شاخص یاب
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0939
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

320
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:42
20 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
23 (7.74%)
تغییر ۶ ماهه
320 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
73 (0.92%)
تغییر ۳ ماهه
499 (5.95%)
تغییر ۶ ماهه
882 (10.06%)
نوسان سالیانه

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Botswana 3Y 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۴:۰۴
Botswana 5Y 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Botswana 6M 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Botswana 10Y 4.45 - 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Botswana 15Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Botswana 5Y 3.94 - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Botswana 13Y 5 - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴