کالایاب
شاخص یاب
بنگلادش
بنگلادش

BDT/USD

0.0116
قیمت روز
0 (0.86%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:11
0 (0.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,612
قیمت روز
7 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:57
124 (4.98%)
تغییر ۳ ماهه
211 (8.79%)
تغییر ۶ ماهه
2,612 (0.00%)
نوسان سالیانه

DSE Broad

2,006
قیمت روز
9 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:05:12
163 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
105 (5.50%)
تغییر ۶ ماهه
97 (4.60%)
نوسان سالیانه

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bangladesh 1Y 4.26 4.33 4.26 4.33 0.03 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 2Y 5.43 - 5.43 5.43 0.03 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 3M 3.38 - 3.38 3.38 0.03 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 5Y 6.47 - 6.47 6.47 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 6M 3.83 - 3.83 3.83 0.03 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 10Y 7.66 7.65 7.65 7.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Bangladesh 15Y 7.71 - 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Bangladesh 20Y 8.47 8.49 8.47 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶