کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0443
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:37:14
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.70%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

699
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:04
71 (11.31%)
تغییر ۳ ماهه
71 (11.31%)
تغییر ۶ ماهه
699 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,073
قیمت روز
2 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:36:37
80 (8.10%)
تغییر ۳ ماهه
30 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
47 (4.23%)
نوسان سالیانه

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Czech Republic 1Y 1.775 1.808 1.775 2.047 0.02 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 2Y 1.776 1.773 1.746 1.895 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 3Y 1.72 1.728 1.681 1.838 0.05 2.69% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 4Y 1.768 1.751 1.729 1.782 0.02 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 5Y 1.828 1.816 1.816 1.859 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Czech Republic 6Y 1.7 1.704 1.685 1.745 0.01 0.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 7Y 1.822 1.821 1.821 1.871 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Czech Republic 8Y 1.845 1.864 1.845 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Czech Republic 9Y 1.942 1.944 1.939 1.999 0.04 1.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Czech Republic 10Y 1.942 1.943 1.942 1.976 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 15Y 2.347 2.348 2.347 2.393 0.07 2.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Czech Republic 20Y 2.618 2.572 2.532 2.618 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Czech Republic 50Y 2.915 2.932 2.882 2.932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۵