کالایاب
شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,254
قیمت روز
51 (0.96%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:35:37
231 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
203 (3.71%)
تغییر ۶ ماهه
289 (5.22%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.42 - 3.42 3.42 0.05 1.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 2Y 3.42 - 3.42 3.42 0.02 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 3Y 3.51 - 3.51 3.51 0.04 1.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 4Y 3.66 - 3.66 3.66 0.07 1.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 5Y 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۰۴
Chile 8Y 4.08 4.05 4.05 4.08 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Chile 10Y 4.27 4.25 4.25 4.27 0.02 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵