شاخص یاب
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:31:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,511
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
592 (7.48%)
تغییر ۳ ماهه
404 (4.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,511 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,978
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
288 (7.80%)
تغییر ۳ ماهه
144 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
298 (6.96%)
نوسان سالیانه

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hungary 1Y 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 3M 0.16 - 0.16 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 3Y 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 5Y 2.46 - 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 6M 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 10Y 2.98 - 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hungary 15Y 3.87 - 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴