کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0922
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

331
قیمت روز
1 (0.3%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:02:04
31 (10.33%)
تغییر ۳ ماهه
31 (10.33%)
تغییر ۶ ماهه
331 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,878
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:32:40
13 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
254 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
791 (9.13%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.9 - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵:۳۶
Botswana 13Y 5.02 - 5.02 5.02 0.02 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶