کالایاب
شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:10:16
0 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,571
قیمت روز
1 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
652 (8.23%)
تغییر ۳ ماهه
652 (8.23%)
تغییر ۶ ماهه
8,571 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

4,135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:35:21
427 (11.51%)
تغییر ۳ ماهه
553 (15.43%)
تغییر ۶ ماهه
294 (7.65%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 3M 0.14 - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 3Y 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 5Y 2.32 - 2.32 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 6M 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Hungary 10Y 3.27 - 3.27 3.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Hungary 15Y 3.74 - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶