کالایاب
شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

708
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:28
100 (16.38%)
تغییر ۳ ماهه
114 (13.86%)
تغییر ۶ ماهه
114 (13.86%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 3Y 2.609 - 2.576 2.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۶
Greece 6M 1.51 - 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۵
Greece 10Y 3.773 - 3.773 3.773 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Greece 15Y 4.152 - 4.152 4.152 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Greece 20Y 4.452 - 4.435 4.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۳۵
Greece 25Y 4.609 - 4.609 4.609 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵