شاخص یاب

بازار فلزات گرانبها

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
انس طلا 1,199.44 (0.03%) 0.34 1,199.06 1,199.78 ۰۰:۲۹:۰۸
انس نقره 14.31 (0.1%) 0.02 14.31 14.33 ۰۰:۳۰:۱۴
انس پلاتین 828.70 (0.01%) 0.10 827.80 828.70 ۰۰:۳۰:۰۵
انس پالادیوم 1,043.10 (0.13%) 1.40 1,041.90 1,043.10 ۰۰:۲۹:۱۷
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1199.44 0.3400 0.0300 1199.78 1199.06 ۰۰:۲۹:۰۸
هر گرم طلا 38.56 0.0109 0.0010 38.57 38.55 ۰۰:۲۹:۰۸
هر کیلو طلا 38562.86 10.9312 0.9645 38573.79 38550.65 ۰۰:۲۹:۰۸
هر تولا طلا 449.79 0.1275 0.0113 449.92 449.65 ۰۰:۲۹:۰۸
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 14.31 0.0200 0.1000 14.33 14.31 ۰۰:۳۰:۱۴
هر گرم طلا 0.46 0.0006 0.0032 0.46 0.46 ۰۰:۳۰:۱۴
هر کیلو طلا 460.08 0.6430 3.2151 460.72 460.08 ۰۰:۳۰:۱۴
هر تولا طلا 5.37 0.0075 0.0375 5.37 5.37 ۰۰:۳۰:۱۴
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 828.70 0.1000 0.0100 828.70 827.80 ۰۰:۳۰:۰۵
هر گرم طلا 26.64 0.0032 0.0003 26.64 26.61 ۰۰:۳۰:۰۵
هر کیلو طلا 26643.30 3.2151 0.3215 26643.30 26614.37 ۰۰:۳۰:۰۵
هر تولا طلا 310.76 0.0375 0.0038 310.76 310.43 ۰۰:۳۰:۰۵
عنوان قیمت زنده تغییر? درصد تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
هر اونس طلا 1043.10 1.4000 0.1300 1043.10 1041.90 ۰۰:۲۹:۱۷
هر گرم طلا 33.54 0.0450 0.0042 33.54 33.50 ۰۰:۲۹:۱۷
هر کیلو طلا 33536.42 45.0110 4.1796 33536.42 33497.84 ۰۰:۲۹:۱۷
هر تولا طلا 391.16 0.5250 0.0488 391.16 390.71 ۰۰:۲۹:۱۷

انس طلا

 • نرخ فعلی : 1,199.44
 • بالاترین قیمت روز : 1,199.78
 • پایین ترین قیمت روز : 1,199.06
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.21
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.01%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,199.2
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۰۸
 • نرخ روز گذشته : 1,199.1
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.03%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.34
جدول نرخ های امروز زمان
1,199.44 دلار 0:29:08
1,199.43 دلار 0:28:54
1,199.46 دلار 0:28:49
1,199.47 دلار 0:28:47
1,199.57 دلار 0:28:44
1,199.47 دلار 0:28:40
1,199.59 دلار 0:28:38
1,199.58 دلار 0:28:33
1,199.59 دلار 0:28:26
1,199.61 دلار 0:28:20
1,199.7 دلار 0:28:17
1,199.62 دلار 0:28:13
1,199.7 دلار 0:28:10
1,199.71 دلار 0:28:08
1,199.7 دلار 0:28:06
1,199.71 دلار 0:27:28
1,199.77 دلار 0:27:26
1,199.71 دلار 0:27:24
1,199.77 دلار 0:27:20
1,199.78 دلار 0:27:18
1,199.71 دلار 0:27:16
1,199.74 دلار 0:27:14
1,199.68 دلار 0:27:04
1,199.48 دلار 0:26:56
1,199.58 دلار 0:26:54
1,199.57 دلار 0:26:49
1,199.5 دلار 0:26:45
1,199.29 دلار 0:26:42
1,199.5 دلار 0:26:40
1,199.39 دلار 0:26:33
1,199.5 دلار 0:26:29
1,199.49 دلار 0:26:27
1,199.5 دلار 0:26:24
1,199.55 دلار 0:26:22
1,199.49 دلار 0:26:19
1,199.55 دلار 0:26:17
1,199.57 دلار 0:26:12
1,199.56 دلار 0:26:08
1,199.49 دلار 0:26:05
1,199.56 دلار 0:26:03
1,199.49 دلار 0:25:28
1,199.4 دلار 0:25:26
1,199.36 دلار 0:25:14
1,199.37 دلار 0:25:07
1,199.39 دلار 0:25:05
1,199.2 دلار 0:24:48
1,199.19 دلار 0:24:46
1,199.18 دلار 0:24:44
1,199.19 دلار 0:24:35
1,199.2 دلار 0:24:28
1,199.18 دلار 0:24:13
1,199.19 دلار 0:24:03
1,199.18 دلار 0:23:54
1,199.19 دلار 0:23:26
1,199.2 دلار 0:23:19
1,199.18 دلار 0:23:12
1,199.24 دلار 0:23:09
1,199.28 دلار 0:22:56
1,199.26 دلار 0:22:51
1,199.28 دلار 0:22:47
1,199.26 دلار 0:22:40
1,199.24 دلار 0:22:33
1,199.28 دلار 0:22:26
1,199.2 دلار 0:22:10
1,199.25 دلار 0:21:49
1,199.22 دلار 0:21:32
1,199.29 دلار 0:21:29
1,199.26 دلار 0:21:27
1,199.29 دلار 0:21:24
1,199.3 دلار 0:21:15
1,199.2 دلار 0:21:06
1,199.19 دلار 0:20:55
1,199.22 دلار 0:20:53
1,199.19 دلار 0:20:50
1,199.26 دلار 0:20:46
1,199.28 دلار 0:20:44
1,199.26 دلار 0:20:30
1,199.27 دلار 0:20:28
1,199.2 دلار 0:20:23
1,199.19 دلار 0:20:21
1,199.2 دلار 0:20:09
1,199.18 دلار 0:19:54
1,199.12 دلار 0:19:50
1,199.18 دلار 0:19:48
1,199.12 دلار 0:19:41
1,199.17 دلار 0:19:27
1,199.18 دلار 0:19:12
1,199.19 دلار 0:19:10
1,199.18 دلار 0:19:08
1,199.19 دلار 0:19:06
1,199.2 دلار 0:19:03
1,199.18 دلار 0:18:49
1,199.19 دلار 0:18:45
1,199.18 دلار 0:18:42
1,199.19 دلار 0:18:40
1,199.18 دلار 0:18:18
1,199.2 دلار 0:18:11
1,199.1 دلار 0:18:09
1,199.19 دلار 0:18:06
1,199.1 دلار 0:18:03
1,199.19 دلار 0:17:47
1,199.28 دلار 0:17:36
1,199.22 دلار 0:17:20
1,199.26 دلار 0:17:17
1,199.2 دلار 0:17:13
1,199.17 دلار 0:17:08
1,199.12 دلار 0:17:05
1,199.15 دلار 0:16:56
1,199.16 دلار 0:16:54
1,199.15 دلار 0:16:45
1,199.17 دلار 0:16:42
1,199.16 دلار 0:16:33
1,199.17 دلار 0:16:17
1,199.18 دلار 0:16:15
1,199.15 دلار 0:16:12
1,199.18 دلار 0:16:10
1,199.16 دلار 0:16:06
1,199.13 دلار 0:15:52
1,199.14 دلار 0:15:49
1,199.15 دلار 0:15:46
1,199.14 دلار 0:15:44
1,199.15 دلار 0:15:42
1,199.17 دلار 0:15:35
1,199.1 دلار 0:15:31
1,199.09 دلار 0:15:18
1,199.08 دلار 0:15:14
1,199.1 دلار 0:15:12
1,199.08 دلار 0:15:07
1,199.09 دلار 0:14:53
1,199.13 دلار 0:14:51
1,199.09 دلار 0:14:48
1,199.13 دلار 0:14:44
1,199.06 دلار 0:14:40
1,199.08 دلار 0:14:10
1,199.11 دلار 0:14:05
1,199.08 دلار 0:14:03
1,199.11 دلار 0:13:47
1,199.08 دلار 0:13:45
1,199.1 دلار 0:13:38
1,199.11 دلار 0:13:32
1,199.09 دلار 0:13:11
1,199.11 دلار 0:12:52
1,199.09 دلار 0:12:43
1,199.08 دلار 0:12:40
1,199.09 دلار 0:12:38
1,199.08 دلار 0:12:32
1,199.07 دلار 0:12:30
1,199.08 دلار 0:12:27
1,199.07 دلار 0:12:15
1,199.08 دلار 0:11:42
1,199.09 دلار 0:11:38
1,199.08 دلار 0:11:27
1,199.07 دلار 0:11:25
1,199.08 دلار 0:11:12
1,199.09 دلار 0:11:08
1,199.08 دلار 0:10:52
1,199.09 دلار 0:10:50
1,199.08 دلار 0:10:48
1,199.1 دلار 0:10:37
1,199.11 دلار 0:10:34
1,199.1 دلار 0:10:30
1,199.11 دلار 0:10:13
1,199.16 دلار 0:10:10
1,199.17 دلار 0:09:45
1,199.16 دلار 0:09:25
1,199.2 دلار 0:09:23
1,199.17 دلار 0:09:09
1,199.16 دلار 0:09:04
1,199.19 دلار 0:08:56
1,199.18 دلار 0:08:54
1,199.19 دلار 0:08:45
1,199.12 دلار 0:08:32
1,199.11 دلار 0:08:29
1,199.09 دلار 0:08:25
1,199.11 دلار 0:08:23
1,199.12 دلار 0:08:15
1,199.14 دلار 0:08:11
1,199.07 دلار 0:07:47
1,199.08 دلار 0:07:45
1,199.07 دلار 0:07:40
1,199.08 دلار 0:07:27
1,199.06 دلار 0:07:18
1,199.08 دلار 0:07:12
1,199.11 دلار 0:07:09
1,199.12 دلار 0:07:05
1,199.11 دلار 0:06:37
1,199.16 دلار 0:06:31
1,199.14 دلار 0:06:28
1,199.16 دلار 0:06:17
1,199.17 دلار 0:06:15
1,199.16 دلار 0:06:13
1,199.17 دلار 0:06:08
1,199.18 دلار 0:06:04
1,199.15 دلار 0:05:48
1,199.18 دلار 0:05:39
1,199.17 دلار 0:05:27
1,199.16 دلار 0:05:04
1,199.18 دلار 0:04:54
1,199.14 دلار 0:04:47
1,199.17 دلار 0:04:40
1,199.16 دلار 0:04:20
1,199.18 دلار 0:04:06
1,199.19 دلار 0:03:49
1,199.09 دلار 0:03:43
1,199.12 دلار 0:03:26
1,199.16 دلار 0:03:17
1,199.18 دلار 0:03:10
1,199.2 دلار 0:03:04

انس نقره

 • نرخ فعلی : 14.31
 • بالاترین قیمت روز : 14.33
 • پایین ترین قیمت روز : 14.31
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.02
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.14%
 • نرخ بازگشایی بازار : 14.32
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۱۴
 • نرخ روز گذشته : 14.325
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.015
جدول نرخ های امروز زمان
14.31 دلار 0:30:14
14.325 دلار 0:29:34
14.33 دلار 0:29:32
14.325 دلار 0:29:30
14.33 دلار 0:29:22
14.315 دلار 0:29:13
14.32 دلار 0:28:51
14.325 دلار 0:28:42
14.32 دلار 0:28:17
14.325 دلار 0:26:14
14.32 دلار 0:25:28
14.315 دلار 0:25:12
14.32 دلار 0:25:09
14.315 دلار 0:25:07
14.32 دلار 0:25:05
14.315 دلار 0:24:39
14.32 دلار 0:22:56
14.315 دلار 0:22:10
14.32 دلار 0:22:08
14.315 دلار 0:22:06
14.32 دلار 0:21:40
14.325 دلار 0:21:10
14.32 دلار 0:20:14
14.325 دلار 0:20:09
14.32 دلار 0:20:07
14.325 دلار 0:19:20
14.32 دلار 0:18:54
14.325 دلار 0:18:38
14.32 دلار 0:16:10
14.325 دلار 0:16:08
14.32 دلار 0:16:06
14.325 دلار 0:15:24
14.32 دلار 0:15:12
14.325 دلار 0:14:03
14.32 دلار 0:13:56
14.325 دلار 0:13:53
14.32 دلار 0:08:27
14.325 دلار 0:04:15
14.32 دلار 0:03:04

انس پلاتین

 • نرخ فعلی : 828.7
 • بالاترین قیمت روز : 828.7
 • پایین ترین قیمت روز : 827.8
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.8
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0%
 • نرخ بازگشایی بازار : 828
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۳۰:۰۵
 • نرخ روز گذشته : 828.6
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0.1
جدول نرخ های امروز زمان
828.7 دلار 0:30:05
827.9 دلار 0:29:17
828.3 دلار 0:29:15
827.9 دلار 0:29:13
828.3 دلار 0:28:10
828.1 دلار 0:26:49
828.2 دلار 0:26:47
828.1 دلار 0:26:42
828.2 دلار 0:26:40
828.1 دلار 0:26:14
828 دلار 0:26:12
828.1 دلار 0:26:08
828 دلار 0:24:28
828.1 دلار 0:22:08
828 دلار 0:22:06
828.1 دلار 0:22:03
828 دلار 0:21:20
827.9 دلار 0:19:06
828.1 دلار 0:18:42
827.9 دلار 0:18:40
828.1 دلار 0:18:38
827.9 دلار 0:18:36
828.1 دلار 0:18:34
827.9 دلار 0:18:11
828.1 دلار 0:18:09
827.9 دلار 0:18:03
828.1 دلار 0:14:48
827.9 دلار 0:13:38
828.1 دلار 0:13:36
827.9 دلار 0:13:34
828.1 دلار 0:12:52
828 دلار 0:09:09
827.9 دلار 0:06:08
827.8 دلار 0:05:46
828.1 دلار 0:04:31
827.9 دلار 0:03:26
828 دلار 0:03:17
827.9 دلار 0:03:10
828 دلار 0:03:04

انس پالادیوم

 • نرخ فعلی : 1,043.10
 • بالاترین قیمت روز : 1,043.10
 • پایین ترین قیمت روز : 1,041.90
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 0.7
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.04%
 • نرخ بازگشایی بازار : 1,041.9
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۰۰:۲۹:۱۷
 • نرخ روز گذشته : 1,041.7
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 1.4
جدول نرخ های امروز زمان
1,043.1 دلار 0:29:17
1,042.9 دلار 0:21:10
1,043 دلار 0:20:12
1,042.7 دلار 0:20:09
1,042 دلار 0:20:05
1,041.9 دلار 0:04:03

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال انس طلا

Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
نتیجه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,282 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 1,199 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.44 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 1,218 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 18.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 1.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 1,265 دلار
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 65.56 دلار
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 5.47%
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا 1201.3 (0.18%) 2.2 1201.3 1204.1 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / نقره 14.359 (0.24%) 0.034 14.31 14.359 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / پلاتین 829.6 (0.11%) 0.9 827.9 829.6 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / پالادیوم 1044.9 (0.25%) 2.6 1041.7 1044.9 ۰۱:۰۵:۱۲
بازارهای آمریکا قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بازار آمریکا / طلا (mini-sized) 1201.3 (0.05%) 0.6 1201.3 1202.1 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / نقره (mini-sized) 14.359 (0.43%) 0.062 14.297 14.359 ۰۱:۰۵:۱۲
بازار آمریکا / طلا (کیلو) 1367.9 (0%) 0 1363.5 1367.9 ۱۳ شهریور