شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 15:45:11
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,569
قیمت روز
3 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
89 (3.59%)
تغییر ۳ ماهه
112 (4.56%)
تغییر ۶ ماهه
2,569 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

2,009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:43
113 (5.98%)
تغییر ۳ ماهه
110 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
232 (10.34%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.45 4.46 4.45 4.46 0.13 2.92% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 2Y 5.14 - 5.09 5.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 3M 2.85 2.88 2.85 2.88 0.24 8.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۳۴
Bangladesh 5Y 5.98 - 5.93 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 6M 3.35 - 3.3 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴
Bangladesh 10Y 7.66 - 7.63 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bangladesh 15Y 7.73 - 7.7 7.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Bangladesh 20Y 8.52 - 8.44 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۴