شاخص یاب
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6344
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:14:10
0 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

11
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:01:54
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
11 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,340
قیمت روز
4 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:35
28 (2.17%)
تغییر ۳ ماهه
12 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
19 (1.42%)
نوسان سالیانه

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain 1Y 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bahrain 2Y 5.925 - 5.925 5.925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bahrain 3M 4.264 - 4.264 4.264 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Bahrain 5Y 5.806 - 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
Bahrain 6M 4.641 - 4.641 4.641 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴
Bahrain 9M 4.94 - 4.94 4.94 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۴