شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 11,287,000 (0%) 0 11,100,000 11,315,000 ۱۶ مرداد
طلای ۲۴ عیار 15,049,000 (0%) 0 14,800,000 15,086,000 ۱۶ مرداد
مثقال طلا 48,890,000 (0%) 0 48,080,000 49,010,000 ۱۶ مرداد
مثقال / عیار جهانی 50,939,000 (0%) 0 50,263,000 51,020,000 ۱۶ مرداد
مثقال / حواله دلار 50,918,000 (0%) 0 50,242,000 50,998,000 ۱۶ مرداد
مثقال / بر مبنای سکه 50,673,500 (0%) 0 50,121,500 50,704,400 ۱۶ مرداد
عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 740 11,137,000 (0%) 0 10,952,000 11,164,000 ۱۶ مرداد
طلای دست دوم 4,390,000 (0%) 0 4,390,000 4,390,000 ۴ تیر
آبشده نقدی 48,900,000 (0%) 0 48,640,000 49,000,000 ۱۶ مرداد
آبشده بنکداری 48,900,000 (0%) 0 48,090,000 49,020,000 ۱۶ مرداد
آبشده کمتر از کیلو 48,895,000 (0%) 0 48,085,000 49,015,000 ۱۶ مرداد
آبشده فردایی 49,050,000 (0%) 0 48,840,000 49,250,000 ۱۶ مرداد

انس طلا

 • نرخ فعلی : 2,035.12
 • بالاترین قیمت روز : 2,035.64
 • پایین ترین قیمت روز : 2,029.98
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 2,035.12
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مثقال طلا

 • نرخ فعلی : 48,890,000
 • بالاترین قیمت روز : 49,010,000
 • پایین ترین قیمت روز : 48,080,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 48,890,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای 18 عیار / 750

 • نرخ فعلی : 11,287,000
 • بالاترین قیمت روز : 11,315,000
 • پایین ترین قیمت روز : 11,100,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 11,287,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

طلای ۲۴ عیار

 • نرخ فعلی : 15,049,000
 • بالاترین قیمت روز : 15,086,000
 • پایین ترین قیمت روز : 14,800,000
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۶ مرداد
 • نرخ روز گذشته : 15,049,000
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

مبدل مقیاس ها

مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه

آرشیو زمانی نرخ ها

نتیجه
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,995 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,904 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 131.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,794 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 241.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 13.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,715 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 320.12 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 18.67%