اخبار تولید و تجارت
  • پاسخ وزیر دفاع به تشکیک درباره تولیدات دفاعی ایران

    خبرآنلاین : امیرسرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع در واکنش به تشکیک رسانه‌های خارجی درباره به‌روزبودن تولیدات دفاعی ایران گفت: این حرف غلطی است، تولیدات دفاعی هر کشور باید متناسب با دفاع بومی آن کشور باشد. ما براساس نیازهایی که فرماند‌هان‌مان اعلام می‌کنند، تولیدات را انجام می‌دهیم و معتقدم این تولیدات واقعا بالاترین کارکرد را برای دفاع از کشور دارد. شاید شاهد مهم این مساله همین حساسیتی است که دشمنان نسبت به تولیدات دفاعی ایران دارند. وی درباره شبهه‌پراکنی دشمنان نسبت به جنگنده کوثر تاکید کرد: درباره جنگنده کوثر خیلی صحبت کردیم، خط تولید آن را هم نشان دادیم. خط تولیدی که مردم در آن از یک تا هفت هواپیما و هر کدام از ۱۰ درصد تا ۹۰ درصد پیشرفت را مشاهده کردند.امیر حاتمی درادامه گفت: البته اصلا ادعا نمی‌کنیم که جنگنده کوثر با هواپیماهای روز دنیا برابری می‌کند چون مسیری را دیگران رفتند و ما این مسیر را حتما طی خواهیم کرد.