شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0561
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:03:15
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.71%)
نوسان سالیانه

EGX 100

13,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
161 (1.18%)
تغییر ۳ ماهه
1,933 (12.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,928 (12.51%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 18.887 - 18.887 18.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 2Y 19.083 - 19.083 19.083 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 3M 18.715 - 18.715 18.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 3Y 19.076 - 19.076 19.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 5Y 18.496 - 18.496 18.496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 6M 18.807 - 18.807 18.807 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 7Y 18.226 - 18.226 18.226 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt 9M 18.847 - 18.847 18.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Egypt 10Y 18 - 18 18.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰:۰۴
Egypt Overnight 16.905 - 16.905 16.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۴