کالایاب
شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1521
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:25:16
0 (0.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

203
قیمت روز
1 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:04
21 (11.54%)
تغییر ۳ ماهه
21 (11.54%)
تغییر ۶ ماهه
203 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,425
قیمت روز
4 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:06:12
167 (13.30%)
تغییر ۳ ماهه
38 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
88 (6.57%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.567 -0.57 -0.51 -0.594 0.00 -0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Denmark 3M -0.601 - -0.601 -0.601 0.00 -0.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
Denmark 3Y -0.539 -0.54 -0.479 -0.54 0.01 -2.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Denmark 5Y -0.37 -0.347 -0.305 -0.37 0.01 -2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Denmark 6M -0.6 -0.601 -0.6 -0.601 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Denmark 8Y -0.21 -0.211 -0.175 -0.213 0.02 -8.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Denmark 10Y 0.173 0.171 0.165 0.2 0.02 10.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰