کالایاب
شاخص یاب
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

3,254
قیمت روز
6 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
341 (11.71%)
تغییر ۳ ماهه
341 (11.71%)
تغییر ۶ ماهه
3,254 (0.00%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:54
780 (13.42%)
تغییر ۳ ماهه
39 (0.59%)
تغییر ۶ ماهه
200 (3.12%)
نوسان سالیانه

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
France 1M -0.545 - -0.495 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
France 1Y -0.493 - -0.465 -0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
France 2Y -0.459 - -0.448 -0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۵
France 3M -0.52 - -0.488 -0.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
France 3Y -0.357 - -0.351 -0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
France 4Y -0.268 - -0.268 -0.268 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
France 5Y -0.157 - -0.144 -0.162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 6M -0.54 - -0.54 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
France 6Y -0.047 - -0.047 -0.047 0.00 -2.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۳۵
France 7Y 0.017 0.016 0.016 0.017 0.00 5.88% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
France 8Y 0.204 - 0.194 0.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
France 9M -0.51 - -0.507 -0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 9Y 0.328 - 0.323 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 10Y 0.454 - 0.454 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 15Y 0.87 - 0.863 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 20Y 1.139 - 1.139 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 25Y 1.325 - 1.324 1.351 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
France 30Y 1.511 - 1.507 1.537 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
France 50Y 1.688 - 1.686 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵