شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,193
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
280 (9.61%)
تغییر ۳ ماهه
221 (7.44%)
تغییر ۶ ماهه
3,193 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,989
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:05:12
354 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
647 (9.75%)
تغییر ۶ ماهه
680 (10.19%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.53 - -0.515 -0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
France 1Y -0.54 - -0.539 -0.542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
France 2Y -0.484 - -0.484 -0.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 3M -0.578 - -0.578 -0.578 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
France 3Y -0.327 - -0.322 -0.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
France 4Y -0.205 - -0.184 -0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 5Y -0.012 - -0.012 -0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
France 6M -0.56 - -0.554 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
France 6Y 0.157 - 0.156 0.157 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
France 7Y 0.197 - 0.197 0.217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 8Y 0.453 - 0.439 0.457 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
France 9M -0.525 - -0.525 -0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
France 9Y 0.575 - 0.575 0.575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 10Y 0.663 - 0.65 0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 15Y 1.092 - 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 20Y 1.332 - 1.332 1.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 25Y 1.501 - 1.495 1.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
France 30Y 1.603 - 1.603 1.603 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵
France 50Y 1.825 - 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۵