شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7192
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:14:10
0 (0.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

43
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
4 (10.26%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.50%)
تغییر ۶ ماهه
43 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,879
قیمت روز
7 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:04:43
99 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
448 (7.07%)
تغییر ۶ ماهه
287 (4.65%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.895 1.892 1.892 1.917 0.01 0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Australia 2Y 1.872 1.873 1.872 1.894 0.01 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Australia 3Y 1.79 1.788 1.788 1.803 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Australia 4Y 1.82 1.825 1.82 1.835 0.02 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۳۴
Australia 5Y 1.958 1.957 1.957 1.982 0.02 0.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Australia 6Y 2.05 2.051 2.05 2.067 0.02 0.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 7Y 2.131 2.132 2.131 2.15 0.02 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 8Y 2.199 2.2 2.199 2.221 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 9Y 2.24 2.241 2.24 2.26 0.02 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 10Y 2.275 2.276 2.274 2.291 0.01 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 12Y 2.302 2.3 2.3 2.316 0.02 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Australia 15Y 2.423 2.428 2.423 2.441 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۳۴
Australia 20Y 2.618 2.624 2.618 2.638 0.02 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۳۴
Australia 30Y 2.827 2.828 2.825 2.841 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۴