کالایاب
شاخص یاب
آرژانتین
آرژانتین

پزوی آرژانتین / دلار

0.024
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:32:11
0 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (51.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,276
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:01
424 (49.77%)
تغییر ۳ ماهه
424 (49.77%)
تغییر ۶ ماهه
1,276 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bolsa G

32,828
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:05:04
4,371 (15.36%)
تغییر ۳ ماهه
1,213 (3.56%)
تغییر ۶ ماهه
1,367 (4.34%)
نوسان سالیانه

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Argentina 1Y 32.04 - 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Argentina 4Y 27.875 - 27.875 27.875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Argentina 6Y 21.313 - 21.313 21.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Argentina 9Y 21.454 - 21.454 21.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Argentina 10Y 5.96 - 4.47 5.96 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 20Y 5.45 - 4.85 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 25Y 5.75 - 5.11 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 30Y 10.880 - 10.880 10.880 0.00 0.00% ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Argentina 3-Year 5.73 - 4.27 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ساعت ۰:۰۰