شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.0267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:20:13
0 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (26.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (49.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,147
قیمت روز
11 (0.97%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
295 (34.62%)
تغییر ۳ ماهه
344 (42.84%)
تغییر ۶ ماهه
1,147 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

34,048
قیمت روز
25 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:03:50
5,264 (18.29%)
تغییر ۳ ماهه
7,226 (26.94%)
تغییر ۶ ماهه
487 (1.45%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 28.15 - 28.15 28.15 0.06 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 4Y 28.873 - 28.873 28.873 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 6Y 20.383 22.317 20.383 22.317 1.91 9.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۰۴
Argentina 9Y 21.065 - 21.065 21.065 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰