کالایاب
شاخص یاب
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.058
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:34:10
0 (3.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.11%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,841
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:35:09
2,170 (17.13%)
تغییر ۳ ماهه
482 (3.36%)
تغییر ۶ ماهه
2,144 (12.62%)
نوسان سالیانه

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egypt 1Y 17.507 - 17.507 17.507 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۴
Egypt 2Y 17.326 - 17.326 17.326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 3M 17.464 - 17.464 17.464 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۴
Egypt 3Y 17.158 - 17.158 17.158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Egypt 5Y 16.903 - 16.903 16.903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 6M 17.606 - 17.606 17.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Egypt 7Y 16.674 - 16.674 16.674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt 9M 17.555 - 17.555 17.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۰۵
Egypt 10Y 16.6 - 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Egypt Overnight 16.025 - 16.025 16.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۵