگین عربستان 44.97 (0%) 0 44.97 44.97 ۱۷ مرداد
نفت فوق سبک عربستان 45.07 (0%) 0 45.07 45.07 ۱۷ مرداد
نفت نیجریه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت کوا آیبو 45.14 (0%) 0 45.14 45.14 ۱۷ مرداد
میدان براس ریور 45.14 (0%) 0 45.14 45.14 ۱۷ مرداد
نفت مالزی قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
نفت تاپیس 45.85 (0%) 0 45.85 45.85 ۱۷ مرداد

نفت خام (WTI)

 • نرخ فعلی : 41.56
 • بالاترین قیمت روز : 41.61
 • پایین ترین قیمت روز : 41.5
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 41.56
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نفت برنت

 • نرخ فعلی : 44.66
 • بالاترین قیمت روز : 44.7
 • پایین ترین قیمت روز : 44.6
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 44.66
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

بنزین

 • نرخ فعلی : 1.2135
 • بالاترین قیمت روز : 1.214
 • پایین ترین قیمت روز : 1.2115
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 1.2135
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

گازوئیل

 • نرخ فعلی : 367.38
 • بالاترین قیمت روز : 367.63
 • پایین ترین قیمت روز : 367.25
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 367.38
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 44 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 40 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 4.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 11.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 39 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.66 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 14.51%