اخبار اخبار قیمت ها
 • خودروهای ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیونی بازار تهران

  آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی دی ماه ۹۷ است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است.
  خودروهای ۱۰۰ تا ۱۵۰میلیونی بازار تهران

  به گزارش افکارنیوز،

   آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی دی ماه ۹۷ است که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

  100تا150