کالایاب
شاخص یاب
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0083
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:28:16
0 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,770
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
718 (23.53%)
تغییر ۳ ماهه
718 (23.53%)
تغییر ۶ ماهه
3,770 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,327
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:17
108 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
76 (6.08%)
تغییر ۶ ماهه
21 (1.57%)
نوسان سالیانه

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Iceland 2Y 4.762 - 4.75 4.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Iceland 5Y 4.874 - 4.857 4.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۵
Iceland 10Y 4.838 - 4.838 4.838 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۶