شاخص یاب
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1527
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:17
0 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
19 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.06%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,310
قیمت روز
12 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:38
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
100 (7.10%)
تغییر ۶ ماهه
61 (4.41%)
نوسان سالیانه

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Denmark 1M -0.59 - -0.64 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 1Y -0.55 - -0.65 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2M -0.85 - -0.85 -0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Denmark 2Y -0.567 -0.501 -0.501 -0.567 0.01 -2.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Denmark 3M -0.567 - -0.567 -0.567 0.00 -0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Denmark 3Y -0.495 -0.494 -0.465 -0.5 0.01 -1.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Denmark 5Y -0.247 -0.255 -0.226 -0.277 0.03 -12.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Denmark 6M -0.598 - -0.596 -0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴
Denmark 8Y -0.036 -0.013 -0.013 -0.054 0.02 -40.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Denmark 10Y 0.212 0.215 0.185 0.215 0.03 14.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Denmark 30Y 1.016 - 1.001 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰