کالایاب
شاخص یاب
آلمان
آلمان

Midcap

8,403
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 22:05:42
1,131 (15.54%)
تغییر ۳ ماهه
492 (5.54%)
تغییر ۶ ماهه
201 (2.33%)
نوسان سالیانه

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Germany 1M -0.53 - -0.53 -0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Germany 1Y -0.557 - -0.557 -0.557 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Germany 2Y -0.546 - -0.546 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Germany 3M -0.559 - -0.508 -0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Germany 3Y -0.56 - -0.56 -0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۴:۳۴
Germany 4Y -0.518 - -0.472 -0.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۵
Germany 5Y -0.429 - -0.429 -0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۴
Germany 6M -0.514 - -0.509 -0.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Germany 6Y -0.361 - -0.36 -0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Germany 7Y -0.283 - -0.209 -0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Germany 8Y -0.252 - -0.252 -0.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶
Germany 9M -0.555 - -0.555 -0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Germany 9Y -0.172 - -0.172 -0.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶
Germany 10Y -0.019 - -0.019 -0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
Germany 15Y 0.209 - 0.207 0.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۴
Germany 20Y 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۰۶
Germany 25Y 0.458 - 0.458 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۰۵
Germany 30Y 0.596 - 0.596 0.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۴