شاخص یاب
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.25%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,479
قیمت روز
5 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:27
359 (7.02%)
تغییر ۳ ماهه
111 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
377 (6.44%)
نوسان سالیانه

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Chile 1M 2.39 - 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Chile 1Y 3.48 - 3.48 3.48 0.11 3.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 2Y 3.48 - 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Chile 3Y 3.64 - 3.64 3.64 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 4Y 3.85 - 3.85 3.85 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 5Y 4 - 4 4 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 8Y 4.32 - 4.32 4.32 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵
Chile 10Y 4.56 - 4.56 4.56 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۵