کالایاب
شاخص یاب
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7082
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (0.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

44
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
5 (12.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (12.82%)
تغییر ۶ ماهه
44 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,220
قیمت روز
61 (0.98%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:04:55
660 (11.87%)
تغییر ۳ ماهه
79 (1.26%)
تغییر ۶ ماهه
291 (4.90%)
نوسان سالیانه

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australia 1Y 1.531 1.526 1.52 1.533 0.01 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 2Y 1.451 1.452 1.431 1.454 0.02 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 3Y 1.4 1.391 1.386 1.404 0.02 1.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 4Y 1.387 1.378 1.378 1.392 0.01 0.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 5Y 1.455 1.457 1.447 1.462 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 6Y 1.525 1.519 1.519 1.557 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 7Y 1.598 1.6 1.591 1.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 8Y 1.671 1.673 1.664 1.68 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 9Y 1.749 1.748 1.741 1.751 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 10Y 1.769 1.771 1.762 1.776 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 12Y 1.793 1.783 1.783 1.798 0.02 0.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 15Y 1.919 1.92 1.911 1.925 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴
Australia 20Y 2.222 2.215 2.215 2.23 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Australia 30Y 2.411 2.413 2.404 2.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۴