کالایاب
شاخص یاب
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5757
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:27:44
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.21%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
13 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
41 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
79 (12.00%)
نوسان سالیانه

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bulgaria 1M -0.5 - -0.5 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۵
Bulgaria 1Y -0.103 - -0.103 -0.103 0.00 -0.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۴
Bulgaria 3Y 0.027 - 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۰۵
Bulgaria 5Y 0.199 - 0.199 0.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۰۵
Bulgaria 7Y 0.439 - 0.439 0.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۰۵
Bulgaria 10Y 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۳:۰۵