شاخص یاب
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1476
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:06:15
0 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

208
قیمت روز
1 (0.48%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:48
14 (7.22%)
تغییر ۳ ماهه
13 (6.67%)
تغییر ۶ ماهه
208 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

2,750
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:35:19
5 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
294 (9.66%)
تغییر ۶ ماهه
810 (22.75%)
نوسان سالیانه

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
China 1Y 2.475 - 2.475 2.475 0.04 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۴
China 2Y 2.611 - 2.611 2.611 0.02 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 3Y 2.723 2.725 2.723 2.725 0.03 1.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 5Y 2.925 2.945 2.925 2.945 0.04 1.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 7Y 3.096 - 3.096 3.096 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 10Y 3.113 3.147 3.113 3.147 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۴
China 15Y 3.405 - 3.405 3.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
China 20Y 3.425 - 3.425 3.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
China 30Y 3.712 - 3.712 3.759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵