شاخص یاب
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,995
قیمت روز
39 (0.99%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:38
6 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
307 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
60 (1.47%)
نوسان سالیانه

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Finland 2Y -0.486 -0.484 -0.484 -0.506 0.02 -3.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finland 3Y -0.461 -0.463 -0.461 -0.481 0.01 -2.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Finland 4Y -0.221 -0.227 -0.221 -0.242 0.02 -8.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Finland 5Y -0.08 -0.082 -0.08 -0.107 0.03 -23.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finland 6Y 0.063 0.064 0.035 0.064 0.02 57.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finland 8Y 0.209 0.212 0.192 0.212 0.03 14.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finland 10Y 0.522 0.523 0.503 0.523 0.03 5.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Finland 15Y 0.913 0.902 0.884 0.913 0.03 3.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Finland 30Y 1.177 1.179 1.155 1.179 0.03 2.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴