کالایاب
شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,224
قیمت روز
54 (1.29%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
509 (13.71%)
تغییر ۳ ماهه
89 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
142 (3.48%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.44 -0.438 -0.424 -0.474 0.03 -6.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 3Y -0.34 -0.342 -0.329 -0.445 0.08 -19.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 4Y -0.298 -0.294 -0.283 -0.301 0.01 -3.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 5Y -0.182 -0.184 -0.163 -0.185 0.01 -6.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 6Y -0.08 -0.082 -0.065 -0.085 0.01 -13.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Finland 8Y 0.209 0.203 0.064 0.225 0.15 231.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 10Y 0.412 0.411 0.411 0.438 0.08 24.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Finland 15Y 0.695 0.692 0.687 0.708 0.01 1.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Finland 30Y 1.008 1.004 1.003 1.025 0.02 1.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵