شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:32:14
0 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

683
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
55 (8.76%)
تغییر ۳ ماهه
38 (5.89%)
تغییر ۶ ماهه
683 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,020
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:34
76 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
64 (5.87%)
تغییر ۶ ماهه
103 (9.19%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.81 - 1.652 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 2Y 1.839 - 1.723 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 3Y 1.738 - 1.708 1.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 4Y 1.783 - 1.772 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 5Y 1.765 - 1.76 1.818 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 6Y 1.578 - 1.572 1.607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 7Y 1.796 - 1.773 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 8Y 1.888 - 1.877 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 9Y 1.873 - 1.865 1.913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 10Y 1.829 - 1.829 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 15Y 2.274 - 2.273 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 20Y 2.443 - 2.412 2.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Czech Republic 50Y 2.918 - 2.918 2.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴