شاخص یاب
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

623
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:34:14
199 (24.26%)
تغییر ۳ ماهه
199 (24.26%)
تغییر ۶ ماهه
199 (24.26%)
نوسان سالیانه

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Greece 1M 1.2 - 1.2 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Greece 2Y 1.344 - 1.316 1.459 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Greece 3M 1.35 - 1.35 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۲
Greece 3Y 3.117 - 3.117 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 6M 1.47 - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۵
Greece 10Y 4.234 - 4.227 4.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Greece 15Y 4.72 - 4.72 4.762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵
Greece 20Y 4.967 - 4.967 5.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Greece 25Y 5.058 - 5.056 5.086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۵