کالایاب
شاخص یاب
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,472
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:55
34 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
259 (14.95%)
تغییر ۶ ماهه
408 (21.70%)
نوسان سالیانه

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Austria 1Y -0.489 -0.488 -0.431 -0.496 0.06 -11.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 2Y -0.478 -0.482 -0.478 -0.482 0.00 -0.21% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۵:۳۵
Austria 3Y -0.332 - -0.324 -0.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Austria 4Y -0.246 - -0.244 -0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Austria 5Y -0.139 -0.138 -0.136 -0.139 0.01 -10.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 6Y -0.035 -0.033 -0.031 -0.035 0.01 -14.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 7Y 0.105 - 0.105 0.105 0.01 11.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 8Y 0.175 - 0.175 0.175 0.01 7.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 9Y 0.285 - 0.269 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Austria 10Y 0.4 - 0.384 0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Austria 15Y 0.769 0.77 0.769 0.775 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 20Y 0.835 0.837 0.835 0.846 0.01 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 25Y 1.061 1.064 1.061 1.07 0.01 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵
Austria 30Y 1.167 - 1.167 1.167 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Austria 50Y 1.291 1.292 1.291 1.299 0.01 0.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۰۵