کالایاب
شاخص یاب
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.2583
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:07:12
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.15%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

120
قیمت روز
2 (1.67%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:59
5 (4.35%)
تغییر ۳ ماهه
5 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
120 (0.00%)
نوسان سالیانه

Tag Along

15,548
قیمت روز
16 (0.1%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:35:19
1,415 (10.01%)
تغییر ۳ ماهه
2,291 (17.28%)
تغییر ۶ ماهه
1,324 (9.31%)
نوسان سالیانه

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 1Y 6.52 6.53 6.52 6.575 0.08 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۳۵
Brazil 2Y 7.31 - 7.31 7.31 0.07 0.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۵
Brazil 3M 6.415 6.345 6.315 6.425 0.09 1.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۰۵
Brazil 3Y 7.725 7.715 7.715 7.795 0.10 1.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 5Y 8.09 8.155 8.07 8.16 0.10 1.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 6M 6.425 6.41 6.4 6.435 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 8Y 8.91 8.9 8.89 8.96 0.08 0.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 9M 6.445 6.455 6.44 6.49 0.06 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Brazil 10Y 9.015 8.97 8.97 9.04 0.07 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۰۵