شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:55:17
0 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.83%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,723
قیمت روز
10 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
671 (21.99%)
تغییر ۳ ماهه
611 (19.63%)
تغییر ۶ ماهه
3,723 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,225
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:03:00
3 (0.24%)
تغییر ۳ ماهه
44 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
134 (9.86%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 5.015 - 4.991 5.015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۴
Iceland 5Y 5.394 - 5.369 5.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴
Iceland 10Y 5.467 - 5.454 5.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۴